Počet záznamů: 1  

Zámek : Zákupy

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisTvrz se poprvé připomíná v roce 1383. Na jejím místě byl v roce 1541 vystavěn renesanční zámek, který v roce 1573 vyhořel, ale záhy byl opraven. V letech 1620 a 1638 byl vypleněn ustupujícím vojskem. V 70. letech 17. století prošel zámek nákladnou barokní přestavbou (zámecký komplex tvořil vlastní zámek, objekty předzámčí, zahrady s vybavením, hospodářské stavby včetně mohutného dvora s konírnami a závodištěm, kapucínský klášter, kaple, poustevna apod.). V roce 1744 byl vypleněn pruským vojskem a roku 1775 vydrancován vzbouřenými sedláky. Na přelomu 18. a 19. století sloužil zámecký objekt hospodářským účelům. Od roku 1848 byl zámek využíván jako císařské letní sídlo, a proto byl v letech 1850 - 53 upraven v rokokovém slohu. Zahrada a park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Zákupy, čp. 1, 2
  Okres
  Česká Lípa
  Kraj
  Liberecký kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
  Na mapě
  Lužické hory
  Edice KČT č. 14. Lužické hory

  Stavební vývoj

  • r. 1383 - gotická tvrz poprvé doložena
  • r. 1541 - postaven renesanční zámek
  • r. 1573 - poškozen požárem, záhy opraven
  • r. 1620 - vypleněn vojskem
  • r. 1638 - vypleněn vojskem
  • 1665-1715 - postupně vybudován rozlehlý zámecký komplex
  • r. 1675 - dokončena kaple
  • r. 1683 - zámek barokně přestavěn, v přízemí zřízena kaple (Jer. Süssner)
  • 1689-1700 - upravován (Julius Broggio)
  • r. 1690 - kamenný most (Julius Broggio)
  • 1690-1692 - předzámčí s hodinovou věží (Julius Broggio)
  • r. 1694 - sjednoceny fasády zámku s novým portálem (Julius Broggio, kameník A. Wald)
  • 1696-1697 - postavena voliéra (Julius Broggio)
  • r. 1700 - malována jídelna (J. M. Halbax, V. Nosek)
  • 1702-1704 - přestavba východního křídla
  • 1710-1711 - dostavba (Oktavián Broggio)
  • r. 1744 - vypleněn pruským vojskem
  • po r. 1744 - adaptován
  • 1765-1768 - úpravy interiérů
  • r. 1775 - vydrancován vzbouřenými sedláky
  • přelom 18. a 19. st. - objekt užíván k hospodářským účelům
  • pol. 19. st. - upravena zámecká kaple (malíř V. Kandler a J. Quast, sochař V. Levý)
  • 1850-1851 - v interiéru malby od Josefa Navrátila
  • 1850-1853 - upraven rokokově
  • r. 1870 - v objektu osazen osobní výtah firmy Ringhofer
  • 80. léta 20. st. - zámek postupně obnovován

  Majitel

  • 1. pol. 14. st. - Berkové z Dubé
  • r. 1548 - Zdislav Berka z Dubé
  • od r. 1632 - rod Sasko-Lauenburský
  • do r. 1665 - Julius Jindřich Sasko-Lauenburský
  • r. 1683 - Julius František kníže Sasko-Lauenburský
  • 1710 - 1741 Sasko-Lauenburská, velkovévodkyně Toskánská (dcera Juliuse Františka), Anna Marie Františka
  • od r. 1741 - Marie Anna Karolina z Wittelsbachu, vévodkyně bavorská
  • do r. 1832 - Orlík, vévoda zákupský (syn Napoleona I. A Marie Luisy Habsburské)
  • od r. 1848 Ferdinand V.
  • od r. 1918 - stát
  • r. 1997 - ČR (Okresní úřad Česká Lípa, referát kultury)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

  Použitá literatura

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 331
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 48
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 180
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 262
  • Kolektiv autorů; Oktavián Broggio 1670-1742; 1992; s. 26, 27, 28, 36, 39, 132-137
  • Šamánková Eva; Benešov nad Ploučnicí; Státní zámek, čínské sbírky Národní galerie a památky v okolí.; 1963; s. 56, 57, 58
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 113 ; s. 297
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
  • kolektiv autorů; Lidé, kteří změnili svět; 4000 osobností od starověku po dnešek; 2009; s. 413
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 25
  Klíčová slova
  třicetiletá válka * válka * kaple * gotika * barok * zajímavost * park * zahrada * požár * renesance * rokoko * klášter * královský majetek * knihovna * adaptace * restaurování * portál * morový sloup * sluneční hodiny * restaurování * malba nástěnná * malba * Národní památkový ústav
  Související osobnosti
  Broggio, Julius, zemř. 1703 Broggio, Antonio Octavio, 1670-1742 Canevale, Giovanni Domenico ď Este, František Ferdinand, 1863-1914 Chotková, Žofie, 1868-1914 Kandler, Vilém Levý, Václav, nar. 1820 Orsi, Domenico Quast, Jan Zachariáš Süssner, Jeronym Wald, A.
  Související rody
  Habsburkové
  Související událost

  1. července 1900 - V Zákupech v zámecké kapli sv. Františka z Assisi měl svatbu František Ferdinand ď Este s hraběnkou Žofií Chotkovou.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-zakupy.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce

  Poznámka

  • r. 1671 - jako stavitel doložen Dom. Orsi s "adjunktem" Dominikem Canevallem
  • od r. 1848 - zámek využíván jako letní císařské sídlo
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1973 - restaurován hlavní vstupní portál a morový sloup (Pichl, Šobr); restaurovány sluneční hodiny na budově zámku (E. Kyšková)
  • r. 1984 - restaurovány nástěnné malby v Císařském salónku a v herně (J. Štork, V. Štorková, J. Komar)
  • r. 1991 - zámecká knihovna prohlášena za kulturní památku
  • r. 1991 - zámecký mobiliář prohlášen za kulturní památku
  • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  • Zámek : Zákupy

   zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, s. 530 (foto V. Hyhlík)'