Počet záznamů: 1  

Hrad : Veveří

 1. Jiné názvyEichhorn
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně raně gotický hrad, který stojí na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, byl postaven v místech staršího hradiště. Později byl rozšířen o tzv. příhrádek, který zaujímal západní předpolí hradu. V té době vznikl též ojedinělý fortifikační prvek hradební zdi se zasazenými věžemi. Později byl spojen obvodovou hradbou vnitřní hrad s příhrádkem a tak vznikl areál tzv. středního hradu. V místech severního hradního paláce byla postavena vyhlídková terasa. Později prošel hrad puristickou renovací a byl rozšířen o řadu budov v duchu romantického empíru. V místech dnešního mostu stával původně padací most, který byl později nahrazen barokním mostem se čtyřmi sochami světců.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Okres
Brno-venkov
Kraj
Jihomoravský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C5
GPS
49°15'25.209"N, 16°27'45.530"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • r. 1222 (1213) - poprvé připomínán hrad
 • kolem pol. 13. st. - postavena břitová věž
 • přelom 13. a 14. st. - hradní kaple sv. Prokopa
 • po pol. 14. st. - rozšířen
 • 2. pol. 15. st. - rozšířen o tzv. příhrádek
 • kolem r. 1460 - opevňován
 • poč. 16. st. - opevněn přihrádek
 • 16. st. - rozšířen
 • 1. pol. 16. st. - vznik tzv. středního hradu
 • poč. 17. st. - renesanční křídlo vnitřního hradu
 • poč. 17. st. - zřejmý vznik Prachové věže (Hlásky)
 • do r. 1626 - přestavěny dolní a horní vstupní věže přihrádku
 • 1. pol. 17. st. - hrad upravován pozdně renesančně
 • r. 1645 - poničen Švédy
 • po r. 1645 - upravován barokně
 • r. 1710 - po úderu blesku poškozen bergfrit
 • r. 1741 - hrad dobyt a vypleněn Prusy
 • pol. 18. st. - důkladně přestavěn
 • konec 18. st. - původní románská věž byla upravena barokně
 • přelom 18. a 19. st. - strženy dva nejstarší přemyslovské paláce
 • 18. st. - hradní areál upravován
 • 18. st. - patrně postaven barokní most do "Vnitřního hradu"
 • 18. st. - representativní místnosti paláce vyzdobeny rozsáhlými freskami
 • 19. st. - cimbuří na hradební zdi
 • do poč. 19. st. - strženy dva nejstarší hradní paláce
 • 2. čtvrtina 19. st. - předhradí spolu s příhrádkem rozšířeno
 • 2. pol. 19. st. - upravován
 • r. 1898 - před hradním jádrem postaven jeden z nejstarších železobetonových mostů u nás (arch. Josef Melan)
 • poč. 20. st. - vybourána hradní kaple
 • 2. světová válka - hrad poškozen
 • 40. - 50. léta 20. st. - objekt prošel nevhodnou adaptací
 • 2. pol. 20. st. - značně chátrá
 • poč. 70. let 20. st. - započala náročná rekonstrukce celého objektu
 • r. 2004 - opravena jižní fasáda Nového purkrabství

Majitel

 • 1. pol. 13. st. - poč. 16. st. - královský majetek
 • od r. 1510 - Zikmund z Ludanic
 • - Jan z Perštejna
 • - páni z Lipé
 • - páni z Boskovic
 • - Znata z Lomnice a na Říčanech
 • od r. 1591 - Tas Meziříčský z Lomnice
 • od r. 1609 - Teuffenbachové
 • od r. 1670 Collaltové
 • do r. 1706 Collalto, Leopold, hrabě
 • 1706 - 1802 - páni ze Sinzendorfu
 • od r. 1706 - Jan Weikart a Michal Václav ze Sinzendorfu
 • do r. 1756 ze Sinzendorfu, Prosper
 • od r. 1756 - Václav Jan ze Sinzendorfu
 • od r. 1802 - Vilém, svob. pán z Mundy (brněnský průmyslník)
 • od r. 1830 - Gustav princ z Vasy (syn švédského krále Gustava IV.)
 • od r. 1844 - Jiří Šimon, svob. pán ze Siny
 • do r. 1881 - Helena, kněžna Ypsilanti (dcera Jiřího Šimona)
 • 1881 - 1896 - baron Mořic Hirsch Berenth
 • od r. 1896 - Klára (vdova po Mořici)
 • - Mořic Arnold baron Deforest-Beschofshein
 • od r. 1924 - stát (lesnické učiliště s internátem)
 • konec 60. let 20. st. - stát (KSSPPOP)
 • od r. 1972 - stát (Vysoké učení technické v Brně)
 • od r. 1999 - ČR (Státní památkový ústav v Brně)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 314
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 19
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 174
 • Kuča Karel; Památky Brna; 1991; s. 30-36
 • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 8
 • Kolektiv autorů; Státní hrady a zámky
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 193
Související událost

25. srpna 2006 - Na hradě Veveří byl předán rakouské vládě mobiliář 229 ks židlí z vídeňských zámků Hofburg a Schönbrunn.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.pamatkybrno.cz ; www.veveri.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • Podle pověsti se zde konal tajný sjezd templářů, kteří v podzemí hradu ukryli poklad.
 • kolem r. 1200 - postavena kaple stojící nyní před hradem
 • 2. pol. 13. st. - za Přemysla Otakara II. obávané vězení
 • r. 1428 - hrad neúspěšně dobýván husity
 • r. 1432 - hrad neúspěšně dobýván husity
 • r. 1651 - pokáceny borovice na strop arkádové poschoďové chodby
 • r. 1710 - vysvěcena nově sv. Václavu hradní kaple
 • po r. 1743 - rozpuštěna hradní posádka
 • r. 1764 - hradní kaple prohlášena za veřejnou
 • konec 18. st. - provedena parková úprava hradního kopce
 • konec 18. st. - Prachová věž byla upravena na byt hlídače panských obor
 • od r. 1830 - hrad se stal na čas exilovým sídlem švédského prince Gustava Vasa
 • 70. léta 19. st. - upraven park
 • poč. 20. st. - posledním správcem panství byl britský plukovník Rugby
 • VIII. 1906 - hrad navštívil sir. Winston Churchill
 • IX. 1907 - hrad navštívil sir. Winston Churchill
 • IX. 1908 - během své svatební cesty navštívil hrad sir. Winston Churchill
 • Za okupace zde sídlilo tajné výzkumné středisko SS.
 • 2. pol. 20. st. - tzv. Příhrádek byl užíván restaurátorskými dílnami KSPP v Brně
 • r. 1979 - proveden sondážní průzkum přízemí a 2. patra paláce s břitovou věží
 • r. 1987 - vykopány základy mohutné brány, jíž se vstupovalo do hradu
 • jaro 2006 - restaurovány fresky v hlavní palácové jídelně
 • Obrázky
 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od východu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihozápadu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihozápadu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od severovýchodu z Brněnské přehrady - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od severovýchodu z Brněnské přehrady - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

  pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

  pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - Prachová věž od západu - foto z 9. 6. 2007

  Prachová věž od západu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - Prachová věž, pohled z nádvoří románského hradu - foto z 9. 6. 2007

  Prachová věž, pohled z nádvoří románského hradu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na hradní most od jihu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hradní most od jihu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník z hradního mostu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník z hradního mostu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail římsy skleníku - foto z 9. 6. 2007

  detail římsy skleníku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od skleníku - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od skleníku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - deska s nápisem ''Vzpomeň poroby, važ si svobody'' (umístěna před jižní bránou) - foto z 9. 6. 2007

  deska s nápisem ""Vzpomeň poroby, važ si svobody"" (umístěna před jižní bránou) - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - jižní vstupní brána - foto z 9. 6. 2007

  jižní vstupní brána - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail jižní vstupní brány - foto z 9. 6. 2007

  detail jižní vstupní brány - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 9. 6. 2007

  detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pamětní deska k návštěvě sira W. L. S. Churchilla na hradě (umístěná v průchodu paláce) - foto z 9. 6. 2007

  pamětní deska k návštěvě sira W. L. S. Churchilla na hradě (umístěná v průchodu paláce) - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - objekty na I. hradním nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  objekty na I. hradním nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled na palác z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  pohled na palác z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled z nádvoří na terasu a tzv. anglický trakt - foto z 9. 6. 2007

  pohled z nádvoří na terasu a tzv. anglický trakt - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - zbytky schodiště do hradního parku - foto z 9. 6. 2007

  zbytky schodiště do hradního parku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled do sklepů tzv. anglického traktu - foto z 9. 6. 2007

  pohled do sklepů tzv. anglického traktu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail schodiště ze sklepa s truhlicemi - foto z 9. 6. 2007

  detail schodiště ze sklepa s truhlicemi - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail sklepního schodišťového výklenku - foto z 9. 6. 2007

  detail sklepního schodišťového výklenku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled z II. nádvoří na průchod tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

  pohled z II. nádvoří na průchod tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled průchodem tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

  pohled průchodem tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - torzo hasičské stříkačky - foto z 9. 6. 2007

  torzo hasičské stříkačky - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - interiér přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  interiér přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - fragment povrchu podlahy v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  fragment povrchu podlahy v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - architektonický prvek v expozici v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  architektonický prvek v expozici v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail železného točitého schodiště v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

  detail železného točitého schodiště v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - detail interiéru v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

  detail interiéru v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - jižní průčelí nového purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  jižní průčelí nového purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - západní zeď opevnění tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  západní zeď opevnění tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - západní brána - foto z 9. 6. 2007

  západní brána - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - pohled nádvořím středního hradu ke vstupu do tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  pohled nádvořím středního hradu ke vstupu do tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - vstupní brána z tzv. Příhrádku na nádvoří středního hradu - foto z 9. 6. 2007

  vstupní brána z tzv. Příhrádku na nádvoří středního hradu - foto z 9. 6. 2007

 • Hrad : Veveří - rekonstrukce hradu kolem r. 1710 - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  rekonstrukce hradu kolem r. 1710 - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od severovýchodu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od severovýchodu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - pohled na hrad od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - pohled na hradní palác od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hradní palác od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - západní opevnění - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  západní opevnění - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 • Hrad : Veveří - hradní skleník - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  hradní skleník - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)