Počet záznamů: 1  

Hrad : Veveří

 1. Jiné názvyEichhorn
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně raně gotický hrad, který stojí na skalnatém ostrohu nad Brněnskou přehradou, byl postaven v místech staršího hradiště. Poprvé je doložen v roce 1222. Po polovině 14. století byl hrad rozšířen. O sto let později byl rozšířen o tzv. příhrádek, který zaujímal západní předpolí hradu. V té době vznikl též ojedinělí fortifikační prvek hradební zdi se zasazenými věžemi. Později byl spojen obvodovou hradbou vnitřní hrad s příhrádkem a tak vznikl areál tzv. středního hradu. V roce 1645 byl poničen Švédy, poté prošel raně barokními úpravami. V roce 1741 byl hrad dobyt a vypleněn Prusy. V polovině 18. století prošel důkladnou přestavbou. V místech severního hradního paláce byla postavena vyhlídková terasa. Později prošel hrad puristickou renovací a byl rozšířen o řadu budov v duchu romantického empíru. V místech dnešního mostu stával původně padací most, který byl později nahražen barokním mostem se čtyřmi sochami světců. Za II. světové války byl poškozen. Později prošel rozsáhlými oprava
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Okres
  Brno-venkov
  Kraj
  Jihomoravský kraj
  Stát
  Česká republika
  GPS
  49°15'25.209"N, 16°27'45.530"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • r. 1222 (1213) - poprvé připomínán hrad
  • kolem pol. 13. st. - postavena břitová věž
  • přelom 13. a 14. st. - hradní kaple sv. Prokopa
  • po pol. 14. st. - rozšířen
  • 2. pol. 15. st. - rozšířen o tzv. příhrádek
  • kolem r. 1460 - opevňován
  • poč. 16. st. - opevněn přihrádek
  • 16. st. - rozšířen
  • 1. pol. 16. st. - vznik tzv. středního hradu
  • poč. 17. st. - renesanční křídlo vnitřního hradu
  • poč. 17. st. - zřejmý vznik Prachové věže (Hlásky)
  • do r. 1626 - přestavěny dolní a horní vstupní věže přihrádku
  • 1. pol. 17. st. - hrad upravován pozdně renesančně
  • r. 1645 - poničen Švédy
  • po r. 1645 - upravován barokně
  • r. 1710 - po úderu blesku poškozen bergfrit
  • r. 1741 - hrad dobyt a vypleněn Prusy
  • pol. 18. st. - důkladně přestavěn
  • konec 18. st. - původní románská věž byla upravena barokně
  • přelom 18. a 19. st. - strženy dva nejstarší přemyslovské paláce
  • 18. st. - hradní areál upravován
  • 18. st. - patrně postaven barokní most do "Vnitřního hradu"
  • 18. st. - representativní místnosti paláce vyzdobeny rozsáhlými freskami
  • 19. st. - cimbuří na hradební zdi
  • do poč. 19. st. - strženy dva nejstarší hradní paláce
  • 2. čtvrtina 19. st. - předhradí spolu s příhrádkem rozšířeno
  • 2. pol. 19. st. - upravován
  • r. 1898 - před hradním jádrem postaven jeden z nejstarších železobetonových mostů u nás (arch. Josef Melan)
  • poč. 20. st. - vybourána hradní kaple
  • 2. světová válka - hrad poškozen
  • 40. - 50. léta 20. st. - objekt prošel nevhodnou adaptací
  • 2. pol. 20. st. - značně chátrá
  • poč. 70. let 20. st. - započala náročná rekonstrukce celého objektu
  • r. 2004 - opravena jižní fasáda Nového purkrabství

  Majitel

  • 1. pol. 13. st. - poč. 16. st. - královský majetek
  • od r. 1510 - Zikmund z Ludanic
  • - Jan z Perštejna
  • - páni z Lipé
  • - páni z Boskovic
  • - Znata z Lomnice a na Říčanech
  • od r. 1591 - Tas Meziříčský z Lomnice
  • od r. 1609 - Teuffenbachové
  • od r. 1670 Collaltové
  • do r. 1706 - hrabě Leopold Collalto
  • 1706 - 1802 - páni ze Sinzendorfu
  • od r. 1706 - Jan Weikart a Michal Václav ze Sinzendorfu
  • do r. 1756 - Prosper ze Sinzendorfu
  • od r. 1756 - Václav Jan ze Sinzendorfu
  • od r. 1802 - Vilém, svob. pán z Mundy (brněnský průmyslník)
  • od r. 1830 - Gustav princ z Vasy (syn švédského krále Gustava IV.)
  • od r. 1844 - Jiří Šimon, svob. pán ze Siny
  • do r. 1881 - Helena, kněžna Ypsilanti (dcera Jiřího Šimona)
  • 1881 - 1896 - baron Mořic Hirsch Berenth
  • od r. 1896 - Klára (vdova po Mořici)
  • - Mořic Arnold baron Deforest-Beschofshein
  • od r. 1924 - stát (lesnické učiliště s internátem)
  • konec 60. let 20. st. - stát (KSSPPOP)
  • od r. 1972 - stát (Vysoké učení technické v Brně)
  • od r. 1999 - ČR (Státní památkový ústav v Brně)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, Územní odborné pracoviště v Brně)

  Použitá literatura

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 314
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; VI.; 1997; s. 19
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 174
  • Kuča Karel; Památky Brna; 1991; s. 30-36
  • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 8
  • Kolektiv autorů; Státní hrady a zámky
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 193
  Související událost

  25. srpna 2006 - Na hradě Veveří byl předán rakouské vládě mobiliář 229 ks židlí z vídeňských zámků Hofburg a Schönbrunn.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.pamatkybrno.cz ; www.veveri.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. Podle pověsti se zde konal tajný sjezd templářů, kteří v podzemí hradu ukryli poklad.
 3. kolem r. 1200 - postavena kaple stojící nyní před hradem
 4. 2. pol. 13. st. - za Přemysla Otakara II. obávané vězení
 5. r. 1428 - hrad neúspěšně dobýván husity
 6. r. 1432 - hrad neúspěšně dobýván husity
 7. r. 1651 - pokáceny borovice na strop arkádové poschoďové chodby
 8. r. 1710 - vysvěcena nově sv. Václavu hradní kaple
 9. po r. 1743 - rozpuštěna hradní posádka
 10. r. 1764 - hradní kaple prohlášena za veřejnou
 11. konec 18. st. - provedena parková úprava hradního kopce
 12. konec 18. st. - Prachová věž byla upravena na byt hlídače panských obor
 13. od r. 1830 - hrad se stal na čas exilovým sídlem švédského prince Gustava Vasa
 14. 70. léta 19. st. - upraven park
 15. poč. 20. st. - posledním správcem panství byl britský plukovník Rugby
 16. VIII. 1906 - hrad navštívil sir. Winston Churchill
 17. IX. 1907 - hrad navštívil sir. Winston Churchill
 18. IX. 1908 - během své svatební cesty navštívil hrad sir. Winston Churchill
 19. Za okupace zde sídlilo tajné výzkumné středisko SS.
 20. 2. pol. 20. st. - tzv. Příhrádek byl užíván restaurátorskými dílnami KSPP v Brně
 21. r. 1979 - proveden sondážní průzkum přízemí a 2. patra paláce s břitovou věží
 22. r. 1987 - vykopány základy mohutné brány, jíž se vstupovalo do hradu
 23. jaro 2006 - restaurovány fresky v hlavní palácové jídelně
 24. Obrázky
 25. Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od východu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 26. Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihozápadu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihozápadu - foto z 9. 6. 2007

 27. Hrad : Veveří - pohled na hrad od severovýchodu z Brněnské přehrady - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od severovýchodu z Brněnské přehrady - foto z 9. 6. 2007

 28. Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

 29. Hrad : Veveří - pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od východu - foto z 9. 6. 2007

 30. Hrad : Veveří - pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

  pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

 31. Hrad : Veveří - pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

  pohled na část hradu s tzv. Prachovou věží - foto z 9. 6. 2007

 32. Hrad : Veveří - Prachová věž od západu - foto z 9. 6. 2007

  Prachová věž od západu - foto z 9. 6. 2007

 33. Hrad : Veveří - Prachová věž, pohled z nádvoří románského hradu - foto z 9. 6. 2007

  Prachová věž, pohled z nádvoří románského hradu - foto z 9. 6. 2007

 34. Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 35. Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 36. Hrad : Veveří - pohled na hradní most od jihu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hradní most od jihu - foto z 9. 6. 2007

 37. Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled od jihu - foto z 9. 6. 2007

 38. Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 39. Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 40. Hrad : Veveří - pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník - foto z 9. 6. 2007

 41. Hrad : Veveří - pohled na skleník z hradního mostu - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník z hradního mostu - foto z 9. 6. 2007

 42. Hrad : Veveří - pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 9. 6. 2007

  pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 9. 6. 2007

 43. Hrad : Veveří - detail římsy skleníku - foto z 9. 6. 2007

  detail římsy skleníku - foto z 9. 6. 2007

 44. Hrad : Veveří - pohled na hrad od skleníku - foto z 9. 6. 2007

  pohled na hrad od skleníku - foto z 9. 6. 2007

 45. Hrad : Veveří - deska s nápisem ''Vzpomeň poroby, važ si svobody'' (umístěna před jižní bránou) - foto z 9. 6. 2007

  deska s nápisem ""Vzpomeň poroby, važ si svobody"" (umístěna před jižní bránou) - foto z 9. 6. 2007

 46. Hrad : Veveří - jižní vstupní brána - foto z 9. 6. 2007

  jižní vstupní brána - foto z 9. 6. 2007

 47. Hrad : Veveří - detail jižní vstupní brány - foto z 9. 6. 2007

  detail jižní vstupní brány - foto z 9. 6. 2007

 48. Hrad : Veveří - detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 9. 6. 2007

  detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 9. 6. 2007

 49. Hrad : Veveří - pamětní deska k návštěvě sira W. L. S. Churchilla na hradě (umístěná v průchodu paláce) - foto z 9. 6. 2007

  pamětní deska k návštěvě sira W. L. S. Churchilla na hradě (umístěná v průchodu paláce) - foto z 9. 6. 2007

 50. Hrad : Veveří - objekty na I. hradním nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  objekty na I. hradním nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 51. Hrad : Veveří - palác s břitovou věží, pohled z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  palác s břitovou věží, pohled z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 52. Hrad : Veveří - pohled na palác z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  pohled na palác z nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 53. Hrad : Veveří - pohled z nádvoří na terasu a tzv. anglický trakt - foto z 9. 6. 2007

  pohled z nádvoří na terasu a tzv. anglický trakt - foto z 9. 6. 2007

 54. Hrad : Veveří - zbytky schodiště do hradního parku - foto z 9. 6. 2007

  zbytky schodiště do hradního parku - foto z 9. 6. 2007

 55. Hrad : Veveří - pohled do sklepů tzv. anglického traktu - foto z 9. 6. 2007

  pohled do sklepů tzv. anglického traktu - foto z 9. 6. 2007

 56. Hrad : Veveří - detail schodiště ze sklepa s truhlicemi - foto z 9. 6. 2007

  detail schodiště ze sklepa s truhlicemi - foto z 9. 6. 2007

 57. Hrad : Veveří - detail sklepního schodišťového výklenku - foto z 9. 6. 2007

  detail sklepního schodišťového výklenku - foto z 9. 6. 2007

 58. Hrad : Veveří - pohled z II. nádvoří na průchod tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

  pohled z II. nádvoří na průchod tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

 59. Hrad : Veveří - pohled průchodem tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

  pohled průchodem tzv. anglickým traktem - foto z 9. 6. 2007

 60. Hrad : Veveří - detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 61. Hrad : Veveří - detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  detail mříže ve zdi II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 62. Hrad : Veveří - torzo hasičské stříkačky - foto z 9. 6. 2007

  torzo hasičské stříkačky - foto z 9. 6. 2007

 63. Hrad : Veveří - interiér přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  interiér přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 64. Hrad : Veveří - fragment povrchu podlahy v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  fragment povrchu podlahy v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 65. Hrad : Veveří - architektonický prvek v expozici v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

  architektonický prvek v expozici v přízemí paláce na II. nádvoří - foto z 9. 6. 2007

 66. Hrad : Veveří - detail železného točitého schodiště v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

  detail železného točitého schodiště v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

 67. Hrad : Veveří - detail interiéru v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

  detail interiéru v tzv. anglickém traktu - foto z 9. 6. 2007

 68. Hrad : Veveří - pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 69. Hrad : Veveří - pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  pohled z hradního mostu na nové purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 70. Hrad : Veveří - jižní průčelí nového purkrabství - foto z 9. 6. 2007

  jižní průčelí nového purkrabství - foto z 9. 6. 2007

 71. Hrad : Veveří - západní zeď opevnění tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  západní zeď opevnění tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 72. Hrad : Veveří - západní brána - foto z 9. 6. 2007

  západní brána - foto z 9. 6. 2007

 73. Hrad : Veveří - horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 74. Hrad : Veveří - dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 75. Hrad : Veveří - horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  horní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 76. Hrad : Veveří - dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  dolní vstupní věž tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 77. Hrad : Veveří - pohled nádvořím středního hradu ke vstupu do tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  pohled nádvořím středního hradu ke vstupu do tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 78. Hrad : Veveří - hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 79. Hrad : Veveří - hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

  hospodářské zázemí v tzv. Příhrádku - foto z 9. 6. 2007

 80. Hrad : Veveří - vstupní brána z tzv. Příhrádku na nádvoří středního hradu - foto z 9. 6. 2007

  vstupní brána z tzv. Příhrádku na nádvoří středního hradu - foto z 9. 6. 2007

 81. Hrad : Veveří - rekonstrukce hradu kolem r. 1710 - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  rekonstrukce hradu kolem r. 1710 - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 82. Hrad : Veveří - pohled na hrad od severovýchodu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od severovýchodu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 83. Hrad : Veveří - pohled na hrad od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hrad od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 84. Hrad : Veveří - pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na skleník z přístupové cesty - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 85. Hrad : Veveří - pohled na hradní palác od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  pohled na hradní palác od jihozápadu - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 86. Hrad : Veveří - západní opevnění - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  západní opevnění - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

 87. Hrad : Veveří - hradní skleník - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)

  hradní skleník - foto z 6. 12. 2009 (www.alena.ilcik.cz)


Záznam „Hrad : Veveří“ aktualizován: