Počet záznamů: 1  

Zámek : Štěkeň

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz, která zde byla postavena patrně již v polovině 14. století, se poprvé uvádí v roce 1543. Na jejím místě byl v letech 1664 - 65 vystavěn raně barokní zámek. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt, obklopený anglickým parkem, stojící na západním okraji obce.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Štěkeň, čp. 1
Okres
Strakonice
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
Na mapě
7,5 km východně od Strakonic

Stavební vývoj

 • pol. 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1543 - poprvé doložena
 • 1664-1665 - postaven raně barokní zámek
 • r. 1784 - upraveno zámecké průčelí
 • r. 1837 - postavena empírová brána

Majitel

 • poč. 15. st. Kavkové z Říčan (rod)
 • 70. léta 17. st. - Jan Antonín Losa z Losinthalu
 • od r. 1781 - Windischgrätzové

Použitá literatura

 • Kašička František; Tvrze a hrádky na Strakonicku; 1986; s. 129
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 148-149
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 191-192
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 79
 • Drhovský Karel; Švihov; 2002
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 382-383
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 473
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 3. díl; 1980; s. 506
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 240-241
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 513
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 2. pol. 19. st. - pobýval zde spisovatel Karel Klostermann
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Štěkeň - pohled z parku na zahradní klasicistní průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  pohled z parku na zahradní klasicistní průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - zahradní klasicistní průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  zahradní klasicistní průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail štukové výzdoby tympanonu nad schodištěm z parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail štukové výzdoby tympanonu nad schodištěm z parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - pohled na zámek - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  pohled na zámek - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - pohled na vstupní zámecké průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  pohled na vstupní zámecké průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - pohled na vstupní zámecké průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  pohled na vstupní zámecké průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - rizalit vstupního průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  rizalit vstupního průčelí - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail vstupního portálu - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail vstupního portálu - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail plastického znaku nad vstupním portálem - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail plastického znaku nad vstupním portálem - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail plasticky nápisu ve frontonu rizalitu vstupního portálu - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail plasticky nápisu ve frontonu rizalitu vstupního portálu - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - vstupní brána do zámeckého parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  vstupní brána do zámeckého parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail plastiky rodového erbu na ohradní zdi parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail plastiky rodového erbu na ohradní zdi parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

 • Zámek : Štěkeň - detail vstupní brány do zámeckého parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)

  detail vstupní brány do zámeckého parku - foto z r. 2006 (fotografoval: Jan Gloc)