Počet záznamů: 1  

Hrad : Kunětická Hora

 1. Jiné názvyKuňka
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisGotický hrad byl vystavěn v letech 1421 - 23 na místě zřícenin staršího hradu z přelomu 13. a 14. století. V 1. polovině 16. století byl několikrát přestavován. V roce 1645 byl dobyt švédským vojskem a nebyl obnoven. S jeho opravami se započalo až v 2. polovině 19. století. Na poč. 20. století za účasti arch. D. Jurkoviče. S přestávkami se pokračuje vlastně až do součastnosti. Hrad stojí na 82 m vysoké vyvřelině. Kopaná hradní studna, původně hluboká více než 70 m (dnes po vyčištění cca 23 m), se nachází v prostoru tzv. dolní ohrady, kde dříve stávala hospodářská stavení patřící k hradu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Okres
  Pardubice
  Kraj
  Pardubický kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Kulturní památky východních Čech, 1991
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  Na mapě
  337 m n. m.
  1 km severovýchodně od obce Ráby
  9,5 km východně od Lázní Bohdaneč
  6 km severovýchodně od Pardubic
  Edice KČT č. 24. Hradecko a Pardubicko
  GPS
  50°4'48.292"N, 15°48'46.503"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • přelom 13. a 14. st. - datován původní hrad
  • 1421 - 1423 - v místech zříceniny vystavěn nový hrad
  • kolem r. 1500 - rozšířen o rozsáhlé pozdně gotické opevnění
  • 1. pol. 16. st. - přestavován
  • r. 1645 - dobyt a vypálen švédským vojskem (gen. Lennart Torstensson)
  • 2. pol. 17. st. - hradní studna je postupně zasypávána
  • 2. pol. 19. st. - započato s opravami
  • 20. st. - opravy objektu s přestávkami pokračují
  • od r. 1928 - úpravy podle návrhů arch. D. Jurkoviče a Jana Pacla
  • přelom 20. a 21. st. - postupná oprava hradu
  • r. 2003 - začalo čištění a oprava hradní studně

  Majitel

  • r. 1421 - Diviš Bořek z Miletína (husitský hejtman a zakladatel nového hradu)
  • 1491 - 1560 - páni z Pernštejna
  • do r. 1560 - Jaroslav z Pernštejna
  • r. 1997 Maxmilián II.
  • přelom 19. a 20. st. - hrabě Richard Drasche z Wartinberka (rakouský velkoprůmyslník)
  • od r. 1919 - pardubický Muzejní spolek
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Pardubice)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Pardubicích)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 253
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 140
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 75, 76
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 106
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 109
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 124-125
  • Krob Miroslav; Hrady východních Čech
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 122
  • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 8
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 15
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-kunetickahora.cz ; www.filmovamista.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. 25. 6. 1420 - královéhradecký kněz Ambrož zde kázal na husitském táboře
 3. r. 1437 - zde přebýval "pod obojí" kněz Mistr Jan Rokycana
 4. poč. 16. st. - král Vladislav Jagellonský zde pasoval na rytíře oba syny Viléma z Pernštejna
 5. r. 1513 - otevřen lom a započala těžba kamene, které podleha v průběhu staletí celá západní a jihozápadní část hory
 6. r. 1584 - správce hradu Hans Larisch popisuje v soupisu hradního inventáře podobu rumpálu z hradní studny: "...studnice s velkým kolem s palci k tažení vody, železným řetězem k okovům, dvěma okovy okovanými, dvěmi železnými klikami a u řetězů železnými přístraníky, na kterých se velké řetězy přvěšují..."
 7. přelom 19. a 20. st. - těžba kamene znamela téměř zánik celé hory i s hradem
 8. r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 9. Obrázky
 10. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad od jihu - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  pohled na hrad od jihu - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

 11. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1954 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1954 (soukromá sbírka)

 12. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1919 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1919 (soukromá sbírka)

 13. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - foto z r. 1998

  pohled na hrad - foto z r. 1998

 14. Hrad : Kunětická Hora - pohled z okna do areálu - foto z r. 1998

  pohled z okna do areálu - foto z r. 1998

 15. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hradní palác s věží - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na hradní palác s věží - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 16. Hrad : Kunětická Hora - hradní věž - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  hradní věž - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 17. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

 18. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1934 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1934 (soukromá sbírka)

 19. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 20. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

 21. Hrad : Kunětická Hora - areál hradu - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

  areál hradu - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

 22. Hrad : Kunětická Hora - Rytířský sál - pohlednice z r. 1934 (soukromá sbírka)

  Rytířský sál - pohlednice z r. 1934 (soukromá sbírka)

 23. Hrad : Kunětická Hora - areál hradu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  areál hradu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 24. Hrad : Kunětická Hora - areál hradu - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  areál hradu - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 25. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 26. Hrad : Kunětická Hora - areál hradu - pohlednice z r. 1920 (soukromá sbírka)

  areál hradu - pohlednice z r. 1920 (soukromá sbírka)

 27. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 28. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 29. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z r. 1952 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1952 (soukromá sbírka)

 30. Hrad : Kunětická Hora - palácové nádvoří - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  palácové nádvoří - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 31. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 32. Hrad : Kunětická Hora - V. brána - červená komnata - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  V. brána - červená komnata - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 33. Hrad : Kunětická Hora - V. brána - schodiště - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  V. brána - schodiště - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 34. Hrad : Kunětická Hora - detail reliéfu - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  detail reliéfu - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

 35. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 25. 5. 2008

 36. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad od severu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na hrad od severu - foto z 25. 5. 2008

 37. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad od západu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na hrad od západu - foto z 25. 5. 2008

 38. Hrad : Kunětická Hora - pohled na hrad od západu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na hrad od západu - foto z 25. 5. 2008

 39. Hrad : Kunětická Hora - přístupová cesta ke hradu - foto z 25. 5. 2008

  přístupová cesta ke hradu - foto z 25. 5. 2008

 40. Hrad : Kunětická Hora - přístupová cesta ke hradu - foto z 25. 5. 2008

  přístupová cesta ke hradu - foto z 25. 5. 2008

 41. Hrad : Kunětická Hora - jeden z vchodů do sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

  jeden z vchodů do sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

 42. Hrad : Kunětická Hora - jeden z vchodů do sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

  jeden z vchodů do sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

 43. Hrad : Kunětická Hora - pohled do jednoho ze sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

  pohled do jednoho ze sklepů poblíž hradní studně - foto z 25. 5. 2008

 44. Hrad : Kunětická Hora - hradní studna - foto z 25. 5. 2008

  hradní studna - foto z 25. 5. 2008

 45. Hrad : Kunětická Hora - pohled do hradní studny - foto z 25. 5. 2008

  pohled do hradní studny - foto z 25. 5. 2008

 46. Hrad : Kunětická Hora - hradní studna - foto z 25. 5. 2008

  hradní studna - foto z 25. 5. 2008

 47. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác - foto z 25. 5. 2008

 48. Hrad : Kunětická Hora - hradní studna - foto z 25. 5. 2008

  hradní studna - foto z 25. 5. 2008

 49. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác - foto z 25. 5. 2008

 50. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác s dělovou baštou - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác s dělovou baštou - foto z 25. 5. 2008

 51. Hrad : Kunětická Hora - zbytky zdiva - foto z 25. 5. 2008

  zbytky zdiva - foto z 25. 5. 2008

 52. Hrad : Kunětická Hora - letní divadlo v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

  letní divadlo v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

 53. Hrad : Kunětická Hora - letní divadlo v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

  letní divadlo v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

 54. Hrad : Kunětická Hora - torzo zdiva v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

  torzo zdiva v jihovýchodním podhradí - foto z 25. 5. 2008

 55. Hrad : Kunětická Hora - torzo 3. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

  torzo 3. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

 56. Hrad : Kunětická Hora - cesta mezi 3. a 4. hradní bránou - foto z 25. 5. 2008

  cesta mezi 3. a 4. hradní bránou - foto z 25. 5. 2008

 57. Hrad : Kunětická Hora - 4. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

  4. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

 58. Hrad : Kunětická Hora - detail 4. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

  detail 4. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

 59. Hrad : Kunětická Hora - detail reliéfu nad obloukem 4. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

  detail reliéfu nad obloukem 4. hradní brány - foto z 25. 5. 2008

 60. Hrad : Kunětická Hora - 5. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

  5. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

 61. Hrad : Kunětická Hora - 4. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

  4. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

 62. Hrad : Kunětická Hora - pohled hradní branou - foto z 25. 5. 2008

  pohled hradní branou - foto z 25. 5. 2008

 63. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí v pozadí s palácem - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí v pozadí s palácem - foto z 25. 5. 2008

 64. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí v pozadí s palácem - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí v pozadí s palácem - foto z 25. 5. 2008

 65. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác od západu - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác od západu - foto z 25. 5. 2008

 66. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác od západu - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác od západu - foto z 25. 5. 2008

 67. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác - foto z 25. 5. 2008

 68. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác - foto z 25. 5. 2008

  hradní palác - foto z 25. 5. 2008

 69. Hrad : Kunětická Hora - vstupní portál do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  vstupní portál do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 70. Hrad : Kunětická Hora - kování ze vstupních vrat do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  kování ze vstupních vrat do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 71. Hrad : Kunětická Hora - kování ze vstupních vrat do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  kování ze vstupních vrat do hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 72. Hrad : Kunětická Hora - detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

  detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

 73. Hrad : Kunětická Hora - detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

  detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

 74. Hrad : Kunětická Hora - detail zámku - foto z 25. 5. 2008

  detail zámku - foto z 25. 5. 2008

 75. Hrad : Kunětická Hora - detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

  detail klepadla - foto z 25. 5. 2008

 76. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 77. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 78. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 79. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 80. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 81. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 82. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 83. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 84. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 85. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 86. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 87. Hrad : Kunětická Hora - detail okna hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  detail okna hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 88. Hrad : Kunětická Hora - detail okna hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  detail okna hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 89. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 90. Hrad : Kunětická Hora - interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  interiér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 91. Hrad : Kunětická Hora - model hradu - foto z 25. 5. 2008

  model hradu - foto z 25. 5. 2008

 92. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 93. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 94. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 95. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 96. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 97. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - střecha - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - střecha - foto z 25. 5. 2008

 98. Hrad : Kunětická Hora - pohled do hradního areálu - foto z 25. 5. 2008

  pohled do hradního areálu - foto z 25. 5. 2008

 99. Hrad : Kunětická Hora - pohled do hradního areálu - foto z 25. 5. 2008

  pohled do hradního areálu - foto z 25. 5. 2008

 100. Hrad : Kunětická Hora - hradní kaple - foto z 25. 5. 2008

  hradní kaple - foto z 25. 5. 2008

 101. Hrad : Kunětická Hora - hradní kaple - foto z 25. 5. 2008

  hradní kaple - foto z 25. 5. 2008

 102. Hrad : Kunětická Hora - 5. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

  5. hradní brána - foto z 25. 5. 2008

 103. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

 104. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

 105. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

 106. Hrad : Kunětická Hora - pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

  pohled do předhradí - foto z 25. 5. 2008

 107. Hrad : Kunětická Hora - detail pamětní desky umístěné v předhradí - foto z 25. 5. 2008

  detail pamětní desky umístěné v předhradí - foto z 25. 5. 2008

 108. Hrad : Kunětická Hora - deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

  deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

 109. Hrad : Kunětická Hora - deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

  deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

 110. Hrad : Kunětická Hora - deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

  deska s erbem z hradního mostu - foto z 25. 5. 2008

 111. Hrad : Kunětická Hora - exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

  exteriér hradního paláce - foto z 25. 5. 2008

 112. Hrad : Kunětická Hora - 4. hradní brána - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  4. hradní brána - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

 113. Hrad : Kunětická Hora - hradní palác od západu - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň

  hradní palác od západu - foto z 15. 6. 2011, PhDr. Jiří Bartoň


Záznam „Hrad : Kunětická Hora“ aktualizován: