Počet záznamů: 1  

Zámek : Roudnice nad Labem

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup částečně přístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisHrad byl zřejmě postaven na konci 12. století. Ve 14. století byl rozšiřován a přestavován. Od roku 1467, kdy byl dobyt, hrad chátral a byly na něm prováděny jen nejnutnější opravy. V 2. polovině 17. století byl prakticky celý starý hrad zbořen a na jeho místě byl vystavěn monumentální raně barokní zámek. Ve 40. - 60. letech 18. století byl osídlen jen střídajícími se armádami. Do původního stavu byl zámek uveden až na konci 18. století. Kočárovna. Jízdárna (veřejnosti přístupná). Park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Roudnice nad Labem, Očkova 1, 5
  Okres
  Litoměřice
  Kraj
  Ústecký kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Na mapě
  Edice KČT č. 9. Podřipsko

  Stavební vývoj

  • konec 12. st. - předpokládaný vznik románského hradu
  • 14. st. - goticky přestavěn a rozšířen
  • r. 1371 - nově zařízena hradní kaple sv. Máří Magdalény
  • r. 1467 - hrad dobyt
  • r. 1580 - přestavěn na renesanční zámek
  • 1652-1684 - postaven monumentální raně barokní zámek (Fr. Caratti, C. Orsolini, A. della Porta)
  • přelom 17. a 18. st. - úprava interiérů kaple a velkého sálu
  • 1. pol. 18. st. - zámek poškozen válkou i požárem
  • konec 18. st. - zámek uveden do původního stavu
  • 1956-1959 - zámek opravován

  Majitel

  • konec 12. st. - poč. 15. st. - pražští biskupové
  • r. 1371 - arcibiskup Jan Očko z Vlašimi
  • od poč. 15. st. - Smiřičtí
  • od r. 1575 - Vilém z Rožmberka
  • Polyxena z Rožmberka, roz. z Pernštejna (vdova po Vilému)
  • od r. 1603 - Lobkovicové
  • Zdeněk Popel z Lobkovic (2. manžel Polyxeny)
  • 2. pol. 17. st. - kníže Václav Eusebius z Lobkovic
  • konec 18. st. - Josef František M. z Lobkovic
  • armáda (vojenská hudební konzervatoř)
  • r. 1997 - L. E. Holdings Praha (Galerie moderního umění, Vojenská hudební konzervatoř) - William Lobkowicz
  • r. 2001 - Martin Lobkowicz (Galerie moderního umění, Vojenská hudební konzervatoř)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 304
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 241
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; V.; 1996; s. 17, 18
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 146
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 190
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 161
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 102-108 ; s. 292
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 36
  Klíčová slova
  barok * park * donjon * kaple * požár * zajímavost * film
  Související osobnosti
  Dvořák, Max, 1874-1921 Orsolini, Carlo della Porta, Antonio
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.ceskestredohori.info/podripsko
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. 40. - 60. léta 18. st. - zámek obýván armádou
 3. r. 1874 - narodil se zde historik Max Dvořák
 4. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 5. Obrázky
 6. Zámek : Roudnice nad Labem - vstup do areálu s pohledem na věž - foto z r. 1949

  vstup do areálu s pohledem na věž - foto z r. 1949

 7. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled z náměstí - foto z r. 1991

  pohled z náměstí - foto z r. 1991

 8. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled přes náměstí - foto z r. 1949

  pohled přes náměstí - foto z r. 1949

 9. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled od mostu - foto z r. 1991

  pohled od mostu - foto z r. 1991

 10. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled z náměstí - foto z r. 1991

  pohled z náměstí - foto z r. 1991

 11. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled přes náměstí - foto z r. 1991

  pohled přes náměstí - foto z r. 1991

 12. Zámek : Roudnice nad Labem - vstup do areálu s pohledem na věž - foto z r. 1991

  vstup do areálu s pohledem na věž - foto z r. 1991

 13. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled z náměstí - foto z 11. 1. 2005

  pohled z náměstí - foto z 11. 1. 2005

 14. Zámek : Roudnice nad Labem - vstup do areálu s pohledem na věž - foto z 11. 1. 2005

  vstup do areálu s pohledem na věž - foto z 11. 1. 2005

 15. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled z mostu - foto z 11. 1. 2005

  pohled z mostu - foto z 11. 1. 2005

 16. Zámek : Roudnice nad Labem - pohled z mostu - foto z r. 1991

  pohled z mostu - foto z r. 1991


Záznam „Zámek : Roudnice nad Labem“ aktualizován: