Počet záznamů: 1  

Zámek : Průhonice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisKoncem 12. století stávalo vedle kostelíka P. Marie panské sídlo. V 1. polovině 14. století zde byla postavena tvrz, která je poprvé doložena roku 1404. V průběhu 15. století byla rozšířena o hranolovou věž. V 16. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek. V polovině 17. století se uvádí jako značně zpustlý. Po roce 1669 byl zámek opravován. Od poloviny 18. století opět chátrá a je využíván jen k hospodářským účelům (palác upraven na sýpku). Opravy se dočkal zámek až roku 1802, kdy byl klasicistně přestavěn. Zásadní přestavbou v novorenesančním slohu prošel zámek v 90. letech 19. století. Sochařská výzdoba C. Kloučka, malířská H. Schwaigr. Zámecký kostel. Rozsáhlý park - arboretum (protkán stezkami v délce asi 40 km), s romantickými stavbami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Průhonice, Zámek 1
Okres
Praha-západ
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Turistická mapa č. 37., 1994
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3

Stavební vývoj

 • r. 1187 - románský kostelík
 • konec 12. st. - existence panského sídla
 • 1. pol. 14. st. - patrně postavena gotická tvrz (hrádek)
 • 1. pol. 14. st. - gotické malby v kostele
 • r. 1404 - objekt poprvé doložen
 • 15. st. - objekt rozšířen o věž
 • 1542-1551 - přestavba na renesanční zámek
 • pol. 17. st. - uváděn značně zpustlý
 • po r. 1669 - zámek opravován
 • od pol. 18. st. - objekt chátrá
 • r. 1802 - klasicistně přestavěn
 • r. 1886 - založen park s botanickou zahradou
 • 90. léta 19. st. - zásadní novorenesanční přestavba (J. Stibral)
 • r. 2011 - obnovena fasáda Velké věže a zrestaurovány lunety na fasádě Rytířského sálu a malého nádvoří zámku
 • r. 2015 - zahájena obnova Podzámeckého alpina (ve spolupráci s norskou botanickou zahradou Tromso Artic-Alpine Botanic Garden)

Majitel

 • pol. 16. st. - Adam Zápský ze Zap
 • 1886 - 1927 - hrabě Arnošt Emanuel Silva-Taroucové
 • r. 1927 - ČSR
 • r. 1997 - ČR (Botanický ústav České akademie věd, Správa průhonického parku)
 • r. 2003 - ČR (Botanický ústav Akademie věd České republiky)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 224
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 101, 102
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 176
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 141
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 38
 • Matoušková M.; Kapka přírody; Kapesní katalog volného času pro ty, kdo míří do přírody; 2014; s. 5
Klíčová slova
kostel * park * klasicismus * novorenesance * renesance * film * povodeň
Související osobnosti
Schwaiger, Hanuš Stibral, Jiří
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.filmovamista.cz ; www.pruhonickypark.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1927 - panství prodáno československému státu
 • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • VIII. 2002 - park poškozen povodní (náklady na opravu činily 23 528 987 Kč)
 • VIII. 2010 - zámek a zámecký park prohlášem Národní kulturní památka, UNESCO (jako doplňková část lokality Historické jádro Prahy)
 • Obrázky
 • Zámek : Průhonice - pohled na zámek od severovýchodu od vstupní brány - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu od vstupní brány - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - průčelí zámku - foto z 80. let 20. st.

  průčelí zámku - foto z 80. let 20. st.

 • Zámek : Průhonice - pohled na zámek - foto z r. 1997

  pohled na zámek - foto z r. 1997

 • Zámek : Průhonice - pohled z parku - foto z 80. let 20. st.

  pohled z parku - foto z 80. let 20. st.

 • Zámek : Průhonice - pohled z parku - foto z r. 1956

  pohled z parku - foto z r. 1956

 • Zámek : Průhonice - pohled z parku - foto z r. 1956

  pohled z parku - foto z r. 1956

 • Zámek : Průhonice - detail výzdoby - foto z 80. let 20. st.

  detail výzdoby - foto z 80. let 20. st.

 • Zámek : Průhonice - pohled na zámek od severovýchodu od vstupní brány - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu od vstupní brány - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - kostel Panny Marie, pohled od severu - foto ze 20. 12. 2008

  kostel Panny Marie, pohled od severu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - věž kostela Panny Marie - foto ze 20. 12. 2008

  věž kostela Panny Marie - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled na tzv. Malý zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na tzv. Malý zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - kostel Panny Marie, pohled od severozápadu - foto ze 20. 12. 2008

  kostel Panny Marie, pohled od severozápadu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - kostel Panny Marie, pohled od západu - foto ze 20. 12. 2008

  kostel Panny Marie, pohled od západu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - kostel Panny Marie s tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

  kostel Panny Marie s tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - tzv. Malý zámek - foto ze 20. 12. 2008

  tzv. Malý zámek - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled na tzv. Malý zámek od severu - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na tzv. Malý zámek od severu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - přechod mezi tzv. Malý zámek a vlastním zámkem - foto ze 20. 12. 2008

  přechod mezi tzv. Malý zámek a vlastním zámkem - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - vstupní zámecké průčelí - foto ze 20. 12. 2008

  vstupní zámecké průčelí - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - severní zámecké nároží - foto ze 20. 12. 2008

  severní zámecké nároží - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od východu - foto ze 20. 12. 2008

  vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od východu - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - vstupní brána, pohled od západu z parku - foto ze 20. 12. 2008

  vstupní brána, pohled od západu z parku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - kašna v parku před zámkem - foto ze 20. 12. 2008

  kašna v parku před zámkem - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - průchod z parku tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

  průchod z parku tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - průchod z parku tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

  průchod z parku tzv. Malým zámkem - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní parková strana tzv. Malého zámku - foto ze 20. 12. 2008

  jižní parková strana tzv. Malého zámku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní parková strana tzv. Malého zámku - foto ze 20. 12. 2008

  jižní parková strana tzv. Malého zámku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní parková strana tzv. Malého zámku spolu s kostelní věží - foto ze 20. 12. 2008

  jižní parková strana tzv. Malého zámku spolu s kostelní věží - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní parková strana zámku - foto ze 20. 12. 2008

  jižní parková strana zámku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní parková strana zámku - foto ze 20. 12. 2008

  jižní parková strana zámku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

  detail jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail výzdoby jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

  detail výzdoby jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail výzdoby jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

  detail výzdoby jižního zámeckého průčelí - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - průchod na zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

  průchod na zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail jednoho z křídel brány průchodu na zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

  detail jednoho z křídel brány průchodu na zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - zámecké zákoutí - foto ze 20. 12. 2008

  zámecké zákoutí - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - terasa zakončující zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

  terasa zakončující zámecké nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní část západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

  jižní část západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail arkýře na jihovýchodním nároží západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

  detail arkýře na jihovýchodním nároží západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - nádvorní průčelí západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

  nádvorní průčelí západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - nádvorní arkády západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

  nádvorní arkády západního křídla - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - severozápadní část nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

  severozápadní část nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - severovýchodní část nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

  severovýchodní část nádvoří - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail střešních vikýřů - foto ze 20. 12. 2008

  detail střešních vikýřů - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - jižní část východního křídla - foto ze 20. 12. 2008

  jižní část východního křídla - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - detail schodiště z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

  detail schodiště z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

  pohled z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

  pohled z terasy nádvoří do anglického parku - foto ze 20. 12. 2008

 • Zámek : Průhonice - pohled přes Podzámecký rybník od jihovýchodu - foto ze 17. 2. 2009

  pohled přes Podzámecký rybník od jihovýchodu - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - pohled přes Podzámecký rybník od jihovýchodu - foto ze 17. 2. 2009

  pohled přes Podzámecký rybník od jihovýchodu - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

  zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

  zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

  zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

  zima v zámeckém parku - foto ze 17. 2. 2009

 • Zámek : Průhonice - letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010

 • Zámek : Průhonice - letecký pohled na zámek s parkem od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na zámek s parkem od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

 • Zámek : Průhonice - letecký pohled na zámek s parkem od jihu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na zámek s parkem od jihu - foto z 30. 4. 2010

 • Zámek : Průhonice - pohled průchodem na nádvoří - foto z r. 2005, PhDr. Jiří Bartoň

  pohled průchodem na nádvoří - foto z r. 2005, PhDr. Jiří Bartoň

 • Zámek : Průhonice - detail výzdoby - foto z r. 2005, PhDr. Jiří Bartoň

  detail výzdoby - foto z r. 2005, PhDr. Jiří Bartoň