Počet záznamů: 1  

Zámek : Křimice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz se zde poprvé připomíná v roce 1498. V roce 1548 se uvádí již jako pustá a roku 1732 byla přestavěna na barokní zámek s plastickou výzdobou od L. Widmanna, jenž byl poč. 19. století empírově upraven.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Místní část
Křimice (Plzeň)Plzeň Zámecké nám. 1, 2
Okres
Plzeň-město
Kraj
Plzeňský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2

Stavební vývoj

 • r. 1498 - tvrz poprvé doložena
 • r. 1548 - již pustá
 • 1713-1732 - přestavěna na barokní zámek (Jakub ml. Auguston podle projektu J. L. Hildebrandta)
 • 19. st. - zámecká ohradní zeď osazena plastikami (L. Widmann)
 • 1810-1812 - empírově upraven (sochař Lazar Widman)
 • r. 1831 - empírová zámecká kaple Povýšení sv. Kříže
 • r. 2003 - areál celkově zdevastovaný

Majitel

 • r. 1732 - František Václav z Vrtby
 • poč. 20. st. - Ing. Jaroslav Lobkovic
 • do konce 30. let 20. st. - Jaroslav Claude Lobkowicz
 • II. světová válka - nacisté (nucená správa)
 • 1945 - 1950 - Jaroslav Claude Lobkowicz
 • od 50. let 20. st. - stát (učňovský internát plzeňské Škodovky)
 • 90. léta 20. st. - Jaroslav Lobkowicz

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 72
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 105
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 130
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 90 ; s. 283
Klíčová slova
barok * empír * konfiskace * II. světová válka * válka * kaple * sousoší * plastika * putto * restaurování * faksimile
Související osobnosti
Auguston, Jakub ml., ca 1670-1735 Hildebrandt, Jan Lukáš, 1668-1745 Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Widman, Lazar
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.lobkowicz-krimice.cz/zamek.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 2. 1. 1950 - majetek byl Lobkoviczům znárodněn
 • r. 1964 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1976 - restaurováno osm plastik na ohradní zdi zámku (J. Lendr)
 • r. 1976 - restaurovány faksimile dvou putti na ohradní zdi zámku (V. Hlavatý, M. Vajchr, J. Vitvar, A. Viškovská)
 • r. 1979 - restaurováno sousoší dvou puttů (M. Kolář, J. Lendr, M. Šonka)
 • r. 1979 - restaurováno pět barokních plastik na západní bráně do parku (J. Lendr)
 • 90. léta 20. st. - majetek navrácen Lobkowiczům v restituci
 • Obrázky
 • Zámek : Křimice - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, s. 173 (foto V. Hyhlík)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku IV., Praha 1985, s. 173 (foto V. Hyhlík)"