Počet záznamů: 1  

Hrad : Písek

 1. Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisKrálovský hrad začleněný do městského opevnění je poprvé doložen spolu s městem v roce 1254. Požárem, který roku 1532 postihl město a značně poškodil i hrad, započal jeho postupný zánik. Z jeho původní dispozice se do dneška dochovalo jen jeho západní křídlo nad řekou. Východní křídlo bylo nejdříve po požáru upraveno na radnici a roku 1851 zbořeno. Jižní křídlo bylo po roce 1632 přeměněno na pivovar. Zachovala se jen část hradní kaple s věží, které se však zřítily při úpravách pivovaru v roce 1865. Severní křídlo hradu bylo zbořeno roku 1751 při výstavbě kasáren. Objekt, který je součástí městského panoramatu nad řekou Otavou, je jediná část, jež se v úplnosti dochovala z původního čtyřkřídlého hradu. Jedná se o obdélné gotické křídlo s přízemními arkádami do nádvoří. Přístup vede z náměstí průjezdem radnice. Zbytky zdiva (palácová křídla a nárožní věže) v sobě skrývají přilehlé objekty.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Písek, Velké nám. (Leninovo nám., Stalinovo nám.) 114
Okres
Písek
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3
Na mapě
Edice KČT č. 71. Písecko

Stavební vývoj

 • r. 1254 - poprvé doložen gotický královský městský hrad
 • r. 1479 - velký sál vyzdoben nástěnnými malbami
 • r. 1532 - značně poškozen požárem (započal jeho postupný zánik)
 • po r. 1532 - východní křídlo upraveno na radnici
 • po r. 1632 - jižní křídlo přeměněno na pivovar
 • r. 1751 - při výstavbě kasáren zbořeno severní hradní křídlo
 • r. 1851 - zbořeno bývalé východní hradní křídlo
 • r. 1865 - při úpravách pivovaru se zřítily zbytky hradní kaple s věží
 • konec 20. st. - objekt prochází postupnou generální rekonstrukcí

Majitel

 • pol. 13. st. Přemysl II. Otakar
 • r. 1479 - Jindřich z Jenštejna
 • 1509 - 1547 - městský majetek
 • od r. 1558 - městský majetek
 • 20. - 30. léta 17. st. - Don Martin de Hoeff-Huerta
 • r. 1997 - Město Písek (Prácheňské muzeum v Písku)

Použitá literatura

 • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 35-58
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 120-121, 128j
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 152-153
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 213
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 81
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 168
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 134
 • Léblová Daniela; Přehled restaurátorských prací za rok 1973; 1974; s. 68
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1973 - restaurovány ostění a parapety gotických oken v Rytířské síni (Pichl, Císařovský, Smetánka, Záruba)
 • Obrázky
 • Hrad : Písek - hradní nádvoří - foto z r. 1990

  hradní nádvoří - foto z r. 1990