Počet záznamů: 1  

Zámek : Pardubice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisGotická tvrz zde byla patrně postavena koncem 13. století. Doložena je roku 1318. Zřejmě ještě v 1. polovině 14. století prodělala natolik rozsáhlou přestavbu, že mohla být nazývána hradem. Na konci 15. století se započalo s jeho přestavbou na renesanční zámek, který byl ale prakticky dokončen až při jeho stavebních úpravách v letech 1574 - 79. Po třicetileté válce byl zámek opravován a opět pak ve 20. letech 18. století. Od počátku 19. století zámek chátrá. Po roce 1918 jej zakoupil Muzejní spolek a započal s jeho záchranou. Mohutné valové opevnění s nárožními rondely a hradbou na úpatí. Celý zámecký areál je urbanisticky spjat s historickým jádrem města.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Pardubice, Zámek 2
Okres
Pardubice
Kraj
Pardubický kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Kulturní památky východních Čech, 1991
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mapě
223 m n. m.
Edice KČT č. 24. Hradecko a Pardubicko
GPS
50°2'27.628"N, 15°46'35.609"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • konec 13. st. - archeologicky doloženo panské sídlo
 • r. 1318 - poprvé doložena tvrz
 • 1. pol. 14. st. - po rozsáhlé přestavbě uváděna jako vodní hrad
 • po r. 1491 - hradní areál opevněn mohutnými rondely, barbakánem a příkopem
 • konec 15. st. - 1579 - přestavěn na renesanční zámek
 • 16. st. - hodnotné renesanční velkoplošné nástěnné malby
 • r. 1511 - odstraněny opevňovací zemní valy
 • r. 1529 - hlavní portál vstupního křídla
 • r. 1541 - most
 • po r. 1560 - upravován renesančně (O. Avostalis)
 • pol. 17. st. - opravován
 • 1723-1726 - objekt opravován (F. M. Kaňka)
 • od poč. 19. st. - objekt chátrá
 • po r. 1918 - upravován pro musejní účely
 • od r. 1975 - postupně rekonstruován a zpřístupňován

Majitel

 • 1. pol. 14. st. - Arnošt z Pardubic
 • od r. 1491 z Pernštejna, Vilém
 • Vojtěch z Pernštejna
 • r. 1538 - Jan z Pernštejna
 • od r. 1560 Česká královská komora
 • 1918 - 1920 - Musejní spolek (v pronájmu)
 • od r. 1920 - Musejní spolek (městské muzeum)
 • r. 1994 - ČR (Východočeské muzeum a galerie Pardubice, Památkový ústav Pardubice)
 • r. 2001 - ČR (Východočeské muzeum v Pardubicích)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 217, 247, 253, 262
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 208
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 73
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 164
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 132-133
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 126
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 145, 146
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 179-184 ; s. 290
 • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 3
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 15
 • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 25-26
 • kolektiv autorů; Státní galerie České republiky; Průvodce; 1998; s. 71
Klíčová slova
třicetiletá válka * válka * rondel * královský majetek * renesance * gotika * zajímavost * archeologie * barbakán * film * GPS * Národní památkový ústav
Související osobnosti
Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Avostalis de Salla, Oldřich
Související rody
Habsburkové * z Pernštejna (rod)
Odkaz na www
www.vcm.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1511 - deska nad vstupní branou s reliéfem erbovní pověsti o vzniku rodu Pernštejnů
 • 19. st. - v areálu zámku se nacházela továrna na boty
 • Při opravě velké věže byl snesen zvon Marie (v=38 cm, průměr 45,5 cm) a uložen v muzeu.
 • r. 1931 - v místech mokřinatého území bývalého zámeckého příkopu bylo vybudováno podle návrhů arch. K. Řepy, F. Potůčka a V. Vetešníka rozlehlé výstaviště
 • 70. léta 20. st. - uzavřen veřejnosti
 • Obrázky
 • Zámek : Pardubice - pohled na zámek z opevňovacího valu od severozápadu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na zámek z opevňovacího valu od severozápadu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - přístupová cesta k zámku od města - foto z 25. 5. 2008

  přístupová cesta k zámku od města - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstupní III. brána do areálu, zvaná Labská - foto z 25. 5. 2008

  vstupní III. brána do areálu, zvaná Labská - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail vstupní brány - foto z 25. 5. 2008

  detail vstupní brány - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail votivní desky z r. 1511 nad vstupní bránou se znaky pánů z Pernštejna, Lomnice, Šternberka a Vartemberka - foto z 25. 5. 2008

  detail votivní desky z r. 1511 nad vstupní bránou se znaky pánů z Pernštejna, Lomnice, Šternberka a Vartemberka - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled na severní nádvoří s hospodářskými objekty - foto z 25. 5. 2008

  pohled na severní nádvoří s hospodářskými objekty - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled od zámku směrem ke vstupní bráně - foto z 25. 5. 2008

  pohled od zámku směrem ke vstupní bráně - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  východní zámecké průčelí, pohled od severovýchodu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - jihovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  jihovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - severovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  severovýchodní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vežice v severovýchodním nároží - foto z 25. 5. 2008

  vežice v severovýchodním nároží - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - východní zámecké průčelí, pohled od jihovýchodu - foto z 25. 5. 2008

  východní zámecké průčelí, pohled od jihovýchodu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - krytý mostek spojující obranný val s jižním zámeckým průčelým - foto z 25. 5. 2008

  krytý mostek spojující obranný val s jižním zámeckým průčelým - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstup do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

  vstup do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

  pohled do chodby krytého mostku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - jižní zámecké průčelí - foto z 25. 5. 2008

  jižní zámecké průčelí - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled na krytý mostek od západu - foto z 25. 5. 2008

  pohled na krytý mostek od západu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - jihozápadní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

  jihozápadní nároží zámku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstupní průčelí zámku, pohled od západu - foto z 25. 5. 2008

  vstupní průčelí zámku, pohled od západu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

  vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

  vstupní severní průčelí zámku - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstup do zámku v severním průčelí - foto z 25. 5. 2008

  vstup do zámku v severním průčelí - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail vstupního portálu - foto z 25. 5. 2008

  detail vstupního portálu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

  interiér vstupního průjezdu severním křídlem - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

  nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - čtyřhraná věž, jež byla jádrem původní tvrze - foto z 25. 5. 2008

  čtyřhraná věž, jež byla jádrem původní tvrze - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

  nádvorní arkády v západním křídle - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - severovýchodní cíp zámeckého nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  severovýchodní cíp zámeckého nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří (vstup k rytířským sálům) - foto z 25. 5. 2008

  detail jednoho z kamenných portálků na zámeckém nádvoří (vstup k rytířským sálům) - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - detail vstupního portálku k rytířským sálům s železnými dvířky - foto z 25. 5. 2008

  detail vstupního portálku k rytířským sálům s železnými dvířky - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - vstupní schodiště k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

  vstupní schodiště k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - fragment nástěnné kresby nad vstupním schodištěm k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

  fragment nástěnné kresby nad vstupním schodištěm k rytířským sálům - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - páv v korunách stromu v zámeckém areálu - foto z 25. 5. 2008

  páv v korunách stromu v zámeckém areálu - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

  pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

  pohled z valu na uličku parkánu při západní kamenné zdi s proraženými střílnami - foto z 25. 5. 2008

 • Zámek : Pardubice - severozápadní rondel opevnění zámku - foto z 25. 5. 2008

  severozápadní rondel opevnění zámku - foto z 25. 5. 2008