Počet záznamů: 1  

Hrad : Bezděz

 1. Jiné názvyBösig ; Bezdiezy
  Typ památky hrad
  Stav zřícenina
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisJeden z mála hradů, jehož původní dispozice nebyla vážněji narušena pozdějšími stavebními zásahy, byl zbudován cistercko-burgundskou hutí jako královské zboží. Zikmund Lucemburský dal na protějším vrchu Malého Bezdězu postavit předsunuté opevnění proti husitům sestávající z kamenné bašty a hradby kolem. Při nedokončené barokní přestavbě na pevnost vzniklo několik čtverhraných bašt a trojbokých bastionů. Po skončení třicetileté války byl hrad přeměněn na klášter (upraveno přízemí a část patra královského paláce). Po jeho zrušení za vlády císaře Josefa II. začal hrad pustnout a postupně se měnil ve zříceninu a to i za přispění hledačů pokladů. Zřícenina hradu se rozkládá severně nad obcí na vrcholu vyšší ze dvou znělcových homolí (Velký Bezděz 603,5 m). Komplex je tvořen vnitřním (horním) hradem sestávajícím z purkrabského a královského paláce (zachoval si původní gotickou obdélnou dispozici) a na východ vysunutou raně gotickou hradní kaplí (původně zasvěcenou sv. Michalovi), větším a menším předhradím a opevněním na jižním straně kopce. Přístup k hradu vedl třema branami, poslední, jíž se vstupovalo již do vlastního předhradí, byla chráněna vysokou, tzv. Čertovou věží.
  Obec
  Bezděz, lokalita leží mimo obec , čp. 3
  Okres
  Česká Lípa
  Kraj
  Liberecký kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 27B
  Významné památky Severočeského kraje, 1990
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . A3
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . B4
  Na mapě
  Ralská pahorkatina
  605 m n. m.
  7 km severozápadně od Bělé pod Bezdězem
  13 km východně od Dubé
  8 km jihozápadně od Ralska
  Edice KČT č. 15 - Máchův kraj

  Stavební vývoj

  • 1261-1278 - postaven gotický hrad
  • 90. léta 13. st. - rozšířený
  • po r. 1419 - postaveno předsunuté opevnění
  • po r. 1620 - hrad byl vypálen císařským vojskem
  • po r. 1623 - postavena severní hradební zeď
  • 1627-1632 - započala barokní přeměna hradu na pevnost (stavitel Ondřej Spezza, po jeho smrti G. B. Pieroni)
  • r. 1642 - obsazen Švédy
  • od r. 1661 - palác upravován pro potřeby kláštera
  • od r. 1662 - opravována kaple
  • po r. 1666 - opraveno purkrabství
  • r. 1778 - hrad poškozen pruským vojskem
  • 1785-1789 - hrad ponechán svému osudu (odvezeny dřevěné a železné části stavby)
  • 1. pol. 19. st. - hrad se postupně měnil ve zříceninu
  • r. 1844 - nejvyšší patro Velké věže upraveno neogoticky
  • po r. 1844 - hrad postupně opravován
  • 1912-1913 - započato s většími opravami hradu (přerušeno I. světovou válkou)
  • 1920-1926 - zastřešen královský palác spolu s kaplí
  • 1932-1939 - hradní areál opravován
  • po r. 1945 - hradní zřícenina postupně důkladně opravována

  Majitel

  • r. 1261 Přemysl II. Otakar
  • 1283 - 1305 Václav II.
  • po r. 1300 - 1348 - Berkové z Dubé (zástavní majitelé)
  • konec 14. st. - Prokop, markrabě moravský (zástavní majetek)
  • do r. 1423 - královský majetek (purkrabí Jan Sádlo ze Smilkova)
  • do r. 1445 - páni z Michalovic
  • 1445 - 1453 - Jan ze Smiřic
  • 1453 - 1468 - Jindřich z Michalovic
  • 1468 - 1483 - Jan Tovačovský z Cimburka
  • 1483 - 1494 - Ctibor Tovačovský (bratr Jana)
  • 1494 - 1495 - Adam Tovačovský z Cimburka (synovec Ctibora)
  • od r. 1495 - Jan z Janovic (nejvyšší purkrabí)
  • - Jan Špetle z Janovic
  • - Jan z Janovic (syn Jana Špetle)
  • od r. 1553 - Salomena (dcera Jana)
  • do r. 1558 - Mikuláš Zajíc z Házmburka (manžel Salomeny)
  • od r. 1558 - Adam Berka z Dubé
  • od r. 1566 - Jan z Vartemberka
  • poč. 17. st. - 1620 - Václav st. Berka z Dubé
  • 1622 - 1623 - Adam ml. z Valdštejna
  • od r. 1623 z Valdštejna, Albrecht Václav Eusebius, vévoda
  • 1633 - 1785 - emauzští Benediktini
  • 1785 - 1789 - Václav Tschernartz
  • od r. 1789 - hrabě Arnošt z Valdštejna
  • r. 1844 - hrabě Kristián z Valdštejna
  • od r. 1932 Klub českých turistů
  • od r. 1945 - stát
  • r. 2001 - ČR (Okresní úřad Česká Lípa, referát kultury)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

  Doprovodný text

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 184
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 56
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 11, 60-61
  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 41-42
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 71-74
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 33-34
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 33-39, 605
  • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1995; s. 58-60, 129, 249
  • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 70-71
  • Kuča Karel; Památky Brna; 1991; s. 26
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 6
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 5
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 18
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 2
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 119-123 ; s. 277
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 1.; 1932; s. 105
  • Durdík Tomáš; Hrady severních Čech; 1992; s. 8-10
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 9

  Poznámka

  • r. 1279 - Ota Braniborský zde věznil mladého krále Václava II. spolu s jeho matkou královnou Kunhutou
  • r. 1293 - pod hradem založeno městečko Bezděz
  • r. 1350 - Karel IV. vydal majestát, podle něhož nesměl být hrad zastavován
  • 1351 - 1352 - na hradě pobýval Karel IV.
  • r. 1357 - na hradě pobýval Karel IV.
  • r. 1367 - na hradě pobýval Karel IV.
  • r. 1620 - hrad zkonfiskován
  • po r. 1628 - arch. Giovanni Battista Pieroni navrhl opevnění hradu
  • od r. 1628 - zde bylo mariánské poutní místo
  • r. 1642 - hrad obsadili Švédové
  • 1661 - 1785 - hrad sloužil jako klášter
  • r. 1666 - byla sem přenesena kopie sochy Madony Montserratské
  • r. 1785 - zrušen klášter (císař Josef II.)
  • r. 1788 - hrad obsazen pruským vojskem
  • 19. st. - oblíbeným námětem českých malířů (J. Mánes, A. Bubák, H. Ullík)
  • 1833 - 1835 - hrad několikrát navštívil Karel Hynek Mácha
  • r. 1868 - konal se zde velký tábor čekého a německého lidu za rovnoprávnost obou národností (cca 13 000 lidí, rozpuštěno policií)
  • r. 1892 - zpráva o stavu hradu navrhuje opravu věže
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1978 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1952 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - foto z r. 1997

  • Hrad : Bezděz

   nádvoří s hradní věží - foto z r. 1997

  • Hrad : Bezděz

   klenba královského paláce - foto z r. 1997

  • Hrad : Bezděz

   pohled na předsunutou věž - pohlednice z r. 1937 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hradní kapli - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   interiér hradní kaple - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na předsunutou věž - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   interiér zříceniny hradu - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - pohlednice z 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   Bezděz (1890 - 1895) - lept, papír, 244 x 360 mm, Karel Liebscher (ze sbírek SGVU Litoměřice)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na zříceniny hradu - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Bezděz

   letecký pohled na zámek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad od jihozápadu - foto z 15. 9. 2010

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (kresba H. Ullík)

  • Hrad : Bezděz

   pohled na hrad - převzato: Literární atlas Československý I. (podle rytiny V. Kandlera)

Počet záznamů: 1  
Záznam „Hrad : Bezděz“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.