Počet záznamů: 1  

Zámek : Lnáře, nový zámek

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisKolem roku 1670 bylo v sousedství starého zámku započato se stavbou nového barokního zámku, který však byl dokončen až v letech 1683 - 86. Tento zámek byl pak v roce 1727 důkladně opraven a zčásti i přestavěn. Zahrada a anglický park s drobnými stavbami (např. altán, minaret, skleník). Jedná se o dvoupatrový čtyřkřídlý objekt přístupný po zděném mostu se sochami stojící v obci nad hlavní silnicí.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Lnáře, čp. 1
  Okres
  Strakonice
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 112A
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . C2
  Na mapě
  8 km západoseverozápadně od Blatné
  GPS
  49°27'26.12"N, 13°47'12.113"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • 1670 - 1686 - vystavěn barokní zámek
  • 2. pol. 17. st. - barokní průčelí, sál a kaple opatřeny malbami a štukem
  • r. 1723 - vznikla zámecká kaple sv. Josefa
  • r. 1727 - při důkladné opravě zčásti rozšířen
  • 1. pol. 19. st. - upraven park a doplněn o romantické stavby
  • 70. léta 20. st. - opraven
  • 80. léta 20. st. - upraven
  • r. 1999 - zpřístupěn veřejnosti
  • 13. 8. 2002 - zámecký areál poškozen povodněmi

  Majitel

  • do r. 1675 - Aleš Ferdinand Vratislav z Mitrovic
  • od r. 1675 - Humprecht Jan Černín z Chudenic
  • 80. léta 17. st. - Tomáš Zacheus Černín
  • r. 1727 - Leopold Künigl
  • Šporkové
  • Thunové
  • Lilgenaunové
  • 70. - 80. léta. 20. st. - obec (kino a další veřejné prostory)
  • do r. 1993 - stát (rekreační středisko Úřadu vlády)
  • r. 2001 - rodina Vaníčková a 17 spolumajitelů - (Dvůr Lnáře spol. s.r.o., Rybářství Lnáře spol. s.r.o., Ing. Anna Zralá)
  • r. 2003 - rodina Vaníčkova (Rybářství Lnáře, s. r. o.)

  Použitá literatura

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 90-91
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 123
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 166
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 103
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 113
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 91 ; s. 286
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.lnare.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. květen 1941 - byly zde ubytované německé děti
 3. 11. - 12. 5. 1945 - pobýval zde generál A. A. Vlasov
 4. květen 1945 - sešli se zde zástupci tří armád (americké, sovětské a generála Vlasova)
 5. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 6. r. 1973 - restaurováno 6 barokních soch světců na vstupním mostě (J. Lhota, F. Staněk)
 7. r. 1979 - restaurována nástropní malba v zámecké kapli (A. Martan, J. Němec)
 8. r. 1984 - restaurováno 6 barokních soch světců na balustrádě mostu (J. Klempíř)
 9. Obrázky
 10. Zámek : Lnáře, nový zámek - západní, vstupní zámecké průčelí - foto ze 17. 10. 2010

  západní, vstupní zámecké průčelí - foto ze 17. 10. 2010

 11. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek - foto z r. 1989

  pohled na zámek - foto z r. 1989

 12. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek - foto z r. 1989

  pohled na zámek - foto z r. 1989

 13. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled do areálu - foto z r. 1989

  pohled do areálu - foto z r. 1989

 14. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek od jihu - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek od jihu - foto ze 17. 10. 2010

 15. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

  pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

 16. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

  pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

 17. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

  pohled do zámecké zahrady - foto ze 17. 10. 2010

 18. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek s parkem od severovýchodu - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek s parkem od severovýchodu - foto ze 17. 10. 2010

 19. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek od severovýchodu - foto ze 17. 10. 2010

 20. Zámek : Lnáře, nový zámek - zámecká věž zasazená do středu východního zámeckého průčelí - foto ze 17. 10. 2010

  zámecká věž zasazená do středu východního zámeckého průčelí - foto ze 17. 10. 2010

 21. Zámek : Lnáře, nový zámek - detail zámku s klikou v severní bráně do parku - foto ze 17. 10. 2010

  detail zámku s klikou v severní bráně do parku - foto ze 17. 10. 2010

 22. Zámek : Lnáře, nový zámek - severovýchodní nároží zámku - foto ze 17. 10. 2010

  severovýchodní nároží zámku - foto ze 17. 10. 2010

 23. Zámek : Lnáře, nový zámek - severní zámecké průčelí - foto ze 17. 10. 2010

  severní zámecké průčelí - foto ze 17. 10. 2010

 24. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled průchodem na zámecké nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  pohled průchodem na zámecké nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 25. Zámek : Lnáře, nový zámek - zámecké nádvoří s kašnou - foto ze 17. 10. 2010

  zámecké nádvoří s kašnou - foto ze 17. 10. 2010

 26. Zámek : Lnáře, nový zámek - jižní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  jižní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 27. Zámek : Lnáře, nový zámek - severní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  severní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 28. Zámek : Lnáře, nový zámek - západní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

  západní strana zámeckého nádvoří - foto ze 17. 10. 2010

 29. Zámek : Lnáře, nový zámek - pohled na zámek od západu (v popředí starý zámek) - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek od západu (v popředí starý zámek) - foto ze 17. 10. 2010

 30. Zámek : Lnáře, nový zámek - infodeska - foto ze 17. 10. 2010

  infodeska - foto ze 17. 10. 2010


Záznam „Zámek : Lnáře, nový zámek“ aktualizován: