Počet záznamů: 1  

Zámek : Litomyšl

 1. Jiné názvyKarlov
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisKosmas zde uvádí v roce 981 pomezní hrad Slavníkovců. Ve 2. polovině 12. století byl na jeho místě postaven rozsáhlý klášterní komplex, který byl při požárech v letech 1460, 1546 a 1560 značně poškozen. V letech 1568 - 81 byly zbytky bývalého kláštera zcela přestavěny na honosný renesanční zámek (projekt J. B. Avostalise a Oldř. Avostalis de Sala). V roce 1775 vyhořela zámecká věž a nebyla již obnovena. I když byl zámek za své existence několikrát stavebně upravován, zachoval si svoji původní podobu. Zámecká jízdárna a bývalý pivovar. Zahrada a park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Litomyšl, Jiráskova 93
Okres
Svitavy
Kraj
Pardubický kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Kulturní památky východních Čech, 1991
Czech republic - Sightseeings, 1994
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B5
Na mapě
357 m n. m.
Edice KČT č. 49. Českomoravské mezihoří, Českotřebovsko
GPS
49.8734056N, 16.3127619E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • r. 981 - Kosmas uvádí pomezní hrad Slavníkovců
 • 2. pol. 12. st. - při hradě vystavěn rozsáhlý klášterní komplex
 • 14. st. - vystavěn gotický biskupský hrad
 • r. 1460 - postižen požárem
 • r. 1546 - postižen požárem
 • r. 1560 - značně poškozen požárem
 • 1568-1581 - zbytky kláštera a hradu přestavěny na honosný renesanční zámek (arch. Giovanni Battista Aostalli)
 • 70. léta 16. st. - založena zámecká zahrada
 • 1. třetina 18. st. - přestavěn barokně zámecký pivovar (F. M. Kaňka)
 • r. 1775 - vyhořela zámecká věž (nebyla již obnovena)
 • po r. 1775 - interiéry upraveny klasicistně
 • r. 1796 - zahrada prošla úpravama
 • 1796-1797 - zřízeno klasicistní zámecké divadlo (dekorace J. Platzer)
 • od pol. 19. st. - zámek chátrá
 • od r. 1974 - zchátralý zámecký areál prochází postupnou obnovou
 • přelom 20. a 21. st. - celková oprava vnějšího pláště, obnova sgrafit, oprava nárožní věže a oprava zahradního altánu
 • 2003-2006 - zámecký pivovar adaptován na ubytovací a konferenční centrum (arch. J. Pleskot)

Majitel

 • Slavníkovci
 • do r. 1564 Ferdinand I.
 • od r. 1567 z Pernštejna, Vratislav
 • od r. 1649 Trauttmannsdorf, Maxmilian von, hrabě
 • 1. pol. 18. st. - Fr. Václav z Trauttmannsdorfu
 • konec 18. st. - Jiří Kristián Valdštejn
 • Jiří Josef Valdštejn
 • od r. 1855 Thurn-Taxisové
 • od r. 1947 - stát (Národní kulturní komise)
 • r. 1997 - ČR (Památkový ústav Pardubice, Muzeum a galerie v Litomyšli)
 • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Pardubicích, Muzeum a galerie Litomyšl, Muzeum antického sochařství a architektury Litomyšl)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 218, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 164
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 102
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 129
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 113
 • kolektiv autorů; České dědictví UNESCO; 2012; s. 20-21
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 27
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 170-176 ; s. 286
 • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 1
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 16
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
Klíčová slova
park * zahrada * požár * zajímavost * gotika * renesance * klášter * restaurování * portál * sgrafito * jízdárna * nádvoří * atika * štít (I.) * církevní majetek * královský majetek * Národní památkový ústav
Související osobnosti
Svatopluk, zemř. 1109 Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Avostalis, Giovanni Battista Avostalis de Salla, Oldřich Alliprandi, Giovanni Battista Smetana, Bedřich, 1824-1884 Platzer, Josef
Související rody
Trauttmannsdorfové (rod) * Přemyslovci (rod) * Habsburkové (rod) * Thurn-Taxisové * z Pernštejna (rod)
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.litomysl.cz/zamek ; www.zamek-litomysl.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Videa
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1108 - nedaleko hradu se setkal kníže Svatopluk s Mutinou z rodu Vršovců - v rodině sládka Smetany se narodil syn Bedřich
 • r. 1824 - v zámeckém pivovaře, v rodině sládka Smetany se narodil syn Bedřich
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 1973 - restaurován pískovcový portál na zámecké jízdárně (Zoubek, Palcr, Podhrázský); restaurováno renesanční figurální sgrafito na severním nádvoří zámku (Hlavatý, Vajchr, Vitvar, Viškovská); restaurován hlavní vstupní portál a přilehlá sgrafita (Zoubek, Palcr, Podhrázský)
 • r. 1976 – restaurováno sgrafito atikových štítů a přilehlých komínů severního průčelí zámku (O. Zoubek, St. Podhrázský, Z. Palcr, V. Boštík, E. Kmentová)
 • r. 1979 - restaurována sgrafitová výzdoba zámku (St. Podhrázský, Zd. Palcr, O. Zoubek, V. Boštík, E. Kmentová)
 • r. 1999 - areál zámku byl zapsán do seznamu míst světového kulturního dědictví UNESCO
 • r. 2010 - zpřístupněno veřejnosti 800 m zámeckého podzemí
 • Obrázky
 • Zámek : Litomyšl - pohled na zámek od jihozápadu - foto ze 4. 9. 2015

  pohled na zámek od jihozápadu - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)"

 • Zámek : Litomyšl - zámecký areál, pohled od jihozápadu - foto ze 4. 9. 2015

  zámecký areál, pohled od jihozápadu - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - jižní nároží, jižního zámeckého průčelí - foto ze 4. 9. 2015

  jižní nároží, jižního zámeckého průčelí - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - jižní průčelí zámku - foto ze 4. 9. 2015

  jižní průčelí zámku - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - jihovýchodní část zámeckého nádvoří - foto ze 4. 9. 2015

  jihovýchodní část zámeckého nádvoří - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - západní část ohradní zdi zámecké zahrady - foto ze 4. 9. 2015

  západní část ohradní zdi zámecké zahrady - foto ze 4. 9. 2015

 • Zámek : Litomyšl - turistická nálepka č. 264 - z r. 2015

  turistická nálepka č. 264 - z r. 2015