Počet záznamů: 1  

Zámek : Libeň

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup částečně přístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisGotická tvrz se poprvé připomíná v roce 1437. Pravděpodobně v 2. polovině 16. století byla přestavěna na renesanční zámek, který roku 1632 zcela vyhořel, ale v roce 1652 se již uvádí opět jako vystavěný. Jeho celková barokní oprava byla zřejmě však dokončena až po roce 1662. V letech 1742 a 1757 byl zámek opět poničen vojskem a při opravách, které proběhly do roku 1770, byl rozšířen. Od 19. století chátrá až do roku 1883, kdy prošel celkovou rekonstrukcí.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Libeň, U libeňského zámečku 35/1Praha
Okres
Praha 8
Kraj
Hlavní město Praha
Stát
Česká republika

Stavební vývoj

 • r. 1363 - předpoklad existence tvrze
  r. 1437 - poprvé doložena gotická tvrz
 • 2. pol. 16. st. - patrně přestavěna na renesanční zámek
 • třicetiletá válka - několikrát poškozen
 • r. 1632 - zničen požárem
 • do r. 1652 - nově vystavěn
 • r. 1662 - dokončeny barokní opravy
 • r. 1742 - poškozen vojskem
 • r. 1757 - poškozen vojskem
 • 1769-1770 - zámek přestavěn a rozšířen rokokově (arch. Jan Josef Prachner)
 • 19. st. - chátrá
 • r. 1883 - celkově rekonstruován
 • poč. 20. st. - upravován zámek s parkem (stavitel Bartoněk, zahradní architekt František Thomayer)
 • r. 1939 - kaple upravována
 • r. 1961 - restaurována nástěnná výzdoba velkého sálu (V. Holub)
 • 80. léta 20. st. - renovována zámecká kaple

Majitel

 • do r. 1437 - Jan z Koloděj
 • od r. 1438 - novoměstský občan Václav Cvok
 • 1545-1595 - měšťané Albrecht a Jiří Bryknarovi
 • od r. 1595 - Eliška Hoffmanová z Donína
 • třicetiletá válka - Albrecht z Valdštejna
 • 1651-1662 - Nosticové
 • 1662-1882 - Staré Město pražské (letní sídlo pražských primátorů)
 • od r. 1945 - stát (ONV)
 • od r. 1990 - stát (ÚMČ)

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 92
 • kolektiv autorů; Památky Prahy 8; Libeňský zámek; 2013
 • kolektiv autorů; Památky Prahy 8; Kostel sv. Vojtěcha; 2013
 • Pistorius Miloš; Praha - rytiny; obr. 12
Klíčová slova
barok * požár * renesance * gotika * rokoko * rekonstrukce * zajímavost * městský majetek * třicetiletá válka * I. světová válka * válka * kaple * park * restaurování * malba nástěnná * malba * klenba
Související osobnosti
Rudolf II., 1552-1612 Matyáš, 1557-1619 Marie Terezie, 1717-1780 Josef, 1741-1790 II. Leopold, 1747-1792 II. František, 1768-1835 I.
Související rody
Habsburkové (rod)
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 25. 6. 1608 - na zámku uzavřen tzv. Libeňský mír, jenž ukončil dlouholeté spory mezi císařem Rudolfem II. a jeho bratrem
 • 2. 12. 1770 - vysvěcena zámecká kaple Neposkvrněného Početí Panny Marie
 • r. 1771 - zámecká kaple prohlášena za veřejnou
 • 1771-1773 - několikrát zde pobývala císařovna Marie Terezie
 • r. 1772 - byl zde zřízen morový špitál
 • r. 1786 - pobýval zde císař Josef II.
 • VIII. 1791 - před svou korunovací na českého krále zde přespal císař Leopold II.
 • 1803-1804 - pobýval zde císař František I.
 • r. 1866 - byl zde zřízen vojenský lazaret (prusko-rakouská válka)
 • 12. 9. 1901 - bylo zde slavnostně vyhlášeno připojení Libně ku Praze
 • 28. 10. 1916 - sňaty zvony ze zámecké kaple pro válečné účely
 • 50.-80. léta 20. st. - v zámecké kapli byl umístěn depozitář pražského městského muzea
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1984 - restaurování nástropní malby v klenbě lodi kaple (J. Čoban, O. Jeřábková, M. Sklenářová, J. Stejskal)
 • Obrázky
 • Zámek : Libeň - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, (foto L. Neubert)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, (foto L. Neubert)"

 • Zámek : Libeň - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 48 (foto J. Javorský)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 48 (foto J. Javorský)"