Počet záznamů: 1  

Zámek : Kunratice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz je poprvé doložena v roce 1336. V roce 1688 byla přebudována na raně barokní zámek, který byl kolem roku 1730 přestavěn. Jedná se o čtyřkřídlý obdélníkový objekt s dvoupatrovou věží nad průčelím. Park.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Kunratice, Golčova 1Praha
  Okres
  Praha 4
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3

  Stavební vývoj

  • r. 1336 - tvrz poprvé doložena
  • r. 1688 - přestavěna na raně barokní zámek
  • r. 1730 - postavena barokní brána s mříží do zahrady
  • kolem r. 1730 - přestavěn barokně
  • r. 1768 - v přízemí zřízena kaple
  • r. 1878 - upraveno průčelí
  • od r. 2005 - rekonstruovány hospodářské objekty
  • r. 2008 - rekonstrukce střechy spolu s čtyřhrannou dvoupatrovou věží uprostřed

  Majitel

  • r. 1530 - královská komora
  • 1671 - 1699 - Čabeličtí ze Soutic
  • 1701 - 1721 - Marie Barbora, hraběnka z Pötting a z Arca
  • 1721 - 1765 z Golče, Jan Arnošt Václav, hrabě
  • 1765 - 1796 z Golče, Marie Josefa, hraběnka
  • poč. 20. st. - Karel Korb-Weidenheim
  • od r. 1948 - stát (Národní muzeum)

  Použitá literatura

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 76
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 26
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 46, 47
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 57-55, 67
  Související událost

  v srpnu 1754 - Císařovna Marie Terezie při cestě do Čech poctila návštěvou císařského radu hraběte Goltze v Kunraticích.
  20. června 1922 - V souvislosti s vyhlášenou pozemkovou reformou se jednalo o prodeji celého kunratického velkostatku Pražské obci. Podle protokolu však nebyla schválena dílčí smlouva na chodovský statek, protože se na něj vztahovaly složité majetkoprávní a uživatelské vztahy.
  25. května 1948 - Místní NV v Kunraticích vydal usnesení, jímž pronajal tamní zámek a část parku Národnímu muzeu v Praze. Od té doby zde sídlí jeho entomologické oddělení.

  Poznámka

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 2024 - objekt s parkem je nabízen v aukci za 126 260 000,- Kč

  Obrázky

  • Zámek : Kunratice

   hlavní zámecké průčelí, pohled od severu z hospodářského dvora - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek - foto z r. 1992

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek - foto z r. 1992

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek - foto z r. 1992

  • Zámek : Kunratice

   brána do parku - foto z r. 1992

  • Zámek : Kunratice

   pohled do hospodářského dvora se zámkem - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek z hospodářského dvora - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské objekty z ulice K Libuši - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské objekty z ulice K Libuši - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské objekty z ulice K Libuši - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské objekty z ulice K Libuši - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské objekty z ulice K Libuši - foto ze 17. 5. 2006

  • Zámek : Kunratice

   severní vstup do hospodářského dvora - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od severu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail zámecké věže - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail severního vstupu do zámku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail sdruženého okna se štukovou výplní nadokenního oblouku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail štukové výplně nadokenního oblouku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail štukové výplně nadokenního oblouku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od západu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od západu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   východní brána do zámecké zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail východní brány do zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled parkem na jižní bránu zámecké zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jižní brána do zámecké zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail jižní brány do zámecké zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jižní brána do zámecké zahrady - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail kovářské práce na jižní bráně - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail kovářské práce na jižní bráně - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   fragmenty pískovcových plastik v zahradě - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   fragmenty pískovcových plastik v zahradě - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od severovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   východní vstup do hospodářského dvora - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od jihovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál hospodářského dvora - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál hospodářského dvora s východním vstupem - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál hospodářského dvora - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od severozápadu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   severozápadní nároží hospodářského areálu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od severovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od severozápadu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na východní trakt hospodářských budov - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   severovýchodní nároží hospodářského areálu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na hospodářské budovy od severovýchodu - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   severovýchodní brána do zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na bránu z parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   východní ohrazení parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jihovýchodní brána do zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jižní ohrazení parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na bránu z parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jižní ohrazení parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   jižníní brána do zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na bránu z parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   areál zámeckého parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na tenisové kurty v zámeckém parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na tenisové kurty v zámeckém parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   pohled na tenisové kurty v zámeckém parku - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   detail vstupní branky z parku na tenisové kurty - foto z 30. 12. 2007

  • Zámek : Kunratice

   rekonstrukce střechy spolu s čtyřhrannou dvoupatrovou věží uprostřed - foto z 5. 4. 2008

  • Zámek : Kunratice

   rekonstrukce střechy spolu s čtyřhrannou dvoupatrovou věží uprostřed - foto z 5. 4. 2008

  • Zámek : Kunratice

   detail rekonstruované čtyřhranné věže - foto z 5. 4. 2008

  • Zámek : Kunratice

   rekonstrukce střechy spolu s čtyřhrannou dvoupatrovou věží uprostřed - foto z 5. 4. 2008

  • Zámek : Kunratice

   detail rekonstruované čtyřhranné věže - foto z 5. 4. 2008

Počet záznamů: 1  
Záznam „Zámek : Kunratice“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.