Počet záznamů: 1  

Zámek : Kroměříž

 1. Jiné názvyKremsier
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisZřejmě kolem poloviny 13. století byl původní románský dvorec přestavěn na raně gotický hrad, jenž byl na počátku 16. století přestavěn na renesanční zámek, který během třicetileté války vyhořel. V letech 1686 - 98 byl zámek nově vystavěn ve slohu římského baroka (G. P. Tencalla). V roce 1752 opět vyhořel, ale záhy byl opraven. Při úpravách zámecké zahrady v roce 1795 vznikla Colloredova kolonáda. Podzámecká zahrada s četnými romantickými stavbami a malou ZOO, Květná zahrada (skleník - Ant. Arche).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Kroměříž, Sněmovní 1
Okres
Kroměříž
Kraj
Zlínský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Czech republic - Sightseeings, 1994
Hrady a zámky české republiky, 1996 . C6
Na mapě
Edice KČT č. 90. Slovácko, Chřiby a jižní Haná

Stavební vývoj

 • pol. 13. st. - přestavba románského dvorce na raně gotický hrad
 • r. 1266 - poprvé připomínaný
 • poč. 16. st. - přestavba na renesanční zámek
 • třicetiletá válka - vyhořel
 • od r. 1665 - budována Květná zahrada
 • r. 1669 - Květná zahrada doplněna barokní rotundou s unikátní mozaikovou výzdobou tzv. Kamínkových místností
 • 1686-1698 (1711) - nově vystavěn ve stylu římského baroka (patrně Baltazar Fontana)
 • 17.-19. st. - budovány vodovodní štoly v Květné zahradě
 • r. 1752 - vyhořel, ale záhy opraven
 • 1758-1760 - vyzdoben freskami Lenní sál (F. Ant. Maulbertsche)
 • 1759-1763 - malby (Josef Stern)
 • r. 1772 - rokokově vyzdoben velký sál
 • r. 1795 - při úpravách zahrady vznikla Colloredova kolonáda
 • 1832-1836 - zasypány obranné příkopy a odstraněn padací most
 • 1. pol. 19. st. - upravena Podzámecká zahrada
 • 19. st. - v okolí zámku vznikly v zahradách skleníky
 • do r. 2000 - obnovena po povodni Podzámecká zahrada
 • r. 2000 - opraven Americký domek a Vázový most v Podzámecké zahradě
 • r. 2001 - opraven Rybářský pavilon a Stříbrný most v Podzámecké zahradě
 • r. 2002 - opraven objekt Pavího dvora
 • 2002-2012 - restaurován zahradní pavilon (Rotunda) s mozaikovou výzdobou v Květné zahradě
 • r. 2007 - opravena Colloredova kolonáda s přilehlými fontánami
 • r. 2014 - ukončena rekonstrukce Květné zahrady

Majitel

 • od 13. st. - olomoucké biskupství
 • Colloredové
 • do r. 1949 - církev
 • r. 2001 - ČR, Okresní úřad Kroměříž, Arcibiskupství olomoucké (Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži)
 • r. 2003 - ČR a církev (Arcibiskupství olomoucké, mobiliář: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 303, 347, 354, 355
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 137
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 68
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 104
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 106
 • Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 125
 • Lukáš Antonín; Stoletá voda v Kroměříži; 1997; s. 7, 52-57
 • Kneidl Pravoslav; Strahovská knihovna Památníku národního písemnictví; Historické sály, dějiny a růst fondů; 1988; s. 92
 • kolektiv autorů; České dědictví UNESCO; 2012; s. 18-19
 • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 63
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 26
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 17, 24
 • kolektiv autorů; Zámek Zbraslav; Asijské umění; 2006; s. 5
 • kolektiv autorů; Státní galerie České republiky; Průvodce; 1998; s. 99
Klíčová slova
barok * zajímavost * třicetiletá válka * válka * církevní majetek * zahrada * požár * renesance * gotika * románský sloh * povodeň * restaurování * film * Národní památkový ústav
Související osobnosti
František Josef I., 1830-1916 Tencalla, Giovanni Pietro, 1629-1702 Maulbertsche, František Antonín, 1724-1796 Lichtenštejn-Kastelkorn, Karel II. Stern, Josef
Související rody
Habsburkové (rod) * Tencallové * Lichtenštejn-Kastelkorn
Související událost

roku 1759 - Malíř František Antonín Maulbertsche vyzdobil freskami Lenní sál Kroměřížského zámku.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.pamatkybrno.cz ; www.azz.cz ; www.zamek-kromeriz.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 13. st. - biskup Bruno ze Schauenburgu
 • od r. 1579 - biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic
 • konec 17. st. - biskup Karel hrabě z Lichtenštejna
 • 17.-18. st. - vznikla zámecká obrazárna, která obsahuje významná díla od Tiziana, Jacopa de Ponte či Ant. van Dycka
 • 3O. léta 19. st. - arcibiskup Chotek
 • 1848 - 1849 - ve velkém sále zasedal říšský sněm
 • 7. 3. 1849 - sněm byl rozpuštěn a zámek obklíčen granátníky
 • r. 1885 - císař František Josef I. se zde sešel s ruským carem Alexandrem I.
 • r. 1976 – restaurován portál (V. Martinák)
 • r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • VII. 1997 - město postihly povodně, kdy hladina řeky Moravy zatopila i Podzámeckou zahradu
 • r. 1998 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví (zámek a zahrady)
 • 2001-2002 - uskutečněn rozsáhlý zajišťovací výzkum v tzv. Holandské zahradě
 • od r. 2008 - postupně dokumentovány unikátní soustavy vodovodních štol protkávající podzemí Květné zahrady
 • Obrázky
 • Zámek : Kroměříž - západní, vstupní průčelí zámku - foto z 28. 9. 2017

  západní, vstupní průčelí zámku - foto z 28. 9. 2017

 • Zámek : Kroměříž - pohled na zámek - foto z r. 1942

  pohled na zámek - foto z r. 1942

 • Zámek : Kroměříž - detail kašny - foto z r. 1942

  detail kašny - foto z r. 1942

 • Zámek : Kroměříž - pohled na zámek - vstupenka z 70.-80. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na zámek - vstupenka z 70.-80. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Zámek : Kroměříž - pohled na zámeckou věž od západu - foto z 28. 9. 2017

  pohled na zámeckou věž od západu - foto z 28. 9. 2017

 • Zámek : Kroměříž - pohled na zámeckou věž z nádvoří zámku - foto z 28. 9. 2017

  pohled na zámeckou věž z nádvoří zámku - foto z 28. 9. 2017

 • Zámek : Kroměříž - severozápadní nároží nároží zámku - foto z 28. 9. 2017

  severozápadní nároží nároží zámku - foto z 28. 9. 2017