Počet záznamů: 1  

Zámek : Klobouky

  1. Typ památky zámek
    Stav stojící památka
    Přístup regulovaný vstup
    Zařazení kulturní památka
    PopisTvrz zde stávala zřejmě již na počátku 13. století. Zanikla pravděpodobně během husitských válek. Na jejím místě byl v roce 1589 postaven renesanční zámek, jenž byl poč. 18. století barokně přestavěn. V nádvoří pavlače. Rozsáhlý anglický park s kaplí sv. Barbory.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Klobouky u Brna, Zámecká 8
Okres
Břeclav
Kraj
Jihomoravský kraj
Stát
Česká republika

Stavební vývoj

  • poč. 13. st. - zřejmá existence tvrze
  • zanikla za husitských válek
  • r. 1589 - v místech tvrze postaven renesanční zámek
  • poč. 18. st. - barokní přestavba

Majitel

  • r. 1997 - Město Klobouky u Brna (Městský úřad, Městské muzeum a Městská knihovna)

Použitá literatura

  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 118
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 42
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 89
  • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 32-33
Obrázky
  • Zámek : Klobouky - hlavní zámecké průčelí, pohled od jihu přes nám. Míru - foto z 15. 1. 2009

    hlavní zámecké průčelí, pohled od jihu přes nám. Míru - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 15. 1. 2009

    pohled na zámek od jihozápadu - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - detail vstupního portálu - foto z 15. 1. 2009

    detail vstupního portálu - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - jihovýchodní zámecké nároží - foto z 15. 1. 2009

    jihovýchodní zámecké nároží - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 15. 1. 2009

    pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - pohled na zámek od západu Zámeckou ul. - foto z 15. 1. 2009

    pohled na zámek od západu Zámeckou ul. - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - severní průčelí hlavního (jižního) zámeckého křídla s pavlačí - foto z 15. 1. 2009

    severní průčelí hlavního (jižního) zámeckého křídla s pavlačí - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - severní průčelí s pavlačí - foto z 15. 1. 2009

    severní průčelí s pavlačí - foto z 15. 1. 2009

  • Zámek : Klobouky - západní výběžek jižního zámeckého křídla, pohled od severu - foto z 15. 1. 2009

    západní výběžek jižního zámeckého křídla, pohled od severu - foto z 15. 1. 2009