Počet záznamů: 1  

Hrad : Karlštejn

 1. Jiné názvyKarlův Týn ; Kařtejn
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisÚstředním prostorem gotického hradu je kaple sv. Kříže ve Velké věži. Nižší věž - mariánská - obsahuje kapitulní kostel Panny Marie a kapli sv. Kateřiny. Soubor staveb doplňují objekty císařského paláce, purkrabství a studniční věž. Dnešní vzhled hradu je výsledkem přestaveb a restaurování, vedených J. Mockerem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobrazit na Mapy.cz

  GPS: 49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E

  Hrad : Karlštejn, Karlštejn, , Česká republika. Hrad : Karlštejn
  Obec
  Karlštejn, čp. 172
  Okres
  Beroun
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . C4
  Na mapě
  Edice KČT č. 36. Okolí Prahy západ
  GPS
  49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E

  Stavební vývoj

  • 1348-1357 - vystavěn hrad (Matyáš z Arrasu)
  • r. 1356 - zřízena kaple sv. Kříže
  • před r. 1360 - stěny kaple sv. Kateřiny vyloženy polodrahokamy
  • 1357-1365 - gotické deskové obrazy (127 maleb) od Mistra Theodorika
  • r. 1422 - poškozen při obléhání husity
  • r. 1487 - zasažen požárem, poté přestavěn vnitřní hrad
  • 1579-1597 - renesančně upravován (arch. O. Avostalis)
  • r. 1648 - dobyt a zpustošen Švédy
  • 18. st. - udržovány jen užívané budovy
  • 1812 - započata záchrana hradu
  • 1815-1818 - opraveny krovy
  • 1887-1897 - hrad prošel celkovou romantickou úpravou (pod vedením J. Mockera)
  • 90. léta 20. st. - restaurovány obrazy světců od Mistra Theodorika
  • od r. 2006 - oprava západní hradby a opěrné zdi nad přístupovou cestou k hradu (ALVA s.r.o.)

  Majitel

  • r. 1348 Karel IV.
  • do r. 1755 - císařský majetek
  • od r. 1755 - Ústav šlechtičen
  • od r. 1919 - stát
  • od r. 1950 - stát (Národní kulturní komise)
  • od r. 1953 - stát (Státní památková správa)
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 162, 364
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 111
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 34, 35
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 95
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 83
  • Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 21
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 10-11
  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 20
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 20, 21, 104
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 1-7 ; s. 282
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 5
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 7
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 48, 80, 96, 128, 129, 137
  • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32n, 81, 96a, c-h, 109, 110, 123
  • Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý; 2.; 1938; s. 284
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; IV; 1985; s. 128-139
  • Palivec Viktor; Vlastivědný průvodce Berounskem; 1959; s. 13, 17, 29, 46, 47-48, obr. 23
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 14, 20
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 968
  • Janáček Josef; Malé dějiny Prahy; 1968; s. 121
  • Úlovec Jiří; Ohrožené hrady, zámky a tvrze Čech; I. díl; 2003; s. 156
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 128-129
  • Brabenec Jiří; Řeka osudu; 1979; s. XII
  Související událost

  roku 1348 - Karel IV. položil základní kámen pro stavbu hradu Karlštejn.
  roku 1357 - Na příkaz Karla IV. byla založena karlštejnská kapitula.
  27. března 1357 - Kaple P. Marie a sv. Kateřiny na hradě Karlštejn byla slavnostně vysvěcena.
  15. února 1597 - Stavové Království českého jednali na zemském sněmu o výměně vsí Chyňavy a Hýskova z panství karlštejnského do panství křivoklátského za náhradu.
  28. srpna 1755 - Panovnice Marie Terezie založila tzv. Tereziánský ústav šlechtičen se sídlem v Rožmberském paláci na Pražském hradě. K zajištění jeho provozu mu předala kromě jiného majetku rovněž zboží Karlštejn a Milín s Dubencem.

  Poznámka

  • Hradní studna je hluboká 154,7 m
  • Téměř 200 let zde byl střežen královský poklad, především sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů
  • r. 1356 - připomínán purkrabí Vít z Bítova
  • r. 1365 - vysvěcena kaple sv. Kříže ve velké věži
  • r. 1386 - zemřela zde manželka Václava IV. královna Johanna
  • r. 1396 - na hradě byl vězněn markrabí Jošt
  • r. 1397 - na hradě byli zavražděni rádci Václava IV.
  • r. 1398 - připomínán purkrabí Jíra z Roztok
  • r. 1419 - zbraslavští mniši zde ukryli klášterní poklad
  • r. 1419 - připomínán purkrabí Zdeslav Truksa z Buřenic
  • r. 1420 - Zikmund odtud odvezl uložené poklady do Uher
  • r. 1436 – odvezený říšský poklad se sem vrátil spolu s nejdůležitějšími zemskými písemnostmi a zemskými deskami, relikviáři, českými svátostninami a korunním archivem
  • do r. 1617 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
  • 1617-1618 - purkrabím zde byl Jaroslav Bořita z Martinic
  • 1618-1620 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
  • r. 1620 - purkrabím zde byl Jindřich Otta z Losu
  • poč. 20. let 17. st. – říšský poklad, zemské písemnosti a desky spolu s korunním archivem byl odvezen v prvních letech začínající války
  • od r. 1620 - purkrabím zde byl Bedřich z Talmberka
  • r. 1625 - zrušen purkrabský úřad a hrad věnován královnám
  • r. 1665 - navštívil hrad český historik, jezuita Bohuslav Balbín
  • r. 1812 - hrad navštívil císař František
  • r. 1910 - zpřístupěn veřejnosti
  • r. 1911 - byl sepsán první návštěvní řád
  • II. světová válka – R. Heydrich zde umístil germanizační úřad – Nadaci pro podporu osídlování země české a moravské
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1979 - restaurována nástěnná malba v kapli sv. Kříže (B. Slánský, L. Slánská)
  • r. 1979 - restaurována nástěnná malba Apokalypsi v kostele P. Marie (B. Slánský, L. Slánská)
  • poč. 21. st. - v kapli sv. Kříže umístěn zrestaurovaný unikátní soubor gotických deskových obrazů Mistra Theodorika

  Obrázky

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2002

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2002

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 1986

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   hradní palác - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 20. 2. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   velká věž - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2006

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - foto z r. 2006

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

  • Hrad : Karlštejn

   areál hradu - foto z r. 2009

  • Hrad : Karlštejn

   dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990

  • Hrad : Karlštejn

   pohled na hrad - převzato: Vavroušek Bohumil; Literární atlas Československý II.; 1938; s. 284

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E

Hrad : Karlštejn, Karlštejn, , Česká republika. Hrad : Karlštejn
Počet záznamů: 1  
Záznam „Hrad : Karlštejn“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.