Počet záznamů: 1  

Hrad : Karlštejn

 1. Jiné názvyKarlův Týn
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisÚstředním prostorem gotického hradu je kaple sv. Kříže ve Velké věži. Nižší věž - mariánská - obsahuje kapitulní kostel Panny Marie a kapli sv. Kateřiny. Soubor staveb doplňují objekty císařského paláce, purkrabství a studniční věž. Dnešní vzhled hradu je výsledkem přestaveb a restaurování, vedených J. Mockerem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Karlštejn, čp. 172
  Okres
  Beroun
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Na mapě
  Edice KČT č. 36. Okolí Prahy západ
  GPS
  49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • 1348-1355 - vystavěn hrad
  • před r. 1360 - stěny kaple sv. Kateřiny vyloženy polodrahokamy
  • 1357-1365 - gotické deskové obrazy (127 maleb) od Mistra Theodorika
  • r. 1422 - poškozen při obléhání husity
  • r. 1487 - zasažen požárem, poté přestavěn vnitřní hrad
  • 1579-1597 - renesančně upravován (arch. O. Avostalis)
  • r. 1648 - dobyt a zpustošen Švédy
  • 18. st. - udržovány jen užívané budovy
  • 1812 - započata záchrana hradu
  • 1815-1818 - opraveny krovy
  • 1887-1897 - hrad prošel celkovou opravou (pod vedením J. Mockera)
  • 90. léta 20. st. - restaurovány obrazy světců od Mistra Theodorika
  • od r. 2006 - oprava západní hradby a opěrné zdi nad přístupovou cestou k hradu (ALVA s.r.o.)

  Majitel

  • r. 1348 Karel IV.
  • do r. 1775 - císařský majetek
  • od r. 1775 - Ústav šlechtičen
  • od r. 1919 - stát
  • od r. 1950 - stát (Národní kulturní komise)
  • od r. 1953 - stát (Státní památková správa)
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Použitá literatura

  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 162, 364
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 111
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 34, 35
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 95
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 83
  • Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 21
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 10-11
  • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 20
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 20, 21, 104
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 1-7 ; s. 282
  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 5
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
  • Razím Stanislav; Krakovec; s. 7
  • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
  • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 48, 80, 96, 128, 129, 137
  Klíčová slova
  kaple * film * husitské války * třicetiletá válka * válka * renesance * gotika * královský majetek * zajímavost * restaurování * Národní památkový ústav * GPS
  Související osobnosti
  Marie Terezie, 1717-1780 František, 1768-1835 I. Avostalis de Salla, Oldřich mistr Theodorik
  Související rody
  Lucemburkové (rod) * Habsburkové (rod)
  Související událost

  roku 1348 - Karel IV. položil základní kámen pro stavbu hradu Karlštejn.
  27. března 1357 - Slavnostně vysvěcen hrad Karlštejn.
  15. února 1597 - Stavové Království českého jednali na zemském sněmu o výměně vsí Chyňavy a Hýskova z panství karlštejnského do panství křivoklátského za náhradu.
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-karlstejn.cz ; www.hradkarlstejn.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. Hradní studna je hluboká 154,7 m
 3. Téměř 200 let zde byl střežen královský poklad, především sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů
 4. r. 1365 - vysvěcena kaple sv. Kříže ve velké věži
 5. r. 1419 - zbraslavští mniši zde ukryli klášterní poklad
 6. do r. 1617 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
 7. 1617-1618 - purkrabím zde byl Jaroslav Bořita z Martinic
 8. 1618-1620 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
 9. r. 1620 - purkrabím zde byl Jindřich Otta z Losu
 10. od r. 1620 - purkrabím zde byl Bedřich z Talmberka
 11. r. 1625 - zrušen purkrabský úřad a hrad věnován královnám
 12. r. 1665 - navštívil hrad český historik, jezuita Bohuslav Balbín
 13. r. 1812 - hrad navštívil císař František
 14. r. 1910 - zpřístupěn veřejnosti
 15. r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 16. r. 1979 - restaurována nástěnná malba v kapli sv. Kříže (B. Slánský, L. Slánská)
 17. r. 1979 - restaurována nástěnná malba Apokalypsi v kostele P. Marie (B. Slánský, L. Slánská)
 18. poč. 21. st. - v kapli sv. Kříže umístěn zrestaurovaný unikátní soubor gotických deskových obrazů Mistra Theodorika
 19. Obrázky
 20. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2002

  pohled na hrad - foto z r. 2002

 21. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 22. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

  pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

 23. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2002

  pohled na hrad - foto z r. 2002

 24. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

 25. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

 26. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 1986

  pohled na hrad - foto z r. 1986

 27. Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 28. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

 29. Hrad : Karlštejn - hradní palác - foto z 25. 9. 2005

  hradní palác - foto z 25. 9. 2005

 30. Hrad : Karlštejn - purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  purkrabství - foto z 25. 9. 2005

 31. Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 32. Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 20. 2. 2010

  velká věž - foto z 20. 2. 2010

 33. Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 34. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

  pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

 35. Hrad : Karlštejn - vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

  vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

 36. Hrad : Karlštejn - brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 37. Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 38. Hrad : Karlštejn - detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

  detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

 39. Hrad : Karlštejn - I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 40. Hrad : Karlštejn - pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

  pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

 41. Hrad : Karlštejn - budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

 42. Hrad : Karlštejn - pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 43. Hrad : Karlštejn - detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 44. Hrad : Karlštejn - detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

  detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

 45. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

 46. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

 47. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

 48. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

 49. Hrad : Karlštejn - hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

  hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

 50. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

 51. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 52. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

 53. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

 54. Hrad : Karlštejn - pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

 55. Hrad : Karlštejn - interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

  interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

 56. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

 57. Hrad : Karlštejn - noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

 58. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

 59. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 60. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

 61. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

 62. Hrad : Karlštejn - hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

  hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

 63. Hrad : Karlštejn - kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 64. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2006

  pohled na hrad - foto z r. 2006

 65. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2006

  pohled na hrad - foto z r. 2006

 66. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 67. Hrad : Karlštejn - kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 68. Hrad : Karlštejn - vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 69. Hrad : Karlštejn - třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 70. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 71. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 72. Hrad : Karlštejn - schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 73. Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 74. Hrad : Karlštejn - Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 75. Hrad : Karlštejn - zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 76. Hrad : Karlštejn - Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 77. Hrad : Karlštejn - kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

  kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

 78. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

 79. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

 80. Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

 81. Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

 82. Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

 83. Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

 84. Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

 85. Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

 86. Hrad : Karlštejn - areál hradu - foto z r. 2009

  areál hradu - foto z r. 2009

 87. Hrad : Karlštejn - dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990

  dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990


Záznam „Hrad : Karlštejn“ aktualizován: