Počet záznamů: 1  

Hrad : Karlštejn

 1. Jiné názvyKarlův Týn
  Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisÚstředním prostorem gotického hradu je kaple sv. Kříže ve Velké věži. Nižší věž - mariánská - obsahuje kapitulní kostel Panny Marie a kapli sv. Kateřiny. Soubor staveb doplňují objekty císařského paláce, purkrabství a studniční věž. Dnešní vzhled hradu je výsledkem přestaveb a restaurování, vedených J. Mockerem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Karlštejn, čp. 172
Okres
Beroun
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Czech republic - Sightseeings, 1994
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
Na mapě
Edice KČT č. 36. Okolí Prahy západ
GPS
49°56'22.881"N, 14°11'17.357"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 1348-1355 - vystavěn hrad
 • před r. 1360 - stěny kaple sv. Kateřiny vyloženy polodrahokamy
 • 1357-1365 - gotické deskové obrazy (127 maleb) od Mistra Theodorika
 • r. 1422 - poškozen při obléhání husity
 • r. 1487 - zasažen požárem, poté přestavěn vnitřní hrad
 • 1579-1597 - renesančně upravován (arch. O. Avostalis)
 • r. 1648 - dobyt a zpustošen Švédy
 • 18. st. - udržovány jen užívané budovy
 • 1812 - započata záchrana hradu
 • 1815-1818 - opraveny krovy
 • 1887-1897 - hrad prošel celkovou opravou (pod vedením J. Mockera)
 • 90. léta 20. st. - restaurovány obrazy světců od Mistra Theodorika
 • od r. 2006 - oprava západní hradby a opěrné zdi nad přístupovou cestou k hradu (ALVA s.r.o.)

Majitel

 • r. 1348 Karel IV.
 • do r. 1775 - císařský majetek
 • od r. 1775 - Ústav šlechtičen
 • od r. 1919 - stát
 • od r. 1950 - stát (Národní kulturní komise)
 • od r. 1953 - stát (Státní památková správa)
 • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
 • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech)
 • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 162, 364
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 111
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 34, 35
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 95
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 83
 • Štědronský František; Zbraslav pohřebiště českých králů ve středověku; s. 21
 • Špírek Václav; Hrady ČSSR
 • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 10-11
 • Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 20
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 20, 21, 104
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 1-7 ; s. 282
 • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 5
 • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 3
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 14
 • Razím Stanislav; Krakovec; s. 7
 • kolektiv autorů; Středočeský kraj; Hrady a zámky; 2004
 • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 23
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 48, 80, 96, 128, 129, 137
 • Pludek Alexej; Český král Karel; 1979; s. 32n, 81, 96a, c-h, 109, 110, 123
Klíčová slova
kaple * film * husitské války * třicetiletá válka * válka * renesance * gotika * královský majetek * zajímavost * restaurování * Národní památkový ústav * GPS
Související osobnosti
Marie Terezie, 1717-1780 František, 1768-1835 I. Avostalis de Salla, Oldřich mistr Theodorik
Související rody
Lucemburkové (rod) * Habsburkové (rod)
Související událost

roku 1348 - Karel IV. položil základní kámen pro stavbu hradu Karlštejn.
roku 1357 - Na příkaz Karla IV. byla založena karlštejnská kapitula.
27. března 1357 - Kaple P. Marie a sv. Kateřiny na hradě Karlštejn byla slavnostně vysvěcena.
15. února 1597 - Stavové Království českého jednali na zemském sněmu o výměně vsí Chyňavy a Hýskova z panství karlštejnského do panství křivoklátského za náhradu.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad-karlstejn.cz ; www.hradkarlstejn.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • Hradní studna je hluboká 154,7 m
 • Téměř 200 let zde byl střežen královský poklad, především sbírky relikvií a říšských korunovačních klenotů
 • r. 1365 - vysvěcena kaple sv. Kříže ve velké věži
 • r. 1419 - zbraslavští mniši zde ukryli klášterní poklad
 • do r. 1617 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
 • 1617-1618 - purkrabím zde byl Jaroslav Bořita z Martinic
 • 1618-1620 - purkrabím zde byl Matyáš z Thurnu
 • r. 1620 - purkrabím zde byl Jindřich Otta z Losu
 • od r. 1620 - purkrabím zde byl Bedřich z Talmberka
 • r. 1625 - zrušen purkrabský úřad a hrad věnován královnám
 • r. 1665 - navštívil hrad český historik, jezuita Bohuslav Balbín
 • r. 1812 - hrad navštívil císař František
 • r. 1910 - zpřístupěn veřejnosti
 • r. 1911 - byl sepsán první návštěvní řád
 • II. světová válka – R. Heydrich zde umístil germanizační úřad – Nadaci pro podporu osídlování země české a moravské
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 1979 - restaurována nástěnná malba v kapli sv. Kříže (B. Slánský, L. Slánská)
 • r. 1979 - restaurována nástěnná malba Apokalypsi v kostele P. Marie (B. Slánský, L. Slánská)
 • poč. 21. st. - v kapli sv. Kříže umístěn zrestaurovaný unikátní soubor gotických deskových obrazů Mistra Theodorika
 • Obrázky
 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2002

  pohled na hrad - foto z r. 2002

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na hrad - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

  pohled na hrad - kresba: Petr Chotěbor

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2002

  pohled na hrad - foto z r. 2002

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

  pohled na hrad - foto z 80. let 20. století

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 1986

  pohled na hrad - foto z r. 1986

 • Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 2. 1. 2010

 • Hrad : Karlštejn - hradní palác - foto z 25. 9. 2005

  hradní palác - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  purkrabství - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 20. 2. 2010

  velká věž - foto z 20. 2. 2010

 • Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

  pohled na hrad - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

  vstupní brána - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  brána na I. hradní nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - velká věž - foto z 25. 9. 2005

  velká věž - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

  detail podsebití - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

  pohled z I. nádoří - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

  budova purkrabství - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  pohled z ochozu I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

  detail vrat v bráně na I. nádvoří - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

  detail sloupu při cestě mezi branami - foto z 25. 9. 2005

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1899 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1902 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1907 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1910 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

  hradní studna - pohlednice z r. 1911 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1915 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1931 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1942 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  pohled do boční kaple - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

  interiér hradního sálu - pohlednice z r. 1946 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1947 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  noční pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z r. 1949 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Mikuláše v Rytířském sále - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled na hrad - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

  hradní studna - pohlednice z r. 1950 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kostel Panny Marie - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2006

  pohled na hrad - foto z r. 2006

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad - foto z r. 2006

  pohled na hrad - foto z r. 2006

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kateřiny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  vyobrazení Karla IV. v Mariánské kapli - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  třídílný obraz Tomáše z Modeny - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - Narození Páně - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kříže - západní stěna - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  schodiště hlavní věže - sv. Václav - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  kaple sv. Kateřiny - Ukřižování na antipendiu - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  Budňanský skládací oltář - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  zachycení hradu před rekonstrukcí - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  Audienční síň - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

  kaple Nanebevzetí Panny Marie - pohlednice z r. 1936 (soukromá sbírka)

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihu - foto z 2. 1. 2010

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od severozápadu - foto z 2. 1. 2010

 • Hrad : Karlštejn - pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

  pohled na hrad od jihozápadu - foto z 2. 1. 2010

 • Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihu - foto z 30. 4. 2010

 • Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 30. 4. 2010

 • Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihovýchodu - foto z 30. 4. 2010

 • Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od jihozápadu - foto z 30. 4. 2010

 • Hrad : Karlštejn - letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na hrad od západu - foto z 30. 4. 2010

 • Hrad : Karlštejn - areál hradu - foto z r. 2009

  areál hradu - foto z r. 2009

 • Hrad : Karlštejn - dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990

  dobové zobrazení hradu - infopanel, foto z r. 1990