Počet záznamů: 1  

Zámek : Chyše

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisZprávy o zdejším hradě neexistují až do roku 1473, kdy se tento uvádí již jako zbořený. Po tomto roce byl hrad obnoven a roku 1578 přestavěn na renesanční zámek, jenž byl kolem roku 1708 barokně přestavěn, zřejmě F. M. Kaňkou. V letech 1856 - 58 prošel zámek rozsáhlou rekonstrukcí v duchu anglické gotiky prováděnou Vojtěchem I. Ullmannem. Park s plastikami.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Chyše, čp. 30
Okres
Karlovy Vary
Kraj
Karlovarský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 42E
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2
Na mapě
5,5 km jihozápadně od Lubence
GPS
50°6'20.088"N, 13°14'47.392"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • konec 12. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1467 - hrad dobyt a zničen
 • r. 1473 - poprvé doložen
 • po r. 1473 - obnoven
 • r. 1578 - přestavěn na renesanční zámek
 • kolem r. 1708 - barokní přestavba, založen park
 • přelom 17. a 18. st. - nástropní malba v salonu s krbem (Petr Brandl - jediná dochovaná od tohoto malíře)
 • pol. 19. st. - upraven park
 • 1856-1858 - objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí v duchu tudorovské novogotiky (pražský arch. Ignác Ullmann)
 • od r. 1981 - objekt opuštěn a chátrá
 • 1996-2002 - postupná rekonstrukce objektu

Majitel

 • do r. 1354 - potomkové vladyky Ctibora
 • pol. 15. st. - Burian z Gutštejna
 • 70. léta 16. st. - Mikuláš z Lobkovic
 • do r. 1621 Berka z Dubé, Bohuchval
 • 2. pol. 17. st. - Anna Ludmila z Kolovrat (manžel Karel Jiří Michna z Vacínova)
 • do r. 1766 - Lobkovicové
 • 1766 - 1945 - rod Lažanských
 • od r. 1766 - hrabě Prokop Lažanský z Bukové
 • pol. 19. st. - Prokop III. Lažanský
 • r. 1917 - hrabě Vladimír Lažanský
 • do r. 1945 - Prokop IV. Lažanský
 • 1945-1978 - stát (postupně Ředitelství lesů a statků, zemědělské učiliště a škola v přírodě)
 • do r. 1996 - soukromý majetek
 • od r. 1996 - soukromý majetek (Vladimír a Marcela Lažanských)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 93
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 18
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 89
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 38-40, 188
Klíčová slova
gotika * barok * renesance * neogotika * rekonstrukce * park * konfiskace * zajímavost * socha * GPS
Související osobnosti
Kaňka, František Maxmilián, 1674-1766 Brandl, Petr Jan, 1668-1735 Čapek, Karel, 1890-1938 Ullmann, Vojtěch Ignác, 1822-1897
Související rody
Michnové z Vacínova (rod)
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.chyse.com
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 1580-1932 - provozován zámecký pivovar
 • V.-IX. 1917 - jako domácí učitel a vychovatel Prokopa IV. Lažanského zde působil Karel Čapek
 • po r. 1945 - majetek konfiskován
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1967 - v parku před zámkem byla odhalena bysta K. Čapka
 • od r. 1999 - zámek přístupný veřejnosti
 • Obrázky
 • Zámek : Chyše - vstupní věž - foto z 11. 1. 2010

  vstupní věž - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - vstupní věž, pohled od východu - foto z 11. 1. 2010

  vstupní věž, pohled od východu - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - východní zámecké křídlo - foto z 11. 1. 2010

  východní zámecké křídlo - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - jižní zámecké křídlo - foto z 11. 1. 2010

  jižní zámecké křídlo - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 11. 1. 2010

  pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 11. 1. 2010

  vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - pohled na zámek od východu - foto z 11. 1. 2010

  pohled na zámek od východu - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - bysta K. Čapka v parku (sochař Josef Adámek, ing. arch. Jaroslav Zbořil) - foto z 11. 1. 2010

  bysta K. Čapka v parku (sochař Josef Adámek, ing. arch. Jaroslav Zbořil) - foto z 11. 1. 2010

 • Zámek : Chyše - letecký pohled na zámek od severovýchodu - foto z 26. 2. 2010

  letecký pohled na zámek od severovýchodu - foto z 26. 2. 2010