Počet záznamů: 1  

Zámek : Choltice

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisTvrz, která se poprvé uvádí v roce 1379, vznikla pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století. Zřejmě ve 2. polovině 16. století byla přestavěna na zámek, který se poprvé uvádí v roce 1620. Za třicetileté války byl několikrát zpustošen. Po zbourání zbytků starého zámku bylo v roce 1683 započato se stavbou nového zámku. Při požáru v roce 1795 byly zničeny zámecké střechy, které však byly záhy opraveny. V nádvoří arkády. Park a obora se vzácnými dřevinami. Unikátní umístění postav kacířů ve výzdobě kaple sv. Romedia.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Choltice, čp. 1
Okres
Pardubice
Kraj
Pardubický kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Kulturní památky východních Čech, 1991
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
Na mapě
247 m n. m.
Edice KČT č. 24. Hradecko a Pardubicko

Stavební vývoj

 • přelom 13. a 14. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1379 - tvrz poprvé uváděna
 • 2. pol. 16. st. - zřejmě přestavěna na zámek
 • r. 1620 - zámek poprvé uváděn
 • r. 1634 - zámek zničen za válečných událostí
 • r. 1683 - raně barokní zámecká kaple sv. Romedia (štuková výzdoba P. P. Vaga)
 • 1683-1695 - vystavěn nový barokní zámek
 • r. 1795 - při požáru zničeny střechy, záhy opraveny

Majitel

 • r. 1683 - Romedius Konstantin Thun
 • do r. 1945 - Leopold Thun
 • od r. 1945 - stát
 • r. 1997 - obec Choltice (Vlastivědné muzeum Choltice)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 85
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 10
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 87
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 61
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Krejčí Miloš; Zaostřeno na… hrady a zámky Pardubického kraje; 2010; s. 2
Klíčová slova
kaple * konfiskace * třicetiletá válka * válka * park * obora * arkáda * film
Související osobnosti
Vaga, Pietro Paolo
Odkaz na www
www.choltice.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
Poznámka
 • r. 1692 - kaple sv. Romedia vysvěcena
 • r. 1945 - zámek konfiskován
 • 1993 - 2008 - probíhal restutiční soudní spor (nárok zamítnut)
 • Obrázky
 • Zámek : Choltice - zámecké nádvoří - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)'

  zámecké nádvoří - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku III., Praha 1984, (barevné foto V. Hyhlík)"