Počet záznamů: 1  

Tvrz : Chodov

 1. Jiné názvyChodovská tvrz ; Rotunda
  Typ památky tvrz
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně gotická vodní tvrz, která se zachovala v původní kruhové dispozici, měla složitý historický vývoj. Za třicetileté války byla zpustošena. Pozdější přestavby jí daly spíše funkci zámečku. Byl při nich zasypán příkop, zazděna západní brána a v severní obvodové zdi proražený nový vjezd. V době nedávné byl značně zchátralý objekt nákladně zrekonstruován. Jedná se o patrový objekt kruhového půdorysu s arkádami do nádvoří, jenž byl obklopen deset metrů širokým příkopem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobrazit na Mapy.cz

  GPS: 50.0347039N, 14.4990697E

  Tvrz : Chodov, Chodov, Ledvinova 9/86, Česká republika. Tvrz : Chodov
  Obec
  Chodov, Ledvinova 9/86Praha
  Okres
  Praha 4
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  GPS
  50.0347039N, 14.4990697E

  Stavební vývoj

  • konec 13. st. - pravděpodobný vznik tvrze
  • r. 1419 - zabrána Pražany
  • r. 1421 - tvrz poprvé připomíná
  • 2. pol. 16. st. - upravena
  • 1620-1621 - značně poškozena a pobořena
  • 1651-1654 - doložena jako pustá
  • 1687-1697 - přestavěna na zámeček
  • kolem r. 1800 - na nádvoří vystavěny arkády
  • r. 1812 - upraven klasicistně
  • 19. st. - přestavěn
  • r. 1931 - objekt adaptován
  • r. 1976 - rozhodnuto o rekonstrukci
  • 1984-1988 - nákladná rekonstrukce tvrze
  • XII. 1988 - zpřístupněna veřejnosti
  • IX.-XII. 2008 - oprava pláště a střechy tvrze

  Majitel

  • 1227 - 1419 - řád křižovníků božího hrobu, sídlící v Praze na Zderaze
  • od r. 1421 - Janek Puškař (pražský měšťan)
  • od r. 1433 z Chrástu, Oldřich
  • r. 1459 - Petr z Chodova
  • r. 1471 - Magdaléna Chodovská
  • r. 1474 - Petr z Chrástu a na Chodově
  • do r. 1526 - Anna z Chrástu a na Chodově
  • 1526 - 1542 - Jiří Osovský z Adlaru
  • od r. 1542 - Jiřík Osovský
  • r. 1563 Muchek z Bukova, Jan
  • do r. 1558 Muchek z Bukova, Vilém
  • 1558 - 1578 Chodaur z Lokte, Jakub (s manželkou Bohunkou Vrábskou z Vrábí)
  • od r. 1578 - Magdaléna Hýzrlová z Křešťan a Jan Bořita z Budče
  • od r. 1584 - Chodaur z Lokte, Jakub
  • 1587 - 1616 - Bartoloměj Panvic z Lomnice
  • r. 1616 Fruwein z Podolí, Benjamin
  • 1616 - 1618 Hrobčický z Hrobčic, Jan Vilém
  • r. 1618 - Jiří Vilém Michna z Vacínova
  • do r. 1665 - Zikmund Norbert Michna
  • 1665 - 1670 Caretto de Millesimo, Karel Leopold
  • r. 1670 - Alžběta Prenzová z Letošic (pražská erbovní měšťanka)
  • 1670 - 1676 Caretto de Millesimo, Karel Leopold
  • 1676 - 1728 - staroměstský klášter u sv. Mikuláše v Praze Benediktini
  • 1728 - 1765 z Golče, Jan Arnošt Václav
  • 1765 - 1795 z Golče, Marie Josefa
  • 1795 - 1801 Clam-Martinic, Karel Josef
  • 1801 - 1808 Korb z Weidenheimu, Josef Antonín
  • 1808 - 1812 Korb z Weidenheimu, Fridrich Karel
  • 1812 - 1815 - František Rousseau z Happencourtu
  • r. 1815 - Josef Schicht
  • 1815 - 1923 Korbové z Weidenheimu
  • r. 1864 Korb z Weidenheimu, Ludvík
  • 1864 - 1895 - Karel Korb z Weidenheimu
  • 1923 - 1945 - město Praha (pronajato ing. Karlovi Korbovi z Weidenheimu)
  • od r. 1945 - stát
  • 1948 - 1959 - Státní statek Říčany
  • 1960 - 1968 - Jednotné zemědělské družstvo Chodov
  • XII. 1988 - ONV Praha 4 (Kulturně společenské středisko)
  • r. 1990 - Jižní Město (Kulturní dům) - MČ Praha
  • r. 1994 - Městská část Praha 11 (Kulturní dům Chodovská vodní tvrz)

  Použitá literatura

  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 34-36
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 10
  • Hošek Karel; Vodní tvrz Chodov; 1988; s. 1-32
  • Eisenmann Jan; 25 výletů kolem Prahy; 1992; s. 72
  • Bartoň Jiří; Chodovská tvrz; K historii Prahy 11; 1996; s. 5-164
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 109
  Související událost

  30. dubna 1665 - Karel Leopold, hrabě Caretto de Millesimo koupil za 40 000 zlatých rýnských nově vystavěnou tvrz Šeberov a další dvě rozbořená rytířská sídla Chodov a Hrnčíře.
  21. ledna 1670 - Pražská erbovní měšťanka Alžběta Prenzová, rozená z Letošic, provdaná Rürstenburgková koupila za 40 000 zlatých rýnských tvrz Šeberov a další dvě rozbořená rytířská sídla Chodov a Hrnčíře.
  27. července 1676 - Opat Jan Prokop Manner převzal jménem benediktinského kláštera sv. Mikuláše na Starém Městě pražském Chodov i s dvorem Hostivaří (v Hájích).
  1. května 1923 - Uzavřena trhová smlouva, kterou hlavní město Praha koupilo chodovský dvůr s pozemky náležejícími k dvorovému hospodářství.
  4. února 1953 - Rozhodnutím Ústředního NV hl. m. Prahy bylo vloženo vlastnictví chodovského dvora a tvrze československému státu, resp. Státnímu statku Říčany.
  21. prosince 1988 - Rekonstruovaná chodovská tvrz byla za zvuku fanfár slavnostně otevřena pro veřejnost.

  Poznámka

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 1970-1971 - archeologický a stavebně historický průzkum tvrze

  Obrázky

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz - foto z r. 1989

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz - foto z r. 1989

  • Tvrz : Chodov

   stav objektu po r. 1970 - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  • Tvrz : Chodov

   vstup do areálu - foto z 2. 4. 2005

  • Tvrz : Chodov

   vstupní brána s nádvořím - foto z 2. 4. 2005

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz - foto z 2. 4. 2005

  • Tvrz : Chodov

   detail studny - foto z r. 1989

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od severu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od severovýchodu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   vstupní brána do areálu tvrze - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   info tabulka u vstupu do areálu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   nádvoří tvrze - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled z nádvoří na vstupní bránu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na východní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   detail okenního ostění - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   dřevěný mostek k vstupu do objektu od západu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   detail kamenného portálku vstupu v západní části objektu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   zahradní úprava bývalého vodního příkopu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na západní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na jihozápadní plášť objektu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od jihu - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   detail studny - foto z 5. 8. 2007

  • Tvrz : Chodov

   vstup do areálu tvrze (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od severu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   pohled na tvrz od jihu (průběh opravy) - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   interiér vnitřní obvodové chodby - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   interiér obřadní síně v přízemí - foto z 26. 11. 2008

  • Tvrz : Chodov

   dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  • Tvrz : Chodov

   dobová fotografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

  • Tvrz : Chodov

   dobová litografie - foto z r. 1989 (z tabla výstavy)

Zobrazit na Mapy.cz

GPS: 50.0347039N, 14.4990697E

Tvrz : Chodov, Chodov, Ledvinova 9/86, Česká republika. Tvrz : Chodov
Počet záznamů: 1  
Záznam „Tvrz : Chodov“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.