Počet záznamů: 1  

Objekt : Starý královský palác

 1. Památka Pražský hrad, areál hradu
  Jiné názvyStarý palác
  Typ památky objekt
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisSídlo českých knížat a králů, později ústředních úřadů, stojí v místech, kde své knížecí sídlo začali budovat Přemyslovci. Z této doby se v podzemí dochovaly místnosti románského Soběslavova paláce. Karel IV. proměnil palác v reprezentační královské a císařské sídlo. Poslední velkolepou přestavbou prošel za Jagellonců (Vladislavský sál, Ludvíkovo křídlo).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
HradčanyPraha
Okres
Praha 1
Kraj
Hlavní město Praha
Stát
Česká republika
Na mapě
Pražská památková rezervace, 2013
GPS
50°5'26.078"N, 14°24'5.914"E
mapy.cz

Stavební vývoj

 • 870-890 - vznik knížecího sídla
 • poč. 12. st. - přestavěno na románský palác
 • r. 1263 - postavena kaple
 • r. 1303 - vyhořel
 • r. 1310 - poškozen při bojích
 • 1370-1387 - v místech původní kaple byla postavena kaple Všech svatých (parléřská huť)
 • r. 1460 - přestavba královského křídla
 • 1468-1502 - Vladislavský sál (Benedikt Rejt)
 • 1503-1510 - renesanční Ludvíkovo křídlo (Benedikt Rejt)
 • do r. 1515 - v severovýchodní části paláce postaven vstupní portál na Jezdecké schody
 • r. 1541 - palác s kaplí poničen požárem
 • r. 1546 - sgrafitovaný štít na vladislavském křídle
 • 1559-1563 - Stará sněmovna (Bonifác Wohlmut)
 • 1563-1564 - postavena tribuna pro písaře v tzv. Sněmovně (neznámý italský autor)
 • 1570-1574 - upravena kaple Všech svatých
 • 1579-1580 - kaple Všech svatých propojena s Vladislavským sálem
 • r. 1598 - vznosný portál kaple (Giovani Gargiolli)
 • r. 1757 - palác poškozen pruskými dělostřelci při obléhání Prahy
 • do r. 1774 - vzniklo tereziánské křídlo paláce
 • r. 1791 - oprava vybraných míst dřevěné podlahy ve Vladislavském sále
 • 1926-1929 - rozsáhlá oprava Vladislavského sálu (pod vedením Karla Fialy)
 • 1989-1993 - rekonstrukce tereziánského traktu
 • II.-IV. 2002 - opravována klenba ve Vladislavském sále (2. a 4. pole od západu)
 • 2006-2009 - interiéry paláce spolu s mobiliářem prošly náročnými restaurátorskými pracemi
 • IV. 2007-X. 2008 - oprava severovýchodní fasády paláce

Majitel

 • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 138, 173, 179-181, 247, 250, 251-253, 25-260
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 99
 • Podhorský Marek; Toulavá kamera; 2005; s. 158
 • Krob Miroslav; Pražský hrad
 • Doležal Jiří; Tisíciletý Pražský hrad; 1967
 • Burian Jiří; Pražský hrad; 1975
 • Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 63-69, 87
 • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 28, 29
 • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 25
 • Kadlec František; Pražský hrad; Starý královský palác
 • kolektiv autorů; Pražský hrad
 • Černý Blahoslav; Pražský hrad; 1970; s. 40-42; obr. 45-53
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 35, 155
 • Svoboda Jiří; Pražský hrad
 • kolektiv autorů; Pražský hrad
 • Drhovský Karel; Švihov; 2002
 • neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
 • Burian Jiří; Pražský hrad; obr. 13, 14, 15, 16, 17
 • Kučera Petr; Praha Karla IV. - 700 let; Když všechny cesty vedly do Prahy; 2016; s. 13, 16
 • Lukeš Zdeněk; Plečnikovy jižní zahrady Pražského hradu; s. 7, 15, 16, 17
 • Svoboda Jiří; Češi a Slováci v dávné minulosti; 1979; s. 1
 • Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; obr., na plánu
 • Frejková Olga; Česká renesance na pražském hradě; 1941; s. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19-23
 • Guth Karel; Hrad; s. 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14
 • Doubnerová Jitka; Pražský hrad; 1993; s. 6, 9-10 + plánek
 • Pludek Alexej; Králevic, král, císař; Vyprávění o Karlu IV.; 1988; s. 103
Klíčová slova
románský sloh * královský majetek * zajímavost * desky zemské * kaple * empora * klenba * jezdecké schody * požár * rekonstrukce * film * GPS
Související osobnosti
Vladislav II., zemř. 1174 Karel IV., 1316-1378 Wohlmut, Bonifác, ca 1510-1579 Rejt, Benedikt, ca 1454-1534 Soběslav, zemř. 1140 I. Marie Terezie, 1717-1780
Související rody
Přemyslovci (rod) * Lucemburkové (rod) * Jagellonci (rod) * Habsburkové (rod)
Související událost

roku 1484 - Vladislav Jagellonský se přestěhoval z Králova Dvora u Prašné brány na Pražský hrad.
roku 1580 - Kostel Všech svatých na Pražském hradě byl vysvěcen a poté jej sestra Rudolfa II. Alžběta nechala obnovit vlastním nákladem.
6. února 1612 - V kostele Všech svatých na Pražském hradě byl pochován císař Rudolf II.
1. října 1612 - Ostatky císaře Rudolfa II. byly přeneseny z kostela Všech svatých do chrámu sv. Víta.
23. května 1618 - Z oken Ludvíkova křídla Královského paláce na Pražském hradě byli vyhozeni královští místodržící spolu s písařem. Došlo k tzv. 2. pražské defenestraci.
19. června 1621 - V Ludvíkově křídle Královského paláce na Pražském hradě byl přečten rozsudek smrti nad vůdci stavovského povstání. Odsouzeno bylo 27 českých pánů, rytířů a měšťanů.
16. září 1924 - V rámci stavebně historického průzkumu Pražského hradu, prováděného stavitelem K. Fialou, byla prozkoumána studna v rohu kostela Všech svatých a sněmovny.
7. března 2008 - Václav Klaus složil ve Vladislavském sále Královského paláce na Pražském hradě prezidentský slib.
8. března 2013 - Miloš Zeman složil ve Vladislavském sále na Pražském hradě ústavní slib a byl uveden do prezidentského úřadu.
12. května 2016 - Sedm držitelů klíčů odemklo komoru s korunovačními klenoty ve svatovítské katedrále.
8. března 2018 - Miloš Zeman složil ve Vladislavském sále na Pražském hradě ústavní slib a byl uveden podruhé do prezidentského úřadu.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrad.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • Proporce prostoru Vladislavského sálu: š = 16 m, v = 13 m, d = 62 m.
 • - v kapli Všech svatých jsou uloženy ostatky sv. Prokopa, přenesené sem ze sázavského kláštera
 • r. 1339 - Karel IV. založil při kapli Všech svatých na Pražském hradě kolegiátní kapitulu
 • r. 1541 - při požáru shořely v klenutých prostorách pod Starou sněmovnou Desky zemské
 • do 2. pol. 16. st. - do této doby plnil palác funkci panovnického sídla
 • r. 1580 – kaple Všech svatých byla nově vysvěcena
 • r. 1605 - z tohoto roku pochází nejstarší znak na stropě místnosti zemských desek
 • r. 1758 - z tohoto roku pochází nejmladší znak na stropě místnosti zemských desek
 • do r. 1847 - do té doby sloužila Stará sněmovna k zasedání Nejvyššího zemského soudu, scházely se zde stavovské sněmy k volbě králů i k pravidelným zasedáním
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví
 • r. 2006 - soud rozhodl, že kaple Všech svatých i s pozemky patří církvi
 • 19. - 29. 4. 2008 - proběhla výstava "České korunovační klenoty, symbol českých dějin uprostřed Evropy"
 • Obrázky
 • Objekt : Starý královský palác - pohled od baziliky sv. Jiří - foto z 23. 10. 2007

  pohled od baziliky sv. Jiří - foto z 23. 10. 2007

 • Objekt : Starý královský palác - pohled od baziliky sv. Jiří - foto z IX. 2005

  pohled od baziliky sv. Jiří - foto z IX. 2005

 • Objekt : Starý královský palác - severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

  severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

 • Objekt : Starý královský palác - pohled na severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

  pohled na severní dvorek - foto z 80. let 20. st.

 • Objekt : Starý královský palác - pohled do oken Vladislavského sálu - foto z IX. 2005

  pohled do oken Vladislavského sálu - foto z IX. 2005

 • Objekt : Starý královský palác - pohled od katedrály - foto z IX. 2005

  pohled od katedrály - foto z IX. 2005

 • Objekt : Starý královský palác - pohled na vstup z III. nádvoří - foto z IX. 2005

  pohled na vstup z III. nádvoří - foto z IX. 2005

 • Objekt : Starý královský palác - Vladislavský sál - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

  Vladislavský sál - pohlednice z 1. třetiny 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Starý královský palác - interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Starý královský palác - interiér Sněmovny (Korunovační síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  interiér Sněmovny (Korunovační síň) - pohlednice z 20. - 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Starý královský palác - interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  interiér kanceláře Říšské dvorské rady (Místodržitelská síň) - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Starý královský palác - pohled ze zahrady Na Valech - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled ze zahrady Na Valech - pohlednice z poč. 20. st. (soukromá sbírka)

 • Objekt : Starý královský palác - obnova gotického okna - foto z 23. 10. 2007

  obnova gotického okna - foto z 23. 10. 2007

 • Objekt : Starý královský palác - obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

  obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

 • Objekt : Starý královský palác - obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

  obnova fasády kaple Všech svatých - foto z 23. 10. 2007

 • Objekt : Starý královský palác - klepadlo (kopie - originál z 2. pol. 16. st. uložen v depozitáři; kované železo, vysekávané, pilované a obrušované) z dveří u Jezdeckých schodů - foto z 24. 5. 2016

  klepadlo (kopie - originál z 2. pol. 16. st. uložen v depozitáři; kované železo, vysekávané, pilované a obrušované) z dveří u Jezdeckých schodů - foto z 24. 5. 2016