Počet záznamů: 1  

Letohrádek : Hvězda

 1. Typ památky letohrádek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisLetohrádku (loveckému zámečku), který byl postaven v letech 1555 - 58, byla v 2. polovině 17. století poprvé změněna střecha a po roce 1780 opět, a to v nynější pyramidovou.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Liboc, čp. 1Praha
Okres
Praha 6
Kraj
Hlavní město Praha
Stát
Česká republika

Stavební vývoj

 • 30. léta 16. st. - Ferdinand I. nechal na bělohorské pláni v místech lesa „Malejova“ založit Novou oboru
 • 1555-1558 - postaven letohrádek (návrh stavby vypracoval Ferdinand Tyrolský, místodržitel Čech a tedy laik)
 • r. 1559 - štuková výzdoba stropů
 • 2. pol. 17. st. - změněn tvar střechy
 • po r. 1780 - střecha přestavěna do dnešního tvaru
 • r. 1997 - dokončeno restaurování podlah letohrádku a rekonstrukce provozních objektů

Majitel

 • 30. léta 16. st. Ferdinand I. Habsburský
 • po r. 1918 - stát (Hospodářská správa Pražského hradu)
 • do r. 1996 - stát (Muzeum Aloise Jiráska a Mikoláše Alše)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 248, 257
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 95
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 140
 • kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 31
 • Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 212
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 37
 • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 26
Klíčová slova
lovecký zámeček * zámeček * rekonstrukce * restaurování * socha * centrála * film
Související osobnosti
Ferdinand I. Habsburský, 1503-1564 Rudolf, 1552-1612 II. Matyáš, 1557-1619
Související rody
Habsburkové (rod)
Související událost

1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.
1. září 1988 - Pražská obora Hvězda v Liboci byla prohlášena přírodní památkou.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/letohradek-hvezda/
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce

Poznámka

 • r. 1611 – pořádána zde slavnost při vítězném opanování Prahy Matyášem
 • r. 1619 – pořádána zde slavnost při slavném vítání zimního krále Bedřicha Falckého (31. 10. 1619)
 • r. 1742 – celá obora i budovy zpustošena bavorským a francouzským vojskem
 • r. 1757 – v oboře tábořilo vojsko pruského krále Bedřicha Velikého při obléhání Prahy
 • r. 1924 – letohrádek propůjčen Památníku odboje
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku (včetně domu správce čp. 86 a myslivny)
 • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku (spolu s oborou)
 • r. 1984 - restaurování pískovcové sochy Jana Roháče z Dubé v oboře (D. Pátková)

Obrázky

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek - foto ze 70. let 20. st.

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od jihovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od severu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  vstupní brána do areálu letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  vstup do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  nápis nad vstupem do letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vpravo od brány) - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  detail pískovcového reliéfu s výjevy z českých dějin na vnitřní straně ohradní zdi (vlevo od brány) - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  jihovýchodní pohled na letohrádek - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  jižní průčelí letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  jižní ohradní zeď letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  jihozápadní cíp areálu, pohled od východu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  jihozápadní cíp areálu s branou, pohled od severu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  severozápadní cíp areálu s brankou, pohled od jihu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  areál vnějšího západního ohrazení letohrádku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  detail okna s okenicemi - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  objekt pokladny s občerstvením v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  objekt pokladny v severovýchodním cípu areálu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled od východu na ohradní zeď obory Hvězda - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  východní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  plánek obory Hvězda s rozmístněním naučných tabulí - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od východu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled hlavní vycházkovou komunikací obory, směrem k hlavní bráně - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  severní vstupní brána do obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  severní vstupní brána, pohled z obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na alej vedoucí k letohrádku od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pískovcová socha Jana Roháče - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  detail dřevin z obory - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled vycházkovou alejí od severní vstupní brány - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled na letohrádek oborou od severovýchodu - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  dřevěná socha v dětském koutku - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  pohled jižní vycházkovou komunikací obory, směrem k jižní bráně - foto z 2. 4. 2008

 • Letohrádek : Hvězda

  letecký pohled na letohrádek - pohlednice kolem r. 1930 (soukromá sbírka)