Počet záznamů: 1  

Zámek : Doksany

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisZámek vznikl po roce 1790 přestavbou prelatury bývalého rozsáhlého komplexu ženského premonstrátského kláštera z 1. polovině 12. století. Anglický park a zahrady.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Doksany, čp. 2
Okres
Litoměřice
Kraj
Ústecký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mapě
Edice KČT č. 9 - Podřipsko

Stavební vývoj

 • 1. pol. 12. st. - založen kláštěrní komplex premonstrátek
 • po r. 1790 - přestavba klášterní prelatury na zámek
 • r. 2002 - dokončena obnova kláštera

Majitel

 • 1790 - 1797 - kněžna Terezie Poniatowská
 • 1797 - 1804 - Jakub Wiemmer (plukovník)
 • 1804 - 1945 - Aehrenthalové
 • od r. 1804 - Jan Antonín Lexa z Aehrenthalu
 • r. 1997 - Římskokatolická církev, Farnost Doksany (Památkový ústav Ústí nad Labem)
 • r. 2001 - Římskokatolická církev, Farnost Doksany (Státní památkový ústav v Ústí nad Labem)
 • r. 2003 - ČR a Strahovští premonstráti (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)
 • r. 2005 - ČR a Královská kanonie premonstrátů na Strahově (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 45
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 17
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 72
 • Kolektiv autorů; Oktavián Broggio 1670-1742; 1992; s. 39, 60, 61
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 36
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 282-283
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 104
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 110
 • Ráček Blažej; Československé dějiny; 1933; s. 77, 87, 249, 572
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 134-135
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 89
 • Radová-Štiková Milada; Předrománská a románská architektura středočeského kraje; 1983; s. 13
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 94
 • Pavel J.; Dějiny našeho umění; Rozbor a přehled; 1947; s. 26, 32, 40, 187, 207, 208
Související událost

7. července 1421 - Husity, vedenými Janem Želivským, byl vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-doksany.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1782 - klášter zrušen
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Zámek : Doksany - nádvoří s kašnou - foto z 80. let 20. st.

  nádvoří s kašnou - foto z 80. let 20. st.