Počet záznamů: 1  

Zámek : Dírná

  1. Typ památky zámek
    Stav stojící památka
    Zařazení kulturní památka
    PopisJedná se o dvoupatrový objekt s mansardovou střechou s věžičkou obklopený příkopem s kamenným mostem, stojící v obci nad rybníkem.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
    Obec
    Dírná, čp. 1
    Okres
    Tábor
    Kraj
    Jihočeský kraj
    Stát
    Česká republika
    Na mapě
    Hrady a zámky české republiky, 1996 . C3
    Na mapě
    9 km východně od Soběslavi

    Stavební vývoj

    • r. 1354 - předpoklad existence tvrze
    • r. 1636 - zničena požárem
    • po r. 1636 - postaven renesanční zámek
    • 1757-1759 - zámek přestavěn barokně (přitom nahrazen dřevěný most kamenným)
    • 1759-1761 - u rybníka založen park s letohrádkem
    • do r. 1995 - objekt upraven na penzion

    Majitel

    • r. 1354 - Oldřich a Jošt Pluhové z Dírné
    • 1607 - 1950 - Vratislavové z Mitrovic
    • od r. 1607 - Barbora Růtová (provdaná za Adama ml. Vratislava z Mitrovic)
    • po r. 1636 - Kryštof Vratislav z Mitrovic
    • 50. léta 18. st. - František Karel Vratislav z Mitrovic
    • od r. 1993 - rodina Wratislavů z Mitrovic

    Použitá literatura

    • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 34
    • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 52-53
    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 10
    • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 259
    • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 99
    • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 82
    Odkaz na www
    http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
    Odkazy na další záznamy
    (1) - Další prameny o památce
    Poznámka
  2. r. 1950 - zámek znárodněn
  3. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  4. r. 1993 - objekt restituován
  5. Obrázky
  6. Zámek : Dírná - pohled na zámek od severu - foto z 8. 7. 2009

    pohled na zámek od severu - foto z 8. 7. 2009

  7. Zámek : Dírná - pohled na zámek od jihu - foto z 8. 7. 2009

    pohled na zámek od jihu - foto z 8. 7. 2009

  8. Zámek : Dírná - pohled na zámek od západu - foto z 8. 7. 2009

    pohled na zámek od západu - foto z 8. 7. 2009


Záznam „Zámek : Dírná“ aktualizován: