Počet záznamů: 1  

Zámek : Ďáblice

  1. Typ památky zámek
    Stav stojící památka
    Zařazení kulturní památka
    PopisJedná se o jednopatrový dvoukřídlý objekt. Nad vstupem jsou plastiky sv. Václava a andělů, patrně od Ignáce Františka Platzera. V zámecké kapli se dochoval původní oltář, řezbářská výzdoba a fresky.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
    Obec
    Ďáblice, U Parkánu 30/4Praha
    Okres
    Praha 8
    Kraj
    Hlavní město Praha
    Stát
    Česká republika

    Stavební vývoj

    • r. 1620 - tvrz poprvé doložena
    • třicetiletá válka - patrně zpustošena
    • r. 1731 - tvrz zničena požárem
    • 1754-1755 - tvrz přestavěna na barokní dvoukřídlý zámek s kaplí
    • poč. 20. st. - zámecká kaple rozšířena

    Použitá literatura

    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; II.; 1996; s. 39
    • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957
    • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 95
    • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 29-30
    • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 238
    • kolektiv autorů; Památky Prahy 8; Zámecká kaple Nejsvětější Trojice a sv. Václava v Ďáblicích; 2013
    Odkaz na www
    http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
    Odkazy na další záznamy
    (1) - Další prameny o památce
    Poznámka
  2. r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  3. Obrázky
  4. Zámek : Ďáblice - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 29 (foto J. Javorský)'

    zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 29 (foto J. Javorský)"


Záznam „Zámek : Ďáblice“ aktualizován: