Počet záznamů: 1  

Hrad : Budyně nad Ohří

 1. Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně gotický čtyřkřídlý vodní hrad. Dnešní zámek je dvoukřídlý s několika kamennými arkýři a hranolovou věží. Celý areál je obehnán opevněním, které navazovalo na městské hradby. V severozápadním a jihozápadním rohu opevnění se nacházejí půlkruhové bašty, před hradbami pak pozůstatky vodního příkopu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
Okres
Litoměřice
Kraj
Ústecký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Významné památky Severočeského kraje, 1990
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
Na mapě
Edice KČT č. 9 - Podřipsko
9 km západně od Roudnice nad Labem
14,5 km jižně od Litoměřic

Stavební vývoj

 • 3. čtvrt. 13. st. - vznik hrad
 • r. 1316 - poprvé doložen
 • po r. 1463 - přeměněn na pozdně gotický opevněný zámek
 • 16. st. - objekt využíván jako vojenská pevnost
 • pol. 16. st. - jedna z hradních věží zničena výbuchem střelného prachu
 • r. 1551 - objekt poškozen výbuchem prachárny
 • kolem r. 1585 - započata přestavba na renesanční zámek
 • r. 1669 - vyhořela zámecká kaple
 • r. 1671 - zbořena zámecká kaple
 • 18. st. - zámek vyhořel
 • po r. 1759 - objekt pustne
 • r. 1774 - sochy sv. Josefa a Jana Nepomuckého
 • r. 1823 - pro zchátralost zbořena jižní a východní křídla spolu s věží
 • 19. st. - objekt dále chátrá
 • 1902-1911 - romantizující obnova objektu
 • od r. 1975 - probíhá postupná obnova zámku

Majitel

 • do r. 1278 Přemysl Otakar II.
 • 1316 - 1336 Jan Lucemburský
 • od r. 1336 - Zbyněk Zajíc z Valdeka a Házmburku
 • r. 1518 - Jan Zajíc z Házmburka
 • 1585-1614 - Jan Zbyněk Zajíc z Házmburku
 • od r. 1614 - Adam ze Šternberka
 • 70. léta 20. st. - stát (muzeum)
 • r. 1997 - Město Budyně nad Ohří (Městský úřad Budyně nad Ohří)
 • r. 2001 - Město Budyně nad Ohří (Jandovo muzeum při Okresním vlastivědném muzeu v Litoměřicích)

Použitá literatura

 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 22
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 50-51
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 63
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 21
 • kolektiv autorů; Přehled restaurátorských prací za rok 1984; 1985; s. 7
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
Klíčová slova
kaple * zajímavost * královský majetek * městský majetek * požár * renesance * gotika * restaurování * freska * arkýř * opevnění * bašta
Související osobnosti
Přemysl Otakar II., kolem 1233-1278 Jan Lucemburský, 1296-1346
Související rody
Přemyslovci (rod) * Lucemburkové (rod)
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1518 - přivezl Jan Zajíc z Hazmburku krokodýla, tzv. budyňského draka
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1976 - při průzkumu místností v 1. patře hradu nalezeny zbytky renesanční malby (J. Brodský)
 • r. 1984 - restaurovány fresky ve Zlatém sále (E. Kyšková, M. Vašků)
 • Obrázky
 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled na hrad od vstupu do parku - foto z 8. 4. 2007

  pohled na hrad od vstupu do parku - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled z městečka na vstupní bránu do areálu - foto z 8. 4. 2007

  pohled z městečka na vstupní bránu do areálu - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail vstupní brány - foto z 8. 4. 2007

  detail vstupní brány - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - vstupní brána - foto z 8. 4. 2007

  vstupní brána - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

  detail plastiky erbu nad vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail info cedule před vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

  detail info cedule před vstupní bránou - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

  detail klíčové střílny - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled areálem směrem ke vstupní bráně - foto z 8. 4. 2007

  pohled areálem směrem ke vstupní bráně - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

  pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

  pohled do hradního areálu - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - pohled na hrad od jihu - foto z 8. 4. 2007

  pohled na hrad od jihu - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - severní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

  severní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - západní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

  západní hradní průčelí - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - část východního průčelí - foto z 8. 4. 2007

  část východního průčelí - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail dveřního ostění - foto z 8. 4. 2007

  detail dveřního ostění - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail okenního ostění - foto z 8. 4. 2007

  detail okenního ostění - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail ostění sdruženého okna - foto z 8. 4. 2007

  detail ostění sdruženého okna - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail plastiky erbu nad vstupem do prostor muzea - foto z 8. 4. 2007

  detail plastiky erbu nad vstupem do prostor muzea - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - hradní studna - foto z 8. 4. 2007

  hradní studna - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail ze vstupní brány do hradního lapidária - foto z 8. 4. 2007

  detail ze vstupní brány do hradního lapidária - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007

  detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007

 • Hrad : Budyně nad Ohří - detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007

  detail nárožní části hradby - foto z 8. 4. 2007