Počet záznamů: 1  

Zámek : Břeclav

 1. Jiné názvyLauentenburch ; Lovětice ; Lundenburg
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  PopisBlatné hradiště zde bylo vystavěno po roce 1041. Poprvé se uvádí v roce 1046 pod jménem Lauentenburg. Někdy ve 20. letech 13. století byl hrad přestavován. V roce 1570 byl v místech, kde stával hrad postaven zámek, který byl v roce 1619 vypleněn. Zkonfiskován jednomu z předních představitelů protihabsburského odboje. Počátkem 19. století byl zámek upraven v romanticky novogotickém slohu a využíván jako lovecký zámek. Jedná se o dvoupatrový dvoukřídlý objekt s patrovými arkádami na nádvorní straně, stojící v západní části města.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
Obec
Břeclav
Okres
Břeclav
Kraj
Jihomoravský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 163E-F
Turistická mapa č. 88, 2009 . C6
GPS
48°45'35.972"N, 16°52'34.91"E

Stavební vývoj

 • po r. 1041 - postaveno hradiště
 • r. 1046 - poprvé doloženo
 • 12. st. - patrně sídlo údělného knížectví
 • 20. léta 13. st. - přestavováno
 • 1560-1570 - postaven renesanční zámek
 • kolem r. 1600 - přistavěno boční křídlo, založena zahrada, doplněno opevnění
 • r. 1619 - vypleněn
 • r. 1621 - zkonfiskován
 • poč. 19. st. - při úpravách v duchu romantismu přistavěny tři věže (návrh G. Winellmüller)
 • r. 1994 - objekt prokazatelně nevyužíván, chátrá
 • r. 2004 - objekt staticky zajištěn

Majitel

 • 2. čtvrtina 11. st. Břetislav I.
 • poč. 13. st. - Konstancie Uherská (manželka Přemysla Otakara I.)
 • 1367 - 1426 Lichtenštejnové (rod)
 • 1426 - 1434 - husité
 • od r. 1434 Lichtenštejnové (rod)
 • 2. pol. 20. let 16. st. - 1621 - Žerotínové
 • r. 1570 - Jan mladší ze Žerotína
 • konec 16. st. - 1621 - Ladislav Velen ze Žerotína
 • 1621 - 1628 - královský majetek
 • od r. 1628 - Ester z Meggau
 • hrabata z Operrsdorfu
 • do. 1638 - Khuen Bellasy
 • 1638 - 1945 Lichtenštejnové (rod)
 • od r. 1638 - Karel Eusebius kníže z Lichtenštejna
 • poč. 19. st. - Jan I. Lichtenštejn
 • r. 1945 - stát (armáda)
 • 80. léta 20. st. - stát (kanceláře, byty)
 • 90. léta 20. st. - prázdný, chátrá

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 264, 265, 266
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 42, 43
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 38
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 68
 • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 281, 282-283
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 57-59
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 46
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 592
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 71
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce

Poznámka

 • r. 1522 - v zámeckém pivovaru se začalo vařit pivo
 • r. 2013 - po rekonstrukci zámeckého pivovaru byla obnovena výroba piva

Obrázky

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek - foto z r. 1994

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Zámek : Břeclav

  pohled z nádvoří - foto z r. 1994

 • Zámek : Břeclav

  detail zakončení nárožní věže - foto z r. 1994

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek - foto z r. 1994

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek - foto z r. 1994

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od západu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od západu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  severní zámecké nároží - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek s nádvořím od severu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  nádvoří se západními renesančními arkádami zámku - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  západní renesanční arkády - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  detail architektonického prvku v přízemí východního nádvorního průčelí zámku - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  detail architektonického prvku v přízemí východního nádvorního průčelí zámku - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  zámecké nádvoří s renesančními arkádami - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  zámecké nádvoří s renesančními arkádami - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  zámecké nádvoří s renesančními arkádami - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  zámecké nádvoří s renesančními arkádami - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  severovýchodní nároží zámku s věží - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  detail severovýchodní věže - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  východní zámecké průčelí s věží - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  východní zámecké průčelí s věží a přilehlou ohradní zdí s bránou - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  východní zámecké průčelí s věží pohled od jihovýchodu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  jižní zámecké průčelí pohled od jihovýchodu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  jižní zámecké průčelí - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled k zámku přes rybník od jihovýchodu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  cedulky na východním zámeckém průčelí, které připomínají, kdo přispěl na opravy objektu - foto z 20. 4. 2008

 • Zámek : Břeclav

  pohled na zámek od jihovýchodu - foto z 27. 3. 2010

 • Zámek : Břeclav

  nádvoří zámku - pohlednice z r. 1912 (infopanel; foto z 25. 6. 2016)

 • Zámek : Břeclav

  arkádová chodba - pohlednice z r. 1916 (infopanel; foto z 25. 6. 2016)