Počet záznamů: 1  

Zámek : Braník

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  PopisPři obléhání Prahy Švédy byl zničen dvůr s tvrzí, o níž nemáme jinak žádné zprávy. Poté co přešel zpustošený dvůr do majetku dominikánského kláštera u sv. Jiljí byl nově vystavěn. Jeho přízemní východní křídlo, jehož severovýchodní nároží bylo tvořeno dvoupatrovou osmibokou věží s nízkou jehlancovou střechou, bylo později upraveno na letní rezidenci řádu. Přízemí věže bylo presbytářem kaple.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Braník, Branická 44/44Praha
  Okres
  Praha 4
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika

  Stavební vývoj

  • poč. 15. st. - pol. 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • třicetiletá válka - zničena
  • 2. pol. 17. st. - dvůr obnoven
  • poč. 21. st. - objekt v havarijním stavu

  Majitel

  • 2. pol. 17. st. - dominikáni

  Použitá literatura

  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 37
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 70
  • Holec František; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VII; 1988; s. 21
  • kolektiv autorů; Dějiny Prahy; 1964; s. 741
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Další prameny o památce

  Obrázky

  • Zámek : Braník

   severní průčelí dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   nároží dvora s osmibokou věží, pohled od západu - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   věž tvrze od jihovýchodu - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, Praha 1988, s. 21 (foto J. Fiedler)'

  • Zámek : Braník

   vchod do dvora (Jiskrova ul.) - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   nárožní věž, podled od severozápadu - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   nárožní věž, podled od severovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   nárožní věž, podled od východu - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   nárožní věž, podled od jihovýchodu - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   východní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   severovýchodní nároží dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018

  • Zámek : Braník

   severní křídlo dvora, pohled přes nádvoří - foto z 23. 1. 2018