Počet záznamů: 1  

Zámek : Bílovec

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisPůvodně nevelký gotický hrad byl později přestavěn na zámek. Jedná se o dvoupatrový trojkřídlý objekt s mansardovou střechou s dvěma nárožními okrouhlými věžicemi. Objekt začleněný do hradebního ochozu, jehož boční křídla uzavírají nádvoří, stojí, obklopen zbytkem parku, nad strmým srázem poblíž náměstí a je dominantou jihovýchodní části města.
Obec
Bílovec, Zámecká 9/660
Okres
Nový Jičín
Kraj
Moravskoslezský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 104A
Mapa kulturních památek ČSSR, 1976 . 13c
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B7
Na mapě
6 km severozápadně od Studénky
9 km severovýchodně od Fulneku

Stavební vývoj

 • přelom 15. a 16. st. - postaven gotický hrad
 • r. 1546 - poprvé uváděn jako zámek
 • 1576 - 1595 - na místě hradu postaven renesanční zámek
 • poč. 17. st. - rozšířen o další přístavbu
 • 18. st. - založena okrasná francouzská zahrada
 • r. 1729 - poškozen požárem
 • r. 1736 - přestavěn barokně
 • r. 1755 - poškozen požárem
 • po r. 1755 - rozšířen
 • přelom 18. a 19. st. - upravován (novobarokní fasády)
 • duben 1945 - zcela vyhořel
 • 1946 - 1953 - objekt obnoven
 • 60. léta 20. st. - obnoveny fasády
 • 1968-1980 - objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí

Majitel

 • 1464 - 1543 - Supové z Fulštejna
 • 1510 - 1511 - Jan Sup z Fulštejna
 • 1537 - 1543 - Václav Sup z Fulštejna
 • 1552 - 1628 Pražmové z Bílkova (rod)
 • konec 16. st. - Bernard Pražma z Bílkova
 • 1604 - 1628 Pražma z Bílkova, Karel
 • r. 1645 - rytíř Jindřich Vilémovský z Vojnic
 • 1648 - 1945 - Sedlničtí z Choltic
 • 1732 - 1777 - Václav Karel Sedlnický z Choltic
 • od r. 1945 - stát
 • 80. léta 20. st. - stát (sklad léčiv)
 • r. 2003 - město

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 26
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 57
 • Plaček Miroslav; Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku; 1996; s. 80-81
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 43
 • Samek Bohumil; Umělecké památky Moravy a Slezska; 1. díl; 1994; s. 49
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 122-124
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; II; 1983; s. 23-24, 330
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 25
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 461
 • kolektiv autorů; Státní ústav památkové v Ostravě; Výroční zpráva 2002; 2003; s. 72, 73
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • 1614-1621 - zde byly uloženy opavské zemské desky, které zde po pražské defenestraci hlídalo až 100 ozbrojenců
 • 1629-1631 - zasedala v Opavě exekuční komise, která Pražmům zabavila veškerý majetek
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 2002 - proveden archeologický průzkum
 • Obrázky
 • Zámek : Bílovec - zámek - převzato: 'kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Praha 1983, s. 24 (foto J. Fiedler)'

  zámek - převzato: "kolektiv, Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku II., Praha 1983, s. 24 (foto J. Fiedler)"