Počet záznamů: 1  

Hrad : Bílkov

 1. Typ památky hrad
  Stav nepatrné zbytky
  Zařazení kulturní památka
  PopisOpevnění, v jehož východní části byl vybudován pozdně románský kostel se zděným obydlím, bylo později ve své západní části zastavěno gotickým hradem. Z celého opevněného areálu, který se rozkládal na ostrohu nad soutokem potoků Vápovky a Dráhošťského ve východní části obce a dnes je zčásti zastavěn, se zachovaly jen příkopy, pozdně románský kostelík sv. Jana Křtitele a hradní zdivo, dnes zakomponované do objektu čp. 63 zv. Na staré valše.
Obec
Bílkov, čp. 63
Okres
Jindřichův Hradec
Kraj
Jihočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 140E
Na mapě
3 km východně od Dačic

Stavební vývoj

 • poč. 13. st. - předpokládaný vznik opevnění
 • 2. pol. 13. st. - postaven pozdně románský kostel s dvorcem
 • přelom 14. a 15. st. - postaven gotický hrad
 • r. 1444 - dobyt a patrně zničen Hynkem Ptáčkem z Pirkenštejna
 • r. 1459 - uváděn již jako pobořený a pustý

Majitel

 • poč. 13. st. - 1303 z Bílkova (rod)
 • 1234 - 1238 - Ranožíř z Bílkova
 • od r. 1238 - Ratibor z Bílkova
 • od r. 1253 z Bílkova, Smil
 • kolem r. 1330 - 1399 - páni z Hradce
 • do r. 1399 - Heřman z Hradce
 • 1399 - 1404 - Jan z Kravař s Eliškou z Hradce (dcera Heřmana)
 • 1404 - 1459 - páni z Hradce
 • od r. 1459 - Volfgang Krajíř z Krajku
 • do r. 1468 - Jindřich z Michalovic

Použitá literatura

 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky na Moravě; 1987; s. 26
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 62
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 78-79
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I; 1981; s. 30-31, 333
 • kolektiv autorů; Rataje nad Sázavou; Hrad a zámek; 2001; s. 10
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce

Poznámka

 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

Obrázky

 • Hrad : Bílkov - žádost o pomoc

  žádost o pomoc