Počet záznamů: 1  

Zámek : Benátky nad Jizerou

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisZámek byl vystavěn na zříceninách starého gotického kláštera cyriáků zničeného před více než sto lety husitským vojskem. Po třicetileté válce byl přistavěn barokní objekt (prameny uvádějí v té době starý a nový zámek). Po požáru, kdy byl objekt vážně poškozen, řadu let pustl. Poté došlo ke spojení stávajících objektů a k jejich rozšíření o další křídlo do dnešní podoby. Jedná se o renesanční a barokní komplex budov spojených průchozí galerií s kostelem, hospodářskými objekty a parkem. Nachází se na návrší nad Jizerou.
  Obec
  Benátky nad Jizerou, Zámek 49/50
  Okres
  Mladá Boleslav
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Turistická mapa č. 17., 1996 . list D1-D2
  Česko - turistický atlas, 2006 . 47B
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
  Na mapě
  Jizerská tabule
  17 km jižně od Mladé Boleslavi

  Stavební vývoj

  • r. 1349 - postaven klášterní kostel Narození Panny Marie
  • r. 1522 - sklenut kostel
  • 1526 - 1527 - postaven renesanční zámek
  • r. 1572 - rozsáhlá sgrafitová výzdoba
  • r. 1599 - architektonická výzdoba v patrech
  • třicetiletá válka - zpustošen
  • po r. 1648 - postaven samostatný barokní zámecký objekt
  • r. 1656 - vážně poškozen požárem
  • konec 17. st. - rozšířen do dnešní podoby (stávající objekty byly spojeny a rozšířeny o další barokní křídlo, F. Höger)
  • r. 1702 - hranolová barokní kostelní věž
  • po r. 1720 - upraveny exteriéry spolu s parkem (sochařská výzdoba - patrně zdejší rodák František Adámek)
  • 2. pol. 18. st. - vstupní rokoková brána do parku (arch. Filip Heger)
  • 2. pol. 18. st. - rokokové nástěnné malby v tzv. Růžovém salónku
  • konec 18. st. - pozdně barokní přestavba vstupní budovy a rokoková úprava interiérů (arch. Filip Heger)
  • konec 18. st. - nádvoří osazené sem přenesenými sochami z Lysé (okruh Matyáše Bernarda Brauna)
  • 2. pol. 19. st. - interiéry doplněny o druhorokokové detaily
  • r. 1879 - postaven nový portál k hrobce v zámeckém kostele
  • po r. 1886 - zámek postupně pustne
  • r. 1937 - obnovena sgrafitová výzdoba spolu s výzdobou v patrech
  • r. 1955 - II. patro upraveno pro potřeby muzea

  Majitel

  • kolem r. 1340 - Jan IV. z Dražic (pražský biskup)
  • r. 1349 - Jan z Dražic
  • od r. 1512 - Bedřich z Donína
  • konec 16. st. - Jindřich z Donína
  • od r. 1599 Rudolf II. Habsburský
  • od r. 1648 - Jan z Wörthu (generál)
  • přelom 16. a 17. st. - Arnošt Bohumír ze Schützenu
  • 1720 - 1764 - Ignác Zikmund z Klenové
  • - Václav z Klenové
  • do r. 1793 - Antonín Příchovský z Příchovic (pražský arcibiskup)
  • od r. 1816 - sestry Marie, Josefína a Eliška ze Solopisk
  • - Leopold Felix Thun z Hohensteinu
  • do r. 1886 - Thunové
  • od r. 1886 - vídeňská zemská banka
  • od r. 1904 - Kinští
  • od r. 1920 - město Benátky nad Jizerou (městské úřadovny)
  • 80. léta 20. st. - město Benátky nad Jizerou (MěstNV, městské muzeum, archiv, školská zařízení)
  • r. 1997 - Město Benátky nad Jizerou (Městské muzeum Benátky nad Jizerou)
  • r. 2001 - Město Benátky nad Jizerou (Okresní muzeum Mladá Boleslav, Muzeum v Benátkách nad Jizerou)

  Použitá literatura

  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 38
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 58
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26-29
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 53-54
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 27
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 15
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 3
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 4
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 126
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 18
  • Ehm Josef; Československé hrady a zámky; 1972; s. 180
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 6
  Související událost

  3. února 1600 - Na zámku v Benátkách nad Jizerou se setkali Tycho Brahe a Jan Kepler.

  Poznámka

  • 1529 - 1532 - působil zde Jan Augusta
  • pol. 16. st. - Benátky jedním ze středisek Jednoty Bratrské
  • od 20. 8. 1599 - astronom Tycho Brahe zde budoval observatoř
  • pol. 18. st. - v zámecké kapli hrál houslový virtuos František Benda
  • 1844 - 1848 - Bedřich Smetana domácím učitelem hudby u hraběte Thuna
  • po r. 1848 - domácí učitelkou hudby Kateřina Kolářová (výborná pianistka, pozdější manželka B. Smetany)
  • r. 1937 - objevena renesanční sgrafita
  • r. 1955 - v objektu zřízeno městské muzeum
  • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Obrázky

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   letecký pohled na zámek od severozápadu - foto z 30. 4. 2010

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámek od dálnice - foto z 15. 5. 2005

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámek od dálnice - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámek - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   věž zámeckého kostela - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámek od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   hlavní vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail hlavní vstupní brány - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail znaku nad obloukem brány - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na vstupní brány ze zámeckého dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   info tabule s plánkem zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   kašna v jižní ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail torza litinové pumpy - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na severní bránu ze zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   vstupní zámecké křídlo, pohled od východu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   vstupní zámecké křídlo, pohled od severovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severovýchodní nároží zámku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní zámecké křídlo - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   detail arkády v přízemí nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled z nádvoří za věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled parkem na vstup do severního křídla - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled parkem k zámeckému nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámecký kostel od východu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámecký kostel od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámecký kostel od severozápadu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   závěr kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   bysta Bedřicha Smetany v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pietní sloup Obětem světové války v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   nápisová deska z pietního sloupu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   schodiště vedoucí z parku k zámeckému kostelu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   pohled na zámek přes dálnici od jihovýchodu - foto z 1. 1. 2008

  • Zámek : Benátky nad Jizerou

   letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010

Počet záznamů: 1  
Záznam „Zámek : Benátky nad Jizerou“ aktualizován:

  Tyto stránky využívají soubory cookies, které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom jak používáme cookies.