Počet záznamů: 1  

Zámek : Bečváry, starý zámek

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisV místech zpustlé tvrze, která asi značně utrpěla za třicetileté války, byl postaven barokní zámek, následně byl rozšířen o zámeckou kapli sv. Michaela a o východní rokokové křídlo se zahradním průčelím, současně byla upravena zahrada s parkem. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt s arkádovým nádvořím a mansardovou střechou a monumentálním zahradním průčelím s dvoupatrovým rizalitem s terasou a bočními schodišti, stojící v parku uprostřed obce.
  Obec
  Bečváry, čp. 1
  Okres
  Kolín
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  Na mapě
  12 km jihozápadně od Kolína

  Stavební vývoj

  • konec 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1603 - poprvé doložena
  • třicetiletá válka - utrpěla častými pobyty vojsk
  • r. 1734 - uváděna jako stodola
  • 1745-1763 - postaven pozdně barokní zámek
  • 1766-1776 - rozšířen rokokově (arch. Jan Josef Wirch, Ignác Palliardi)
  • kolem r. 1770 - sochy na venkovním schodišti (Ignác František Platzer)
  • r. 1774 - nástěnné malby v hlavním sále (Josef Hager a Josef Redelmayer)
  • kolem r. 1800 - rozšířen park
  • po r. 1883 - interiéry zpustly a částečně byly zazděny nádvorní arkády
  • 60.-80. léta 20. st. - rekonstruován
  • po r. 2000 - odborně restaurován

  Majitel

  • r. 1265 - Horyna z Bečvár
  • do r. 1564 - Smil Myška ze Žlunic
  • 1564 - 1591 - Karel Časta Myška ze Žlunic
  • 1591 - 1627 - Jaroslav Myška
  • 1627 - 1635 - Jan Oktavián Kinský ze Vchynic
  • 1635 - 1667 - Václav Michna z Vacínova
  • do r. 1738 - Karel Jáchym Breda
  • 1738 - 1763 - Jiří Hillebrandt z Prandau
  • r. 1763 - císařský majetek
  • 1763 - 1776 - generál Laudon, Ernest Gideon von
  • 1776 - 1824 Česká královská komora
  • od r. 1780 - arcivévoda Karel Ludvík
  • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
  • do r. 1883 - František Liška
  • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
  • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
  • od r. 1945 - stát (depozitář Ústředního archivu ČSAV)
  • od r. 2000 - soukromý majitel (muzikant Robert Kodym)

  Použitá literatura

  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 35
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 335
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 20, 56
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 37-38
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 38, 39
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 20
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 124-125
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 32-35 ; s. 277
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 389
  • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. V/4
  Klíčová slova
  konfiskace * královský majetek * třicetiletá válka * válka * barok * rokoko * park * zahrada * kaple * arkáda
  Související osobnosti
  Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705 Marie, Terezie, 13. 5. 1717 - 29. 11. 1780 Hager, Josef Palliardi, Ignác Jan Nep. Platzer, Ignác František
  Související rody
  Habsburkové
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
 3. r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
 4. r. 1945 - majetek konfiskován
 5. r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku
 6. konec 20. st. - objekt restituován
 7. Obrázky
 8. Zámek : Bečváry, starý zámek - západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

 9. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek - foto z r. 1949

  pohled na zámek - foto z r. 1949

 10. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

  pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

 11. Zámek : Bečváry, starý zámek - původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

  původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

 12. Zámek : Bečváry, starý zámek - původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

  původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

 13. Zámek : Bečváry, starý zámek - detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

 14. Zámek : Bečváry, starý zámek - detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

 15. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

 16. Zámek : Bečváry, starý zámek - detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

  detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

 17. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

 18. Zámek : Bečváry, starý zámek - jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

  jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

 19. Zámek : Bečváry, starý zámek - jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

 20. Zámek : Bečváry, starý zámek - jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

  jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

 21. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

  pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

 22. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

 23. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

 24. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

 25. Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008


Záznam „Zámek : Bečváry, starý zámek“ aktualizován: