Počet záznamů: 1  

Zámek : Bečváry, starý zámek

 1. Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup nepřístupná památka
  Zařazení kulturní památka
  PopisV místech zpustlé tvrze, která asi značně utrpěla za třicetileté války, byl postaven barokní zámek, následně byl rozšířen o zámeckou kapli sv. Michaela a o východní rokokové křídlo se zahradním průčelím, současně byla upravena zahrada s parkem. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt s arkádovým nádvořím a mansardovou střechou a monumentálním zahradním průčelím s dvoupatrovým rizalitem s terasou a bočními schodišti, stojící v parku uprostřed obce.
Obec
Bečváry, čp. 1
Okres
Kolín
Kraj
Středočeský kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
Na mapě
12 km jihozápadně od Kolína

Stavební vývoj

 • konec 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
 • r. 1603 - poprvé doložena
 • třicetiletá válka - utrpěla častými pobyty vojsk
 • r. 1734 - uváděna jako stodola
 • 1745-1763 - postaven pozdně barokní zámek
 • 1766-1776 - rozšířen rokokově (arch. Jan Josef Wirch, Ignác Palliardi)
 • kolem r. 1770 - sochy na venkovním schodišti (Ignác František Platzer)
 • r. 1774 - nástěnné malby v hlavním sále (Josef Hager a Josef Redelmayer)
 • kolem r. 1800 - rozšířen park
 • po r. 1883 - interiéry zpustly a částečně byly zazděny nádvorní arkády
 • 60.-80. léta 20. st. - rekonstruován
 • po r. 2000 - odborně restaurován

Majitel

 • r. 1265 - Horyna z Bečvár
 • do r. 1564 - Smil Myška ze Žlunic
 • 1564 - 1591 - Karel Časta Myška ze Žlunic
 • 1591 - 1627 - Jaroslav Myška
 • 1627 - 1635 - Jan Oktavián Kinský ze Vchynic
 • 1635 - 1667 - Václav Michna z Vacínova
 • do r. 1738 - Karel Jáchym Breda
 • 1738 - 1763 - Jiří Hillebrandt z Prandau
 • r. 1763 - císařský majetek
 • 1763 - 1776 - generál Laudon, Ernest Gideon von
 • 1776 - 1824 Česká královská komora
 • od r. 1780 - arcivévoda Karel Ludvík
 • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
 • do r. 1883 - František Liška
 • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
 • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
 • od r. 1945 - stát (depozitář Ústředního archivu ČSAV)
 • od r. 2000 - soukromý majitel (muzikant Robert Kodym)

Použitá literatura

 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 35
 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 335
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 20, 56
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 37-38
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 38, 39
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 20
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 124-125
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20
 • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 32-35 ; s. 277
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
 • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 389
 • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. V/4
Klíčová slova
konfiskace * královský majetek * třicetiletá válka * válka * barok * rokoko * park * zahrada * kaple * arkáda
Související osobnosti
Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705 Marie, Terezie, 13. 5. 1717 - 29. 11. 1780 Hager, Josef Palliardi, Ignác Jan Nep. Platzer, Ignác František Wirch, Jan Josef
Související rody
Habsburkové
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na další záznamy
(1) - Filmy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
 • r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
 • r. 1945 - majetek konfiskován
 • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • konec 20. st. - objekt restituován
 • Obrázky
 • Zámek : Bečváry, starý zámek - západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek - foto z r. 1949

  pohled na zámek - foto z r. 1949

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

  pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

  původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

  původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

  detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

  jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

  jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

  pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

 • Zámek : Bečváry, starý zámek - pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008