Počet záznamů: 1  

Zámek : Ahníkov

 1. Typ památky zámek
  Stav památka neexistuje
  Přístup nedostupná poloha
  Zařazení nezařazeno
  PopisTvrz, o které se neví kdy a kým byla postavena, byla přestavěna ve slohu saské renesance a později rozšířena o další objekt. Kolem zámku byl založen park s užitkovou zahradou. Při pozdějších přestavbách byly zazděny dvorní arkády. V případě hlavního objektu se jednalo o patrovou, dvoukřídlou budovu s třípatrovým věžovitým arkýřem v hlavním průčelím. Fasáda byla původně zdobena sgrafity. Cenný areál panských sídel soustředěný kolem nádvoří stával na východní straně obce v rozlehlém parku a byly v něm umístěny kanceláře správy spojených panství, později byty úředníků. Areál musel spolu s vesnicí ustoupit činnosti Severočeského hnědouhelného revíru.
Místní část
Ahníkov (zaniklá ves) (Málkov)
Okres
Chomutov
Kraj
Ústecký kraj
Stát
Česká republika
Na mapě
Významné památky Severočeského kraje, 1990
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2

Stavební vývoj

 • 14. st. - postavena tvrz
 • poč. 16. st. - přestavěna
 • kolem r. 1581 - rozšířena na renesanční zámek
 • 1615-1620 - přestavba dokončena
 • r. 1630 - založen park s užitkovou zahradou
 • 2. pol. 17. st. - přistavěno severní boční křídlo
 • 1. pol. 18. st. - upravován barokně
 • konec 18. st. - v parku postavena barokní kaplička
 • konec 19. st. - upravován
 • r. 1985 - zanikl

Majitel

 • konec 15. st. - Mikuláš Chlup
 • od r. 1531 - Petr Velemyský z Velemyšlevsi
 • r. 1567 - Vít z Hartenberka
 • r. 1581 - Linhart Steinbach ze Steinbachu (ze Štampachu)
 • do r. 1618 - Linhart ml. ze Štampachu
 • 1623 - 1791 Martinicové (rod)
 • r. 1623 - Jaroslav Bořita z Martinic
 • 1791 - 1840 - hrabata Firmiany
 • 1840 - 1880 - rod Wolkenstein-Trostburk
 • od r. 1880 - František Preidl
 • do r. 1945 - dědic Emanuel Karsche
 • 1945 - 1985 - stát (Státní statek)

Použitá literatura

 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 1-2
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 52
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 21
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 53
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 13
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 23-24
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 5
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 119
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 13-15
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 450
 • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. IV/23
Klíčová slova
konfiskace * barok * renesance * sgrafito * arkáda * park * zahrada * kaple * arkáda * nádvoří
Související osobnosti
Rudolf II. Habsburský, 18. 7. 1552 - 20. 1. 1612
Související rody
Habsburkové
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.hrady.cz ; www.zanikleobce.cz
Odkazy na další záznamy
(1) - Další prameny o památce
Poznámka
 • r. 1581 - Rudolf II. propustil majitele z manství
 • po r. 1618 - majetek konfiskován
 • r. 1963 - objekt prohlášen kulturní památkou
 • r. 1985 - zrušeno prohlášení o kulturní památce
 • Obrázky
 • Zámek : Ahníkov - pohled na východní průčelí mladší tvrze (1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  pohled na východní průčelí mladší tvrze (1977) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

 • Zámek : Ahníkov - severovýchodní nároží starší tvrze (1981) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.

  severovýchodní nároží starší tvrze (1981) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st.