Počet záznamů: 1  

Klíčové slovo : husitské války

 1. Klíčové slovohusitské války
  PopisNejvětší české protifeudální hnutí, jímž v letech 1419 - 1436 vyvrcholila hluboká krize české společnosti. Předcházelo mu mnohaleté reformní úsilí, jež se obracelo hlavně proti církvi ve stávající podobě. Husova smrt urychlila vývoj válečných událostí, které započaly v červenci 1419 povstáním v Praze. Vnitřní neshody usnadnily poté panské jednotě vítězství u Lipan, kde v květnu vzala zasvé vojenská moc bratrstev. V červenci 1436 byla v Jihlavě vyhlášena kompaktáta, která kompromisně uzavřela smír husitů s církví a Zikmundem Lucemburským.
  Související heslo
  válka
  Související událost

  14. července 1420 - Svedena bitva mezi křižáky a husity na hoře Vítkově u Prahy.
  13. listopadu 1420 - Táborité dobyli hrad Příběnice na Lužnici.
  30. prosince 1420 - Pražané zahájili obléhání Nového Hradu u Kunratic.
  27. května 1421 - Slezané vypálili město Poličku.
  28. dubna 1421 - Pražané s Janem Žižkou oblehli město Chrudim.
  7. července 1421 - Vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
  roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Německého Brodu.
  roku 1422 - Husité vítězí v bitvě u Kutné Hory.
  roku 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  7. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou zvítězili nad Pražany v bitvě u Malešova.
  8. června 1424 - Husité vedeni Janem Žižkou dobyli Kutnou Horu.
  11. října 1424 - Při obléhání Přibyslavi zemřel Jan Žižka z Trocnova.
  14. února 1425 - Sirotci oblehli město Litomyšl.
  roku 1426 - Husité vítězí v bitvě u Ústí nad Labem.
  roku 1427 - Husité vítězí v bitvě u Tachova.
  12. března 1427 - Husité porazili u Světlé (Zwettlu) rakouského vévodu Albrechta.
  19. května 1427 - Táboři se Sirotky vypálili město Goltperg ve Slezsku.
  25. ledna 1431 - Táborité vyplenili a vypálili město Plavno.
  14. srpna 1431 - Husitská vojska pod velením Prokopa Holého zvítězila v bitvě u Domažlic.
  roku 1434 - Jan Roháč z Dubé se zúčastnil bitvy u Lipan.
  30. května 1434 - Husité prohráli v bitvě u Lipan. - V bitvě padl velitel husitů Prokop Holý.
  Odkazy na další záznamy
  (276) - Památky
  (40) - Zámek
  (90) - Hrad
  (137) - Tvrz
  (1) - Feudální sídlo
  (6) - Hrádek
  (2) - Objekt
  (33) - Obec
  (2) - Místní část

Záznam „Klíčové slovo : husitské války“ aktualizován: