Počet záznamů: 1  

Rod : Přemyslovci (rod)

 1. RodPřemyslovci (rod)

  Popis rodu

  • Česká knížecí a královská dynastie úzce spjatá s počátky našeho státu. Vládli od 9. století až do roku 1306. Podle rodové pověsti je zakladatelem rodu byl Přemysl Oráč, který byl k vládě povolán kněžnou Libuší od pluhu. Nejstarším historicky známým Přemyslovcem byl kníže Bořivoj, který se svou chotí sv. Ludmilou přijal od Metoděje křest. Za vlády Bořivojova vnuka knížete Václava se začala rozšiřovat vláda Přemyslovců, která do té doby zahrnovala pouze střední Čechy. Později připojili Přemyslovci k Čechám Moravu, Krakovsko, Slezsko a Červenské Hrady. Počátkem 11. století byly mimočeské državy ztraceny. V době knížete Oldřicha dobyta zpět Morava, která je od té doby součástí českého státu. Vratislav II. byl v roce 1085 korunován prvním českým králem (jako Vratislav I.). Druhým z Přemyslovců, který získal královskou hodnost, se stal Vladislav II. (králem jako Vladislav I.). Oba panovníci získali královskou hodnost pouze pro svou osobu. V poslední čtvrtině 12. století došlo k úpadku knížec

  Použitá literatura

  • Vlček Emanuel; Karel IV. a jeho doba; 1989; s. 2
  • Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 1; 2011; s. 48
  • Kolektiv autorů; Historický kaleidoskop; 2; 2011; s. 48, 49
  • Starý Marek; K otázce původu Heleny Litevské, manželky vévody Jana II. Ratibořského; s. 41-44
  • Perniš Jaroslav; Lucemburské nevesty anjouovských princov; s. 2
  • Hlinomaz Milan; Symbolika českého státu do roku 1918 a Československa do roku 1990; 1992; s. 3
  • Guth Karel; Hrad; s. 3, 4
  • Vlček František; Stručné dějiny Břevnova a jeho kláštera; 1941; s. 10
  Související událost

  23. února 1086 - Zemřel Bedřich Svatobor z rodu Přemyslovců, titulární patriarcha akvilejský.
  9. srpna 1339 - Po vymření Přemyslovců daroval král Jan Lucemburský jejich znak - plamennou orlici - tridentskému biskupovi Mikuláši.
  Odkazy na další záznamy
  (30) - Panovníci
  (1) - Historické osoby
  (95) - Památky
  (26) - Zámek
  (54) - Hrad
  (1) - Tvrz
  (1) - Feudální sídlo
  (1) - Letohrádek
  (4) - vydavatel
  (3) - soubor předmětových kategorií
  (5) - Objekt
  (44) - Obec
  (3) - Místní část
  Obrázky
 2. Rod : Přemyslovci (rod) - barevný erb

  barevný erb

 3. Rod : Přemyslovci (rod) - barevný erb - převzato: 'Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971'

  barevný erb - převzato: "Vild Jaroslav; Hrady, zámky a kulturní památky středních Čech; 1971"


Záznam „Rod : Přemyslovci (rod)“ aktualizován: