Počet záznamů: 1  

Řád : Jezuité (církevní řád)

 1. ŘádJezuité (církevní řád)

  Popis rodu

  • Katolický řád řeholních kleriků založený jako misijní společenství Ignácem z Loyoly v roce 1534 a potvrzený papežem roku 1540. Uspořádání řádu mělo vojenský charakter a autokratické rysy. V čele stál generál s neomezenou pravomocí, podléhající pouze papeži, spiritualita řádu založena na exerciciích Ignáce z Loyoly. Řád se rychle rozrůstal po celém světě a podporoval vzdělání. Řádoví teologové působili významně při jednáních tridentského koncilu a ve Francii byli hlavními protivníky jansenismu. Mimořádné mocenské postavení, jehož dosáhli v českých zemích i jinde, vyvolávalo vůči nim averzi, (a to i v katolických kruzích), jež zesílila s nástupem osvícenství. Na nátlak evropských panovníků byl řád papežem v roce 1773 zrušen (s výjimkou Pruska a Ruska). V českých zemích připadlo jeho jmění studijnímu fondu. Zrušení řádu usnadnilo šíření osvícenských idejí a bylo doprovázeno posílením státního vlivu ve vyšším školství. Řád byl znovu obnoven v roce 1814, v českých zemích až v roce 1853, ale v mnohem menším rozsahu než před zrušením. Zde byli jezuité aktivní od 16. stol., značně přispěli k rekatolizaci a pozornost věnovali i historiografii. Jejich interpretace českých dějin byla ale ostře protireformační, s důrazem na slavnou minulost Čech (B. Balbín). Hromadné ničení nekatolických knih během jezuitských misií zasadilo české kultuře citelné ztráty. K dalšímu přerušení činnosti jezuitů došlo roku 1950, k obnově pak až po roce 1989. V současnosti patří k nejpočetnějším řádům. Angažují se v hromadných sdělovacích prostředcích, ve školství a v teologickém bádání, poskytují duchovní cvičení (exercicie).

  Použitá literatura

  • Herout Jaroslav; Slabikář návštěvníků památek; 1980; s. 283
  Klíčová slova
  duchovní řády
  Související událost

  14. dubna 1556 - Z Vídně byli vysláni do Prahy první jezuité.
  9. června 1618 - Čeští direktoři vypověděli ze země jezuity.
  19. ledna 1669 - Jezuita Matěj Šteyer založil první český fond na vydávání laciných knih pro lid.
  21. července 1773 - Papež Kliment XIV. zrušil tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád).
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Historické osoby
  (32) - Památky
  (20) - Zámek
  (6) - Hrad
  (6) - Tvrz
  (6) - Obec
  (1) - Místní část
  Obrázky
 2. Řád : Jezuité (církevní řád) - erb - podle předlohy kreslil: Josef Šafránek ml.

  erb - podle předlohy kreslil: Josef Šafránek ml.


Záznam „Řád : Jezuité (církevní řád)“ aktualizován: