Počet záznamů: 1  

Hrad : Písek

 1. Typ památky hrad
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení kulturní památka
  PopisKrálovský hrad začleněný do městského opevnění je poprvé doložen spolu s městem v roce 1254. Požárem, který roku 1532 postihl město a značně poškodil i hrad, započal jeho postupný zánik. Z jeho původní dispozice se do dneška dochovalo jen jeho západní křídlo nad řekou. Východní křídlo bylo nejdříve po požáru upraveno na radnici a roku 1851 zbořeno. Jižní křídlo bylo po roce 1632 přeměněno na pivovar. Zachovala se jen část hradní kaple s věží, které se však zřítily při úpravách pivovaru v roce 1865. Severní křídlo hradu bylo zbořeno roku 1751 při výstavbě kasáren. Objekt, který je součástí městského panoramatu nad řekou Otavou, je jediná část, jež se v úplnosti dochovala z původního čtyřkřídlého hradu. Jedná se o obdélné gotické křídlo s přízemními arkádami do nádvoří. Přístup vede z náměstí průjezdem radnice. Zbytky zdiva (palácová křídla a nárožní věže) v sobě skrývají přilehlé objekty.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Písek, Velké nám. (Leninovo nám., Stalinovo nám.) 114
  Okres
  Písek
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Na mapě
  Edice KČT č. 71. Písecko

  Stavební vývoj

  • r. 1254 - poprvé doložen gotický královský městský hrad
  • r. 1479 - velký sál vyzdoben nástěnnými malbami
  • r. 1532 - značně poškozen požárem (započal jeho postupný zánik)
  • po r. 1532 - východní křídlo upraveno na radnici
  • po r. 1632 - jižní křídlo přeměněno na pivovar
  • r. 1751 - při výstavbě kasáren zbořeno severní hradní křídlo
  • r. 1851 - zbořeno bývalé východní hradní křídlo
  • r. 1865 - při úpravách pivovaru se zřítily zbytky hradní kaple s věží
  • konec 20. st. - objekt prochází postupnou generální rekonstrukcí

  Majitel

  • pol. 13. st. Přemysl II. Otakar
  • r. 1479 - Jindřich z Jenštejna
  • 1509 - 1547 - městský majetek
  • od r. 1558 - městský majetek
  • 20. - 30. léta 17. st. - Don Martin de Hoeff-Huerta
  • r. 1997 - Město Písek (Prácheňské muzeum v Písku)

  Použitá literatura

  • Durdík Tomáš; Hrady, hrádky a tvrze na Písecku; 1995; s. 35-58
  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 120-121, 128j
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 152-153
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 213
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; IV.; 1996; s. 81
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 168
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 134
  • Léblová Daniela; Přehled restaurátorských prací za rok 1973; 1974; s. 68
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 3. r. 1973 - restaurovány ostění a parapety gotických oken v Rytířské síni (Pichl, Císařovský, Smetánka, Záruba)
 4. Obrázky
 5. Hrad : Písek - hradní nádvoří - foto z r. 1990

  hradní nádvoří - foto z r. 1990


Záznam „Hrad : Písek“ aktualizován: