Počet záznamů: 1

Hrad : Křivoklát

 1. Jiné názvyBurgelin ; Bürglitz ; Hrádek
  Typ památkylupa hrad
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka
  PopisHrad se poprvé uvádí v roce 1110. V roce 1240 se započalo s jeho rozsáhlou přestavbou, která byla dokončena až v roce 1378. V roce 1422 hrad vyhořel. Kolem roku 1487 byla zahájena jeho gotická přestavba, která byla dokončena prakticky až v roce 1522. V roce 1643 hrad opět vyhořel a v průběhu 17. století byl postupně opraven. Při požáru v srpnu 1826 byl celý hrad zničen. S jeho celkovou opravou bylo však započato až v roce 1856 pod vedením J. Mockera a K. Hilberta. Restaurátorské práce s přestávkami trvaly až do roku 1952.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Křivoklát, čp. 47
  Okres
  Rakovník
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Česko - turistický atlas, 2006 . 66A
  lupa Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  lupa Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Na mapě
  Edice KČT č. 33; Křivoklátsko
  GPS
  50°2'15.837"N, 13°52'20.772"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • 1109 - 1110 - hrad poprvé doložen
  • 1240 - 1378 - prošel rozsáhlou přestavbou
  • konec 14. st. - opevněn
  • r. 1422 - poničen požárem
  • 1487 - 1522 - gotická přestavba
  • 16. st. - objekt sloužil jako vězení
  • r. 1643 - hrad vyhořel
  • 17. st. - postupně opravován
  • srpen 1826 - zničen požárem
  • po r. 1826 - hrad obnoven
  • 1856-1952 - prošel s přestávkami celkovou rekonstrukcí (podíleli se arch. J. E. Vocel, J. Mocker, Humbert Walcher z Molteimu)
  • 20. léta 20. st. - obnoveno severní křídlo (K. Hilbert)

  Majitel

  • lupa Přemyslovci
  • konec 15. st.lupa Vladislav II. Jagellonský
  • od r. 1773 - Fürstenberkové
  • do r. 1873 - Karel Egon, II. kníže Fürstenberg (1796-1873)
  • Max Egon Fürstenberg
  • r. 1997 - ČR (Státní hrady Křivoklátska)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště správy státních hradů Křivoklátska)
  • r. 2005 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 183
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 138
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 72
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 105
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 107
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 309
  • lupa Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • lupa Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 18-19
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 119, 120, 121
  • lupa Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 24-25 ; s. 283
  • lupa Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13

  Poznámky

  Poznámka

  • po r. 1110 - byl zde téměř tři roky vězněn olomoucký kníže Ota
  • r. 1318 - byl zde vězněn vyšehradský kanovník Jindřich ze Šumburka
  • r. 1322 - byl zde vězněn rakouský vévoda Jindřich
  • r. 1496 - byli zde uvězněni 4 přední účastníci povstání kutnohorských havířů
  • po r. 1547 - Ferdinand I. zde věznil 16 let Jana Augustu, biskupa Jednoty bratrské
  • r. 1591 - byl zde vězněn císařův alchymista Edward Kelley
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum gotického Královského sálu (Jan Živný, I. Přibylová, M. Houšťová)
  • r. 1989 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  Obrázky

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z 60. let 20. století (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z 60. let 20. století (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2011

   pohled na hrad od jihovýchodu - foto z r. 2011

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1982

   pohled na hrad - foto z r. 1982

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1989

   pohled na hrad - foto z r. 1989

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - foto z r. 1955

   pohled na hrad - foto z r. 1955

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1908 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1924 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1924 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - hradní nádvoří - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

   hradní nádvoří - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - hradní studna - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

   hradní studna - pohlednice z r. 1926 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1927 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1927 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - hradní kaple - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

   hradní kaple - pohlednice z r. 1928 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1929 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

   letecký pohled na hrad - pohlednice z r. 1930 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1938 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1939 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1939 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1944 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1948 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1948 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice z r. 1951 (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice z r. 1951 (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - druhá hradní brána - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

   druhá hradní brána - pohlednice z 20. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - detail oltáře - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

   detail oltáře - pohlednice ze 30. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na hrad - pohlednice ze 40. let 20. st. (soukromá sbírka)

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od severu - foto ze 3. 4. 2010

   pohled na hrad od severu - foto ze 3. 4. 2010

  • Hrad : Křivoklát - hradní věž - foto ze 3. 4. 2010

   hradní věž - foto ze 3. 4. 2010

  • Hrad : Křivoklát - část hradu nad přístupovou cestou - foto ze 3. 4. 2010

   část hradu nad přístupovou cestou - foto ze 3. 4. 2010

  • Hrad : Křivoklát - pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

   pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

  • Hrad : Křivoklát - pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

   pohled do areálu hradu - foto ze 3. 4. 2010

  • Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 12. 3. 2010

   letecký pohled na hrad od severovýchodu - foto z 12. 3. 2010

  • Hrad : Křivoklát - letecký pohled na hrad od severu - foto z 12. 3. 2010

   letecký pohled na hrad od severu - foto z 12. 3. 2010

  • Hrad : Křivoklát - pohled na hrad od jihu - foto z r. 2011

   pohled na hrad od jihu - foto z r. 2011

  • Hrad : Křivoklát - I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

   I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

  • Hrad : Křivoklát - I. hradní nádvoří - foto z r. 2011

   I. hradní nádvoří - foto z r. 2011Záznam „Hrad : Křivoklát“ aktualizován: