Počet záznamů: 1

Zámek : Kroměříž

 1. Jiné názvyKremsier
  Typ památkylupa zámek
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisZřejmě kolem poloviny 13. století byl původní románský dvorec přestavěn na raně gotický hrad, jenž byl na počátku 16. století přestavěn na renesanční zámek, který během třicetileté války vyhořel. V letech 1686 - 98 byl zámek nově vystavěn ve slohu římského baroka (G. P. Tencalla). V roce 1752 opět vyhořel, ale záhy byl opraven. Při úpravách zámecké zahrady v roce 1795 vznikla Colloredova kolonáda. Podzámecká zahrada s četnými romantickými stavbami a malou ZOO, Květná zahrada (skleník - Ant. Arche).
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Kroměříž, Sněmovní 1
  Okres
  Kroměříž
  Kraj
  Zlínský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  lupa Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Na mapě
  Edice KČT č. 90. Slovácko, Chřiby a jižní Haná

  Historie

  Stavební vývoj

  • pol. 13. st. - přestavba románského dvorce na raně gotický hrad
  • r. 1266 - poprvé připomínaný
  • poč. 16. st. - přestavba na renesanční zámek
  • třicetiletá válka - vyhořel
  • od r. 1665 - budována Květná zahrada
  • r. 1669 - Květná zahrada doplněna barokní rotundou s unikátní mozaikovou výzdobou tzv. Kamínkových místností
  • 1686 - 1698 (1711) - nově vystavěn ve stylu římského baroka (patrně Baltazar Fontana)
  • 17.-19. st. - budovány vodovodní štoly v Květné zahradě
  • r. 1752 - vyhořel, ale záhy opraven
  • 1758 - 1760 - vyzdoben freskami Lenní sál (F. Ant. Maulbertsche)
  • 1759 - 1763 - malby (Josef Stern)
  • r. 1772 - rokokově vyzdoben velký sál
  • r. 1795 - při úpravách zahrady vznikla Colloredova kolonáda
  • 1832 - 1836 - zasypány obranné příkopy a odstraněn padací most
  • 1. pol. 19. st. - upravena Podzámecká zahrada
  • 19. st. - v okolí zámku vznikly v zahradách skleníky
  • do r. 2000 - obnovena po povodni Podzámecká zahrada
  • r. 2000 - opraven Americký domek a Vázový most v Podzámecké zahradě
  • r. 2001 - opraven Rybářský pavilon a Stříbrný most v Podzámecké zahradě
  • r. 2002 - opraven objekt Pavího dvora
  • 2002-2012 - restaurován zahradní pavilon (Rotunda) s mozaikovou výzdobou v Květné zahradě
  • r. 2007 - opravena Colloredova kolonáda s přilehlými fontánami
  • r. 2014 - ukončena rekonstrukce Květné zahrady

  Majitel

  • od 13. st. - olomoucké biskupství
  • Colloredové
  • do r. 1949 - církev
  • r. 2001 - ČR, Okresní úřad Kroměříž, Arcibiskupství olomoucké (Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži)
  • r. 2003 - ČR a církev (Arcibiskupství olomoucké, mobiliář: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 303, 347, 354, 355
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 137
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 68
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 104
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 106
  • lupa Kolektiv autorů; Užité umění a tradiční řemesla.; Významní představitelé z Moravy a Slezska; 2007; s. 125
  • lupa Lukáš Antonín; Stoletá voda v Kroměříži; 1997; s. 7, 52-57
  • lupa Kneidl Pravoslav; Strahovská knihovna Památníku národního písemnictví; Historické sály, dějiny a růst fondů; 1988; s. 92
  • lupa kolektiv autorů; České dědictví UNESCO; 2012; s. 18-19
  • lupa Macků František; Hlásná Třebaň 1000 - 2000; 2000; s. 63
  • lupa kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 26
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 17, 24

  Události

  Související událost

  lupa roku 1759 - Malíř František Antonín Maulbertsche vyzdobil freskami Lenní sál Kroměřížského zámku.

  Poznámky

  Poznámka

  • 13. st. - biskup Bruno ze Schauenburgu
  • od r. 1579 - biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic
  • konec 17. st. - biskup Karel hrabě z Lichtenštejna
  • 17.-18. st. - vznikla zámecká obrazárna, která obsahuje významná díla od Tiziana, Jacopa de Ponte či Ant. van Dycka
  • 3O. léta 19. st. - arcibiskup Chotek
  • 1848 - 1849 - ve velkém sále zasedal říšský sněm
  • 7. 3. 1849 - sněm byl rozpuštěn a zámek obklíčen granátníky
  • r. 1885 - císař František Josef I. se zde sešel s ruským carem Alexandrem I.
  • r. 1976 – restaurován portál (V. Martinák)
  • r. 1995 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • VII. 1997 - město postihly povodně, kdy hladina řeky Moravy zatopila i Podzámeckou zahradu
  • r. 1998 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví (zámek a zahrady)
  • 2001-2002 - uskutečněn rozsáhlý zajišťovací výzkum v tzv. Holandské zahradě
  • od r. 2008 - postupně dokumentovány unikátní soustavy vodovodních štol protkávající podzemí Květné zahrady

  Obrázky

  Obrázky

  • Zámek : Kroměříž - pohled na zámek - foto z r. 1942

   pohled na zámek - foto z r. 1942

  • Zámek : Kroměříž - detail kašny - foto z r. 1942

   detail kašny - foto z r. 1942

  • Zámek : Kroměříž - pohled na zámek - vstupenka z 70.-80. let 20. st. (soukromá sbírka)

   pohled na zámek - vstupenka z 70.-80. let 20. st. (soukromá sbírka)Záznam „Zámek : Kroměříž“ aktualizován: