Počet záznamů: 1  

Tvrz : Kostelec nad Labem

  1. Typ památky tvrz
    Stav stojící památka
    Zařazení kulturní památka
    PopisVodní tvrz, někdy označována jako hrad, se poprvé uvádí v roce 1359. V 2. polovině 15. století zpustla, ale již roku 1499 byla obnovena. Po roce 1586 sloužila již jen pro potřeby hospodářského dvora a od roku 1864 slouží k obytným účelům.
    Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
    Obec
    Kostelec nad Labem, Přemyslova 5
    Okres
    Mělník
    Kraj
    Středočeský kraj
    Stát
    Česká republika

    Stavební vývoj

    • r. 1359 - poprvé doložena vodní tvrz
    • 2. pol. 15. st. - zpustla
    • r. 1499 - obnovena
    • po r. 1589 - upravena pro potřeby hospodářského dvora
    • od r. 1864 - sloužila obytným účelům

    Použitá literatura

    • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; III.; 1996; s. 55
    Klíčová slova
    vodní tvrz
    Odkaz na www
    http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
    Odkazy na další záznamy
    (1) - Další prameny o památce
    Poznámka
  2. r. 1987 - objekt prohlášen za kulturní památku
  3. Obrázky
  4. Tvrz : Kostelec nad Labem - žádost o pomoc

    žádost o pomoc


Záznam „Tvrz : Kostelec nad Labem“ aktualizován: