Počet záznamů: 1

Objekt : Jiřský klášter

 1. Památkalupa Pražský hrad, areál hradu
  Typ památkylupa objekt
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisPrvní klášter v Čechách založen při bazilice sv. Jiří. Zakladatelkou ženského benediktinského kláštera byla Mlada, sestra knížete Boleslava II. Klášterní budova byla v prvé fázi křídlem mezi prodlouženou bazilikou a severním opevněním hradiště. Východně od tohoto křídla byla ve fragmentech dochována kaple Panny Marie. Z ostatních částí původního kláštera se nedochovalo nic.Po požáru v roce 1142 byl klášter přestavěn v románském slohu. Dochovanou částí je kaple sv. Anny (původně Panny Marie). V 2. polovině 14. století byl klášter s kaplí přestavěn, kaple prodloužená k východu sloužila jako domácí kaple konventu a pohřebiště abatyší. Do dnešní podoby rozsáhlého komplexu kolem dvou dvorů byl klášter přestavěn v letech 1657-80. Sto let na to byl klášter zrušen císařem Josefem II., užíván jako dělostřelecká kasárna. K poslední velké rekonstrukci a statickým zajištěním křídel kláštera došlo v letech 1962-72.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Hradčany, Jiřské nám. 33, 222Praha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika
  GPS
  50°5'29.295"N, 14°24'8.944"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • r. 973 - založen benediktinský klášter
  • konec 10. st. - postavena kaple sv. Anny
  • po r. 1142 - přestavěn v románském slohu
  • r. 1280 - část objektu poškozena sesuvem půdy po vichřici a lijácích
  • 2. pol. 14. st. - přestavěn
  • 1419-1436 - klášter zpustošen husity
  • po r. 1437 - klášter opravován
  • 1657-1680 - rozsáhlá přestavba
  • 1962-1972 - rozsáhlá rekonstrukce

  Majitel

  • r. 1993 - ČR (Správa Pražského hradu, Národní galerie)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Kolektiv autorů; Žitenice, kostel sv. Petra a Pavla; s. 6
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 17
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; 1991; s. 75
  • lupa Chotěbor Petr; Pražský hrad; Bazilika sv. Jiří, stavební historie a průvodce
  • lupa kolektiv autorů; Pražský hrad
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad
  • lupa neznámý autor; Pražský hrad - plánek; 90. léta. 20. st.
  • lupa Svoboda Jiří; Pražský hrad; obrazy a rytiny; s. 4
  • lupa Kostílková Marie; Iluminované rukopisy Svatovítského chrámu; 1975; s. 1
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu
  • lupa Kotíková Z.; Chrám sv. Jiří na hradě pražském; 1942; s. 4

  Události

  Související událost

  lupa 8. února 994 - V klášteře sv. Jiří zemřela Mlada, dcera knížete Boleslava I.
  lupa 9. dubna 1345 - Zemřela abatyše kláštera sv. Jiří na hradě pražském Žofie z Pětichvost.
  lupa 2. června 1541 - Velký požár poškodil klášter sv. Jiří a mnoho jiných hradních budov Pražského hradu.
  lupa 11. března 1976 - V Jiřském klášteře na Pražském hradě byla otevřena sbírka starého českého umění.

  Poznámky

  Poznámka

  • 8. 2. 994 - zemřela zde Mlada, dcera knížete Boleslava I.
  • r. 1782 - zrušen klášter
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1962 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
  • r. 1976 - restaurovány fragmenty figurálních románských fresek (V. Berger, A. Martan)
  • r. 1976 - restaurovány dvě barokní kované zlacené mříže u náhrobníku abatyše Kunhuty (M. Prokop)
  • 11. 3. 1976 - zde byly umístěny sbírky nejstaršího českého umění až po baroko
  • po r. 1990 - došlo k politováníhodné akci Národní galerie, kdy staré české umění bylo s naprostým cinizmem přestěhováno do záplavové oblasti (do Anežského kláštera)
  • r. 1992 - objekt prohlášen za Světové kulturní dědictví

  Obrázky

  Obrázky

  • Objekt : Jiřský klášter - pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter - pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

   pohled na vstup z Jiřského náměstí - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter - pohled z uličky U Daliborky - foto z IX. 2005

   pohled z uličky U Daliborky - foto z IX. 2005

  • Objekt : Jiřský klášter - pohled z Jiřské ulice - foto z IX. 2005

   pohled z Jiřské ulice - foto z IX. 2005Záznam „Objekt : Jiřský klášter“ aktualizován: