Počet záznamů: 1

Palác : Černínský palác

 1. Typ památkylupa palác
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa nepřístupná památka
  Zařazenílupa kulturní památka
  PopisMonumentální barokní palác (průčelí dlouhé 150 m) byl postaven v letech 1669 - 82. Roku 1742 a 1757 byl zpustošen vojskem a od roku 1777 nebyl palác obýván a začal pustnout. V roce 1809 byl v objektu zřízen vojenský lazaret a po roce 1851 byl přestavěn na kasárna. V letech 1928 - 34 byl palác, vycházeje z původních plánů, zrekonstruován.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Hradčany, Loretánské náměstí 5/101Praha
  Okres
  Praha 1
  Kraj
  Hlavní město Praha
  Stát
  Česká republika

  Historie

  Stavební vývoj

  • 1669-1682 - postaven barokní palác (Francesco Caratti (+1677), Giovani B. Maderna)
  • 1692-1720 - dokončen (Domenico Rossi, Fr. M. Kaňka)
  • r. 1742 - zpustošen vojskem
  • pol. 18. st. - opraven (Anselmo Luragho)
  • r. 1746 - v palácové zahradě vztyčena socha Herkula (Ignác Platzer)
  • r. 1757 - zpustošen vojskem
  • od r. 1777 - není obýván a chátrá
  • r. 1809 - objekt upraven na vojenský lazaret
  • po r. 1851 - přestavěn na kasárna
  • 1928-1934 - zrekonstruován do původního stavu (arch. Pavel Janák)
  • 1933-1939 - rozšířen o funkcionalistickou přístavbu (arch. Pavel Janák)

  Majitel

  • 1666 - 1851lupa Černínové z Chudenic
  • 2. pol. 17. st.lupa Černín z Chudenic, Humprecht Jan, hrabě
  • 20. léta 18. st. - František Josef Černín (vnuk Humprechta)
  • od r. 1851 - stát (armáda)
  • od 30. let 20. st. - stát (Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
  • II. světová válka - sídlo říšského protektora
  • od r. 1945 - stát (Ministerstvo zahraničních věcí)

  Literatura

  Doprovodný text

  • Průvodce reprezentačními prostory paláce

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 220, 277, 297-298, 304
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 70
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 139
  • lupa Kolektiv autorů; Toulavá kamera; 2005; s. 157
  • lupa kolektiv autorů; Průvodce Prahou a pražskými památkami s plánkem hl. města Prahy; 1936; s. 30
  • lupa Plicka Karel; Žijeme v Praze; 1964; obr. 10
  • lupa Hlavsa Václav; Praha v obrazech Vincence Morstadta; 1973; obr. 31, 66
  • lupa Drhovský Karel; Švihov; 2002
  • lupa Pokorný Ota; Praha 1791; Faksimile Hergetova plánu; 1991; na plánu

  Poznámky

  Poznámka

  • r. 1696 - předloha pro malbu velkého sálu (Domenico E. Rossi)
  • r. 1744 - návrh pavilonu v palácové zahradě (Anselmo Luragho)
  • 10. 3. 1948 - pádem z okna zde zahynul ministr Jan Masaryk
  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • 1. 7. 1991 - ve Velkém sále byla rozpuštěna Varšavská smlouva

  Obrázky

  Obrázky

  • Palác : Černínský palác - palácové průčelí - foto z 3. 4. 2005

   palácové průčelí - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - detail vstupu - foto z 3. 4. 2005

   detail vstupu - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - pohled od severovýchodu - foto z 3. 4. 2005

   pohled od severovýchodu - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - pohled od Kapucínské ulice - foto z 3. 4. 2005

   pohled od Kapucínské ulice - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - pravé boční křídlo - foto z 3. 4. 2005

   pravé boční křídlo - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - levé boční křídlo - foto z 3. 4. 2005

   levé boční křídlo - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - pohled od Pohořelce - foto z 3. 4. 2005

   pohled od Pohořelce - foto z 3. 4. 2005

  • Palác : Černínský palác - pohled z Lumbeho zahrady - foto z IX. 2005

   pohled z Lumbeho zahrady - foto z IX. 2005

  • Palác : Černínský palác - pohled od severovýchodu z Lumbeho zahrady - foto z 5. 1. 2008

   pohled od severovýchodu z Lumbeho zahrady - foto z 5. 1. 2008Záznam „Palác : Černínský palác“ aktualizován: