Počet záznamů: 1

Prostranství : Zámecká zahrada

 1. Památkalupa Český Krumlov, areál zámku
  Jiné názvyNová zahrada ; Dvorní zahrada ; Nová knížecí zahrada ; Neuer Garten ; Hofgarten ; Jardin du Prince de Schwarzenberg ; Lust und Ziergarten
  Typ památkylupa prostranství
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa lokalita volně přístupná
  Zařazenílupa Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisZahrada je nedílnou součástí zámeckého areálu a je situovaná na návrší a svah ve třech odlišných výškových úrovních (492 - 552 m n. m.) přiléhá k zástavbě V. nádvoří. Zabírá pozemek ve tvaru protáhlého obdélníka (cca 150 x 750 m, plocha = 10, 875 ha) a je tvořena terasou tzv. letní jízdárny, dále terasou tzv. dolního parteru s rokokovou úpravou a kaskádovou fontánou, ke které je přiváděna voda dřevěným potrubím z horního zámeckého rybníka. Poslední úrovní jest terasa tzv. Horní zahrady s převážně volnou zahradní úpravou a zámeckým rybníkem. Nalezneme zde letohrádek Bellárie, novodobé otáčivé divadelní hlediště a rokokový Hudební pavilon (dřevěná konstrukce stavby s mansardovou střechou je přístupná dřevěným schodištěm je posazena na zvýšené podezdívce). Celá zahrada je obehnána ohradní zdí a je přístupná několika vstupy a též dřevěnou tzv. spojovací chodbou z Renesančního domu.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Český Krumlov
  Okres
  Český Krumlov
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Edice KČT č. 73 - Vltava a Blanský les
  GPS
  48°48'40.963"N, 14°18'33.474"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • 17. st. - založena zámecká zahrada
  • po r. 1750 - postavena kaskádová fontána (návrh Andreas Altomonte, sochař Jan Antonín Zinner a Matyáš Griessler)
  • r. 1752 - postaven jihozápadně od letohrádku tzv. hudební pavilón spolu s habrovým bludištěm
  • 1755 - 1757 - zahrada upravována
  • r. 1762 - po obou stranách fontány postavena nová balutráda (d = 176 m, v = 63 cm)
  • 1765 - 1766 - po stranách kaskády postaveno schodiště (M. Griessler)
  • r. 1765 - vyměněny původní dřevěné přívodní vodovodní roury pro fontánu
  • r. 1785 - položeny nové dřevěné, vrtané roury přivádějící vodu do fontány
  • r. 1843 - zrušeno bludiště
  • r. 1850 - fontána opravována
  • r. 1925 - restaurovány vázy na balustrádě fontány (Jindřich Čapek)
  • r. 1926 - restaurováno sousoší Neptuna (ak. soch. Josef Vácha)
  • r. 1931 - původní jílová izolace dna dolního bazénu nahrazena betonem
  • 60. - 70. léta 20. st. - rekonstrukce zahrady, oprava fontány
  • r. 1990 - zrestaurována štuková výzdoba balustrády fontány
  • 1996 - 1998 - celková rekonstrukce kaskádové fontány

  Majitel

  • od r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

  Literatura

  Doprovodný text

  Použitá literatura

  • lupa Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 30-31
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 37
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 76, 77
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 30

  Poznámky

  Poznámka

  • r. 1781 - v bazénech fontány založen chov zlatých rybek
  • r. 1843 - zrušeno bludiště kolem Hudebního pavilonu
  • 2. pol. 19. st. - údržba zahrady ovlivněna úspornými opatřeními
  • r. 1958 - postaveno otáčivé divadelní hlediště
  • před r. 1993 - divadelní točna modernizována

  Obrázky

  Obrázky

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Horní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Dolní zahrada - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - kaskádová fontána, pohled z Dolní zahrady - foto z 15. 4. 2009

   kaskádová fontána, pohled z Dolní zahrady - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - kaskádová fontána, pohled z Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

   kaskádová fontána, pohled z Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - severní část balutrády - foto z 15. 4. 2009

   severní část balutrády - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - jižní část balutrády - foto z 15. 4. 2009

   jižní část balutrády - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - detail vázy z balutrády - foto z 15. 4. 2009

   detail vázy z balutrády - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - detail vázy z balutrády - foto z 15. 4. 2009

   detail vázy z balutrády - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - detail plastiky ze schodiště kolem kašny - foto z 22. 10. 2009

   detail plastiky ze schodiště kolem kašny - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - detail plastiky ze schodiště kolem kašny - foto z 15. 4. 2009

   detail plastiky ze schodiště kolem kašny - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - otáčivé hlediště v tzv. Horní zahradě - foto z 15. 4. 2009

   otáčivé hlediště v tzv. Horní zahradě - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - otáčivé hlediště v tzv. Horní zahradě - foto z 15. 4. 2009

   otáčivé hlediště v tzv. Horní zahradě - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Horní zahrada, část s převážně volnou přírodní úpravou - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

   zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

   zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

   zámecký rybík v západní části Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Letní jízdárna - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Letní jízdárna - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - tzv. Letní jízdárna - foto z 15. 4. 2009

   tzv. Letní jízdárna - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - severozápadní nároží ohrazení Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

   severozápadní nároží ohrazení Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - jižní část ohrazení Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

   jižní část ohrazení Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - jihovýchodní vstupní brána do Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

   jihovýchodní vstupní brána do Horní zahrady - foto z 15. 4. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - jižní část ohrazení Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

   jižní část ohrazení Horní zahrady - foto z 22. 10. 2009

  • Prostranství : Zámecká zahrada - severní vstup do tzv. Letní jízdárny - foto z 15. 4. 2009

   severní vstup do tzv. Letní jízdárny - foto z 15. 4. 2009Záznam „Prostranství : Zámecká zahrada“ aktualizován: