Počet záznamů: 1  

Zámek : Březnice

 1. Jiné názvyBozeň
  Typ památky zámek
  Stav stojící památka
  Přístup regulovaný vstup
  Zařazení Národní kulturní památka
  PopisMalebný čtyřkřídlý renesanční zámek s průchozí vstupní věží ležící u břehu říčky Vlčavy je obklopen anglickým parkem s dvěma rybníky a množstvím zajímavých druhů dřevin.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou
  Obec
  Březnice, Zámecký obvod 24
  Okres
  Příbram
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Na mapě
  15 km severoseverovýchodně od Blatné
  Edice KČT č. 35 - Brdy a Třemšínsko
  GPS
  49°33'27.416"N, 13°57'20.907"E
  mapy.cz

  Stavební vývoj

  • 1. pol. 13. st. - vznik tvrze
  • konec 15. st. - přestavba a rozšíření na gotický hrad
  • 1548 - 1567 - přestavba na renesanční zámek
  • 17. st. - zvýšení zámeckého objektu o druhé patro
  • 1625-1632 - raně barokní kaple Panny Marie (Carlo Luragho)
  • 18. st. - upravován
  • květen 1850 - opravena vížka na zámecké kapli
  • konec 19. st. - upravován
  • r. 1910 - opravena mříž studny (kolínský zámečník K. Kuba)

  Majitel

  • 13. st. - rod Buziců
  • pol. 16. st. - Jiřík z Lokšan
  • r. 1557 - Kateřina z Lokšan (teta Filipiny Welserové)
  • r. 1570 - Ferdinand z Lokšan
  • od r. 1623 - Přibík Jeníšek z Újezda (královský prokurátor)
  • 1728 - 1872 - rod Krakovských z Kolovrat
  • do r. 1872 - hrabě Hanuš z Kolovrat
  • 1872 - 1945 - Palffyové z Erdödu
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Městská galerie Ludvíka Kuby)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Použitá literatura

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 20-21, 128c
  • Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 29, 30
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 17
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 17
  • Krob Miroslav; Zámek Březnice
  • Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 6-7
  • Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 17
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.zamek-breznice.cz
  Odkazy na další záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Další prameny o památce
  Poznámka
 2. leden 1557 - v kapli byl tajně oddán arcivévoda Ferdinand Tyrolský s Filipinou Welserovou
 3. r. 1558 - vznikla tzv. Lokšanská knihovna (nejstarší dochovaná renesanční zámecká knihovna v Čechách)
 4. 1831-1839 - zde žil a působil český kněz, básník a buditel František Jaroslav Vacek-Kamenický
 5. r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
 6. r. 1973 - restaurován šachovnicový dřevěný malovaný strop a renesanční nástěnné malby v chodbě před knihovnou (J. Hále)
 7. r. 1979 - restaurovány renesanční mřížová vrata z jihozápadního zámeckého křídla a mříž kašna na nádvoří (A. Stretti)
 8. r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum pozdně gotického stropu z Rytířského sálu (D. Halata, V. Kolomazník)
 9. r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku
 10. Obrázky
 11. Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

  zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

 12. Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

  pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

 13. Zámek : Březnice - pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

  pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

 14. Zámek : Březnice - ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

  ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

 15. Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

  zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

 16. Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

  vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

 17. Zámek : Březnice - detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

  detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

 18. Zámek : Březnice - detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

  detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

 19. Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

  detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

 20. Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

  vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

 21. Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

  pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

 22. Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 23. Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 24. Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 25. Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

  vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

 26. Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

  vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

 27. Zámek : Březnice - pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

  pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

 28. Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

 29. Zámek : Březnice - exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 30. Zámek : Březnice - detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 31. Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

 32. Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

  pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

 33. Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

  pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

 34. Zámek : Březnice - detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

  detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

 35. Zámek : Březnice - podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

  podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

 36. Zámek : Březnice - hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

  hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

 37. Zámek : Březnice - pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

 38. Zámek : Březnice - pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

  pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

 39. Zámek : Březnice - pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

 40. Zámek : Březnice - vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

  vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

 41. Zámek : Březnice - detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

  detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

 42. Zámek : Březnice - detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

  detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

 43. Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

  detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

 44. Zámek : Březnice - pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 45. Zámek : Březnice - jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

  jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

 46. Zámek : Březnice - detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 47. Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

 48. Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 49. Zámek : Březnice - detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 50. Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

 51. Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

 52. Zámek : Březnice - otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 53. Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

 54. Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 55. Zámek : Březnice - vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 56. Zámek : Březnice - detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

 57. Zámek : Březnice - detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 58. Zámek : Březnice - detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

 59. Zámek : Březnice - interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

  interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

 60. Zámek : Březnice - detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

 61. Zámek : Březnice - detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

 62. Zámek : Březnice - detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

  detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

 63. Zámek : Březnice - detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 64. Zámek : Březnice - interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

 65. Zámek : Březnice - prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

  prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

 66. Zámek : Březnice - detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

 67. Zámek : Březnice - pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

 68. Zámek : Březnice - detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 69. Zámek : Březnice - pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 70. Zámek : Březnice - detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

  detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

 71. Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 72. Zámek : Březnice - detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 73. Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 74. Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 75. Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 76. Zámek : Březnice - třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 77. Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 78. Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 79. Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

 80. Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

 81. Zámek : Březnice - pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

  pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

 82. Zámek : Březnice - pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

 83. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 84. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

 85. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 86. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 87. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 88. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 89. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 90. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 91. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 92. Zámek : Březnice - pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

  pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

 93. Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

 94. Zámek : Březnice - studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

  studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

 95. Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 96. Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 97. Zámek : Březnice - detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

 98. Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

  první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

 99. Zámek : Březnice - pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

  pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

 100. Zámek : Březnice - západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

  západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

 101. Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

  vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

 102. Zámek : Březnice - pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010

  pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010


Záznam „Zámek : Březnice“ aktualizován: