Počet záznamů: 1

Zámek : Březnice

 1. Jiné názvyBozeň
  Typ památkylupa zámek
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa Národní kulturní památka
  PopisMalebný čtyřkřídlý renesanční zámek s průchodní vstupní věží ležící u břehů říčky Vlčavy je obklopen anglickým parkem s dvěma rybníky a množstvím zajímavých druhů dřevin.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Lokalizace

  Obec
  lupa Březnice, Zámecký obvod 24
  Okres
  Příbram
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  lupa Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Na mapě
  15 km severoseverovýchodně od Blatné
  Edice KČT č. 35 - Brdy a Třemšínsko
  GPS
  49°33'27.416"N, 13°57'20.907"E
  mapy.cz

  Historie

  Stavební vývoj

  • 1. pol. 13. st. - vznik tvrze
  • konec 15. st. - přestavba a rozšíření na gotický hrad
  • 1548 - 1567 - přestavba na renesanční zámek
  • 17. st. - zvýšení zámeckého objektu o druhé patro
  • 1625-1632 - raně barokní kaple Panny Marie (Carlo Luragho)
  • 18. st. - upravován
  • květen 1850 - opravena vížka na zámecké kapli
  • konec 19. st. - upravován
  • r. 1910 - opravena mříž studny (kolínský zámečník K. Kuba)

  Majitel

  • 13. st. - rod Buziců
  • pol. 16. st. - Jiřík z Lokšan
  • r. 1557 - Kateřina z Lokšan (teta Filipiny Welserové)
  • r. 1570 - Ferdinand z Lokšan
  • od r. 1623 - Přibík Jeníšek z Újezda (královský prokurátor)
  • 1728 - 1872 - rod Krakovských z Kolovrat
  • do r. 1872 - hrabě Hanuš z Kolovrat
  • 1872 - 1945 - Palffyové z Erdödu
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav středních Čech)
  • r. 2003 - ČR (Státní památkový ústav středních Čech v Praze, Městská galerie Ludvíka Kuby)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 20-21, 128c
  • lupa Kolektiv autorů; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
  • lupa Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 29, 30
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 17
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 45
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 62
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 17
  • lupa Krob Miroslav; Zámek Březnice
  • lupa Aussenbergová Julie; Památkové objekty středních Čech; ve správě Národního památkového ústavu - územní odborné pracoviště středních Čech v Praze; 2006; s. 6-7
  • lupa Kaigl Jan; Příručka vlastníka Kulturní památky; 2004; s. 17
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 13

  Poznámky

  Poznámka

  • leden 1557 - v kapli byl tajně oddán arcivévoda Ferdinand Tyrolský s Filipinou Welserovou
  • r. 1558 - vznikla tzv. Lokšanská knihovna (nejstarší dochovaná renesanční zámecká knihovna v Čechách)
  • 1831-1839 - zde žil a působil český kněz, básník a buditel František Jaroslav Vacek-Kamenický
  • r. 1965 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • r. 1973 - restaurován šachovnicový dřevěný malovaný strop a renesanční nástěnné malby v chodbě před knihovnou (J. Hále)
  • r. 1979 - restaurovány renesanční mřížová vrata z jihozápadního zámeckého křídla a mříž kašna na nádvoří (A. Stretti)
  • r. 1984 - proveden restaurátorský průzkum pozdně gotického stropu z Rytířského sálu (D. Halata, V. Kolomazník)
  • r. 2001 - objekt prohlášen za Národní kulturní památku

  Obrázky

  Obrázky

  • Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

   zimní pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z ledna 2004

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

   pohled na zámek z parku - foto z r. 1997

  • Zámek : Březnice - pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

   pohled od jihu přes zámecký rybník - foto z 6. 8. 2015

  • Zámek : Březnice - ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

   ozdobná mříž na studni na nádvoří - foto z r. 1997

  • Zámek : Březnice - zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

   zimní pohled na zámek - foto z ledna 2004

  • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

   vstupní hranolová věž - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice - detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

   detail opevnění s baštou - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice - detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

   detail bašty v opevnění - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

   detail erbu nad vstupní bránou - foto z r. 1988

  • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

   vstupní hranolová věž - foto z 26. 5. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

   pohled na zámek z parku - foto z 26. 5. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na zámek z parku od jihovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

   vstupní hranolová věž - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

   vstupní hranolová věž - foto z 6. 8. 2015

  • Zámek : Březnice - pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

   pohled na jihovýchodní zámecké křídlo s kaplí - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na zámeckou kapli od jihu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

   exteriér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

   detail okna zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na zámeckou kapli od severovýchodu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

   pohled na severovýchodní zámecké křídlo - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

   pohled na severovýchodní hradební pás - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

   detail okenní mříže v patře - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

   podloubí při severní části zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

   hradební pás s podloubím (v pozadí s otevřenou baštou) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na podloubí od jihozápadu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

   pohled podloubím - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

   pohled na vstupní věž z hradebního pásu od severozápadu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

   vnější schodiště - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

   detail kašny v pozadí s vnějším schodištěm - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

   detail brány ve vstupní hranolové věži - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

   detail erbu nad vstupní bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   pohled na vstupní hranolovou věž ze zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

   jižní cíp zámeckého nádvoří se studnou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

   detail studny na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

   jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   detail arkády v severním cípu zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

   detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

   detail původní sgrafitové výzdoby - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   otevřená arkáda na severozápadní straně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

   jihovýchodní cíp zámeckého nádvoří s druhou bránou - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   severní cíp zámeckého nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

   vstupní schodiště v západním cípu nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

   detail vstupního schodiště na nádvoří zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   detail reliéfní desky na jihozápadní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

   detail pamětní desky na severovýchodní stěně nádvoří - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

   interiér toalet (vstup z nádvoří) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

   detail zámku druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

   detail kameného ostění s železnými dveřmi v průchodu druhé brány - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

   detail schodiště k zámecké kapli - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

   detail vstupu do zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

   interiér zámecké kaple - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

   prostor hradebního pásu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

   detail jedné ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

   pohled na jednu ze čtyř otevřených bašt - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

   detail klíčové střílny v hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

   pohled od zámku na vstupní bránu do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

   detail kliky ze vstupní brány do areálu zámku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

   vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

   detail litinového erbu ze vstupní brány do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

   druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

   část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

   třetí ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

   část hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

   druhá ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

   druhá ze čtyř bašt s částí hradební zdi - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

   pohled na vstupní bránu do zámeckého areálu s přilehlým domkem - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

   pohled z parku na domek při vstupní bráně do zámeckého areálu - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku (vzpomínka na malíře L. Kubu) - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

   pohled z parku na zámeckou vstupní věž - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 5. 7. 2007

  • Zámek : Březnice - studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

   studna se zdobnou mříží na nádvoří - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

   detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice - detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

   detail z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice - detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

   detail vizitky (zámečníka) z ozdobné mříže na studni - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice - první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

   první ze čtyř bašt zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 12. 8. 2009

  • Zámek : Březnice - pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

   pohled na zámek od západu - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice - západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

   západní strana zámeckého opevnění, pohled od jihu - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice - vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

   vstupní brána do zámeckého areálu spolu s domkem - foto ze 17. 10. 2010

  • Zámek : Březnice - pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010

   pohled jihozápadní části zámeckého parku - foto ze 17. 10. 2010Záznam „Zámek : Březnice“ aktualizován: