Počet záznamů: 1

Zámek : Benátky nad Jizerou

 1. Typ památkylupa zámek
  Stavlupa stojící památka
  Přístuplupa regulovaný vstup
  Zařazenílupa kulturní památka
  PopisZámek byl vystavěn na zříceninách starého gotického kláštera cyriáků zničeného před více než sto lety husitským vojskem. Po třicetileté válce byl přistavěn barokní objekt (prameny uvádějí v té době starý a nový zámek). Po požáru, kdy byl objekt vážně poškozen, řadu let pustl. Poté došlo ke spojení stávajících objektů a k jejich rozšíření o další křídlo do dnešní podoby. Jedná se o renesanční a barokní komplex budov spojených průchozí galerií s kostelem, hospodářskými objekty a parkem. Nachází se na návrší nad Jizerou.

  Lokalizace

  Obec
  lupa Benátky nad Jizerou, Zámek 49/50
  Okres
  Mladá Boleslav
  Kraj
  Středočeský kraj
  Stát
  Česká republika
  Na mapě
  lupa Turistická mapa č. 17., 1996 . list D1-D2
  lupa Česko - turistický atlas, 2006 . 47B
  lupa Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Na mapě
  Jizerská tabule
  17 km jižně od Mladé Boleslavi

  Historie

  Stavební vývoj

  • r. 1349 - postaven klášterní kostel Narození Panny Marie
  • r. 1522 - sklenut kostel
  • 1526 - 1527 - postaven renesanční zámek
  • r. 1572 - rozsáhlá sgrafitová výzdoba
  • r. 1599 - architektonická výzdoba v patrech
  • třicetiletá válka - zpustošen
  • po r. 1648 - postaven samostatný barokní zámecký objekt
  • r. 1656 - vážně poškozen požárem
  • konec 17. st. - rozšířen do dnešní podoby (stávající objekty byly spojeny a rozšířeny o další barokní křídlo, F. Höger)
  • r. 1702 - hranolová barokní kostelní věž
  • po r. 1720 - upraveny exteriéry spolu s parkem (sochařská výzdoba - patrně zdejší rodák František Adámek)
  • 2. pol. 18. st. - vstupní rokoková brána do parku (arch. Filip Heger)
  • 2. pol. 18. st. - rokokové nástěnné malby v tzv. Růžovém salónku
  • konec 18. st. - pozdně barokní přestavba vstupní budovy a rokoková úprava interiérů (arch. Filip Heger)
  • konec 18. st. - nádvoří osazené sem přenesenými sochami z Lysé (okruh Matyáše Bernarda Brauna)
  • 2. pol. 19. st. - interiéry doplněny o druhorokokové detaily
  • r. 1879 - postaven nový portál k hrobce v zámeckém kostele
  • po r. 1886 - zámek postupně pustne
  • r. 1937 - obnovena sgrafitová výzdoba spolu s výzdobou v patrech
  • r. 1955 - II. patro upraveno pro potřeby muzea

  Majitel

  • kolem r. 1340 - Jan IV. z Dražic (pražský biskup)
  • r. 1349 - Jan z Dražic
  • od r. 1512 - Bedřich z Donína
  • konec 16. st. - Jindřich z Donína
  • od r. 1599lupa Rudolf II. Habsburský
  • od r. 1648 - Jan z Wörthu (generál)
  • přelom 16. a 17. st. - Arnošt Bohumír ze Schützenu
  • 1720 - 1764 - Ignác Zikmund z Klenové
  • - Václav z Klenové
  • do r. 1793 - Antonín Příchovský z Příchovic (pražský arcibiskup)
  • od r. 1816 - sestry Marie, Josefína a Eliška ze Solopisk
  • - Leopold Felix Thun z Hohensteinu
  • do r. 1886 - Thunové
  • od r. 1886 - vídeňská zemská banka
  • od r. 1904 - Kinští
  • od r. 1920 - město Benátky nad Jizerou (městské úřadovny)
  • 80. léta 20. st. - město Benátky nad Jizerou (MěstNV, městské muzeum, archiv, školská zařízení)
  • r. 1997 - Město Benátky nad Jizerou (Městské muzeum Benátky nad Jizerou)
  • r. 2001 - Město Benátky nad Jizerou (Okresní muzeum Mladá Boleslav, Muzeum v Benátkách nad Jizerou)

  Literatura

  Použitá literatura

  • lupa Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 38
  • lupa Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 58
  • lupa Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26-29
  • lupa Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
  • lupa Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 53-54
  • lupa Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 27
  • lupa Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 15
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 3
  • lupa Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 4
  • lupa Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 126
  • lupa Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 18
  • lupa Ehm Josef; Československé hrady a zámky; 1972; s. 180
  • lupa kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8

  Události

  Související událost

  lupa 3. února 1600 - Na zámku v Benátkách nad Jizerou se setkali Tycho Brahe a Jan Kepler.

  Poznámky

  Poznámka

  • 1529 - 1532 - působil zde Jan Augusta
  • pol. 16. st. - Benátky jedním ze středisek Jednoty Bratrské
  • od 20. 8. 1599 - astronom Tycho Brahe zde budoval observatoř
  • pol. 18. st. - v zámecké kapli hrál houslový virtuos František Benda
  • 1844 - 1848 - Bedřich Smetana domácím učitelem hudby u hraběte Thuna
  • po r. 1848 - domácí učitelkou hudby Kateřina Kolářová (výborná pianistka, pozdější manželka B. Smetany)
  • r. 1937 - objevena renesanční sgrafita
  • r. 1955 - v objektu zřízeno městské muzeum
  • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Obrázky

  Obrázky

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - letecký pohled na zámek od severozápadu - foto z 30. 4. 2010

   letecký pohled na zámek od severozápadu - foto z 30. 4. 2010

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od dálnice - foto z 15. 5. 2005

   pohled na zámek od dálnice - foto z 15. 5. 2005

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od dálnice - foto z r. 2004

   pohled na zámek od dálnice - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek - foto z r. 2004

   pohled na zámek - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z r. 2004

   věž zámeckého kostela - foto z r. 2004

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od jihu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na zámek od jihu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - hlavní vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

   hlavní vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail hlavní vstupní brány - foto z 29. 4. 2007

   detail hlavní vstupní brány - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail znaku nad obloukem brány - foto z 29. 4. 2007

   detail znaku nad obloukem brány - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na vstupní brány ze zámeckého dvora - foto z 29. 4. 2007

   pohled na vstupní brány ze zámeckého dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

   detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

   detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - info tabule s plánkem zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

   info tabule s plánkem zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - kašna v jižní ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

   kašna v jižní ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail torza litinové pumpy - foto z 29. 4. 2007

   detail torza litinové pumpy - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

   severní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na severní bránu ze zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

   pohled na severní bránu ze zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - vstupní zámecké křídlo, pohled od východu - foto z 29. 4. 2007

   vstupní zámecké křídlo, pohled od východu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - vstupní zámecké křídlo, pohled od severovýchodu - foto z 29. 4. 2007

   vstupní zámecké křídlo, pohled od severovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severovýchodní nároží zámku - foto z 29. 4. 2007

   severovýchodní nároží zámku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní zámecké křídlo - foto z 29. 4. 2007

   severní zámecké křídlo - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

   zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail arkády v přízemí nádvoří - foto z 29. 4. 2007

   detail arkády v přízemí nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

   zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled z nádvoří za věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

   pohled z nádvoří za věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled parkem na vstup do severního křídla - foto z 29. 4. 2007

   pohled parkem na vstup do severního křídla - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

   severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled parkem k zámeckému nádvoří - foto z 29. 4. 2007

   pohled parkem k zámeckému nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od východu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na zámecký kostel od východu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na zámecký kostel od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od severozápadu - foto z 29. 4. 2007

   pohled na zámecký kostel od severozápadu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - závěr kostela - foto z 29. 4. 2007

   závěr kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

   věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

   chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

   chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

   zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

   zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

   pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - bysta Bedřicha Smetany v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

   bysta Bedřicha Smetany v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pietní sloup Obětem světové války v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

   pietní sloup Obětem světové války v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - nápisová deska z pietního sloupu - foto z 29. 4. 2007

   nápisová deska z pietního sloupu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - schodiště vedoucí z parku k zámeckému kostelu - foto z 29. 4. 2007

   schodiště vedoucí z parku k zámeckému kostelu - foto z 29. 4. 2007

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek přes dálnici od jihovýchodu - foto z 1. 1. 2008

   pohled na zámek přes dálnici od jihovýchodu - foto z 1. 1. 2008

  • Zámek : Benátky nad Jizerou - letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010

   letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010Záznam „Zámek : Benátky nad Jizerou“ aktualizován: